Švédsko: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR ve Stockholmu (Švédsko)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Europeiska kommissionens representation i Sverige
Europahuset
Regeringsgatan 65
10390 Stockholm
Telefon: 0046 8 562 444 11
Fax: 0046 8 562 444 12
Web: http://ec.europa.eu/sweden/news/index_sv.htm
E-post: comm-rep-se@ec.europa.eu

Europaparlamentet Informationskontoret i Sverige
Regeringsgatan 65, 6. patro
111 56 Stockholm
Tel: +46 (0)8 562 444 55
Fax: +46 (0)8 562 444 99
E-post: epstockholm@ep.europa.eu
Web:www.europaparlamentet.se 

European Centre for Disease Prevention and Control
návštěvní adresa: Tomtebodavägen 11a
poštovní adresa: Granits väg 8,
17165 Solna
Telefon: +46 (0) 8 586 010 00
Fax: +46 (0) 8 586 010 01
E-post: info@ecdc.europa.eu
Web: www.ecdc.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU představuje klíčový trh pro Švédsko, ačkoliv jeho závislost na obchodní výměně se zeměmi EU není tak vysoká jako v případě jiných zemí. "Pouze" 59,1% veškerého švédského exportu směřuje do zemí EU a 71,8% procenta veškerého dovzou pochází ze zemí EU. V roce 2016 vyvezlo Švédsko do zemí EU zboží za 706 mld. SEK, a dovezlo zboží za 864,4 mld. SEK. Se zeměmi Eu má tedy Švédsko zápornou obchodní bilanci. Největšími obchodními partnery v EU jsou pro Švédsko především Německo, Nizozemí, Dánsko, Finsko, Velká Británie, Francie a Polsko. Přehled obchodní výměny s jednotlivými členskými státy EU viz kapitola 2.1. a 2.2.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Švédsko, jako jedna z nejbohatších zemí EU, představuje čistého plátce do rozpočtu EU. Finanční prostředky směřující z EU do Švédska a naopak (2016):

  • Výdaje EU ve Švédsku celkem: 1,468 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl švédského hrubého národního důchodu (HND): 0,32 %
  • Švédský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 3,513 miliardy EUR
  • Švédský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % švédského HND: 0,77 %

Švédsko patří celosvětově k jedněm z největších poskytovatelů humanitární a rozvojové pomoci. Celkový rozsah rozvojové pomoci pro rok 2017 zahrnuje 46,1 mld. SEK, tj. 0,99 BNI, čímž se švédsko řadí mezi několik málo zemí, které splňují rozvojové cíle OSN. Z této částky je však třeba odečíst náklady na uprchlíky v samotném Švédsku a dále prostředky plynoucí přímo do programů EU a OSN. Prostřednictvím své rozvojové agentury SIDA tak Švédsko realizuje humanitární a rozvojovou pomoc ve výši 35 mld. SEK. Humanitární pomoc nejvíce v roce 2016 směřovala do Sýrie (344 mil. SEK), oblati Sahelu (365 mil. SEK), Jižního Súdánu (221 mil. SEK), Jemenu (190 mil. SEK) a Demokratické republiky Kongo (184 mil. SEK). Nejvíce prostředků rozvojové pomoci v roce 2016 směřovalo do Tanzánie (831 mil. SEK), Mozambiku (751 mil. SEK), Afghánistánu (714 mil. SEK), Keni (484 mil. SEK), Zambie (413 mil. SEK), Somálksa (366 mil. SEK), Palestiny (323 mil. SEK), Ugandy (301 mil. SEK) a řady dalších.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: