Švédští energetici chtějí spolupracovat s českými firmami

7. 6. 2016 | Zdroj: CzechTrade

Největší švédská firma, zabývající se výstavbou a údržbou energetických zařízení a rozvodné sítě, Vattenfall Services Nordic AB, nabídla českým dodavatelům příležitost prosadit se na švédském trhu.

vattnfallZahraniční kancelář CzechTrade Scandinavia uspořádala ve dnech 24. a 25. května dvoudenní dodavatelské setkání pro české firmy, které měly zájem o navázání dodavatelské spolupráce se švédskými energetiky.

Setkání bylo výsledkem několikaměsíčních jednání s manažery Vattenfall Services Nordic AB, kteří se na CzechTrade obrátili s poptávkou po identifikaci a doporučení vhodných českých dodavatelů. Šanci dostaly firmy, působící v oblastech servisu a údržby elektrické rozvodné sítě (0,4 - 400kV) a servisu a údržby stanic rozvodné sítě (0,4 - 400kV).

Zájem byl i spolupráci se společnostmi, které se věnují svářečským a montážním pracem, opravám a údržbám čerpadel a generátorů či servisu a údržby částí větrných elektráren.

Desatero přihlášených

Firma je dceřinou společností největší švédské státní energetické firmy Vattenfall. Má 1550 zaměstnanců a jen ve Švédsku operuje v devadesáti lokalitách. Mezi její hlavní odběratele patří lokální energetické firmy, místní výrobci a municipality.

Na bázi přesně specifikovaných potřeb ze strany švédského partnera agentura CzechTrade zveřejnila specifikaci poptávaných služeb a výrobků. Přihlásila se řada českých potencionálních dodavatelů, jejichž prezentační materiály a popis nabízených služeb byl sdílen s nákupčími Vattenfall Services AB.

„Dodavatelského setkání se zúčastnilo celkem deset potencionálních dodavatelů z České republiky, kteří projevili zájem a svým profilem odpovídali poptávce švédského partnera,“ uvádí agentura CzechTrade.

Čeští dodavatelé

  • Bohemia Müller, s.r.o. 
  • SAFE4U s.r.o.
  • Union Grid s.r.o. (transenergy)
  • ETD Power Transformers
  • Exmont-Energo a.s. 
  • MAWER 
  • Termostav Mraz–CZ s.r.o. 
  • ZK - Termochem s.r.o. 
  • MPower Engineering a.s. 
  • Vítkovice Power Engineering a.s. 

 

Švédové zamíří do Česka

CzechTrade touto formou tradičně nabízí českým firmám jedinečnou příležitost představit portfolio svých nabízených technologií, výrobků a služeb a navázat kontakty s rozhodujícími osobami ve významných firmách. Standardní proces při kontaktování a oslovovaní firmy končí pro většinu českých dodavatelů ve fázi vyplnění dotazníku na webových stránkách.

V rámci švédského setkání proběhla první den prezentace tamního partnera, informace o jeho nákupních procesech, způsobu výběru dodavatelů a stávajících a plánovaných projektech. Hmatatelným výsledkem setkání jsou již konkrétní poptávky a přizvání k zaslání nabídek k participaci na konkrétních projektech ze strany švédské firmy. Zástupci jednotlivých divizí se také chystají navštívit osobně vybrané podniky a zrealizovat audity v jejich sídlech, a to již letos v červnu.

„S potěšením můžeme sdělit, že pracovníci společnosti Vattenfall již druhý den po našem návratu do vlasti mailem projevili zájem v polovině června navštívit sídlo naší firmy a prohlédnout si námi uváděné referenční projekty,“ sdělil zástupce firmy Bohemia Müller s.r.o. Celou akci si pochvalují i švédští partneři.

Na poskytnutí prostor a finančním zajištění logistiky se v rámci projektů na podporu exportu podílelo také velvyslanectví ČR ve Stockholmu. Zástupci z české a švédské strany byli uvítáni velvyslancem ČR Jiřím Šitlerem a akce byla ukončena společným slavnostním obědem a závěrečným zhodnocením na půdě velvyslanectví.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek