Svěřili jste daně poradci? Přiznání odevzdejte do začátku července

9. 6. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Živnostníci a podnikatelé, kterým přiznání k dani z příjmu zpracovává daňový poradce, mají na jeho vyplnění a odeslání finančnímu úřadu čas pouze do pondělí 3. července. Jistotu sankcí pak mají ti, kteří svou povinnost vůči berňáku nesplní do 12. července.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Vše podstatné najdete ve speciálu Daně z příjmů za rok 2016 na BusinessInfo.cz.

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob (DPFO) podávají na finanční úřad všichni, kteří měli za loňský rok příjmy ve výši alespoň 15 tisíc korun. Na Businessinfo.cz najdete také podrobnosti o přiznání k dani z příjmů právnických osob.

V řádném dubnovém termínu jej odevzdali ti, kteří si daňové přiznání vyplňují sami, nebo nemají ze zákona povinný audit. Letos šlo o 1,94 milionu poplatníků. Možnost odkladu aktuálně využívá zhruba čtyřicet procent firem a sedmina fyzických osob.

Tito podnikatelé mají od správce daně na splnění své povinnosti o tři měsíce více času. Tradičně je nejzazším termínem první červencový den, který ale letos připadá na sobotu. Den D se tak odkládá na první prázdninové pondělí. Ke stejnému datu musí mít finanční úřad na účtu zaplacenou daň.

Svěřit své daně poradci může každá osoba samostatně výdělečně činná či zástupce firmy, do 3. dubna 2017 museli ovšem odevzdat finančním úředníkům ověřenou plnou moc.

Nebojte se využít služeb poradce

Oslovit daňového poradce se podle expertů vyplatí, pokud podnikatelé neuplatňují pro výpočet daně výdajové paušály. U paušálů jde o jednoduchou matematiku a daňové kalkulačky či interaktivní formuláře za vás daň snadno vypočítají sami.

Poplatník potřebuje znát jen výši zdanitelných příjmů a hodnotu paušálu, který využívá. Důležité je také vědět, které části formulářů a které přílohy musí vyplnit. Více si přečtěte v textech Poradíme, jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku a Vyplatí se u daní výdajové paušály? na BusinessInfo.cz.

Plátce by se měl od poradce dočkat cenných rad, jak uplatnit všechny slevy a odpočty, ale daňový expert především minimalizuje riziko omylů, kterých se při přiznání daně lze dopustit. Pozor! Pokud daňař udělá chybu, je za ni odpovědný poplatník, nicméně může na svém poradci vymáhat náhradu škody.

„Daňoví poradci musejí být ze zákona na riziko způsobení škody pojištěni. Pokud dojde k pochybení, je poradce povinen spolupracovat při zjednání nápravy, a pokud sankce vznikla jeho zaviněním, nakonec ji uhradit,“ připomíná daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.

K profesionálnímu přístupu poradce patří plnění stanovených smluvních závazků, pojištění odpovědnosti a včasná upozornění klientů na blížící se termíny pro přiznání či zaplacení vyměřené daně. Jediné, co by si měl poplatník sám ohlídat, je včasné dodání veškerých informací včetně účetních podkladů.

Připomínáme, že je rozdíl mezi kompetencemi daňových a účetních poradců. Podnikatelé však mezi nimi často nedokážou rozlišovat. Podrobnosti najdete v článku Daně nebo účetnictví? Malé firmy často tápou. Může je to vyjít draho.

Zájemců o odklad přibývá

Zájemců o odklad v poslední době přibývá, a to zejména u plátců daně z příjmu fyzických osob.

„Zvlášť u fyzických osob zájem o služby daňových poradců rychle stoupá. Od roku 2012 do roku 2015 vzrostl více než dvojnásobně," upřesňuje Blanka Štarmanová.

Důvodů je celá řada. Pro mnoho živnostníků je praktickým důvodem k odkladu odevzdání DAP a zaplacení daně nedostatek peněz na účtech na počátku kalendářního roku. „Začátek roku bývá pro řadu společností finančně náročný, proto se jim odložení platby hodí. Mnoho firem i OSVČ také povinnost nechává na poslední chvíli a pak zjistí, že účetní a daňové firmy nestíhají,“ říká daňový poradce KODAP Vlastimil Sojka.

Menší část firem tak činí z nutnosti kvůli svému byznysu v zahraničí. Například dceřiné společnosti zahraničních podniků čekají na závěrky a daňová přiznání mateřských společností v jiných státech.

Kdo se nevyhne pokutám?

Sankce hrozí od loňského roku těm podnikatelům, kteří mají datové schránky, a přesto vyplňují klasické růžové tiskopisy případně interaktivní formuláře na internetu. Pokutě se nevyhnou ani opozdilci, a to pokud daňové přiznání berňáku nedoručí, případně nezaplatí daň.

UPOZORNĚNÍ! Při placení daně nezapomeňte, že variabilním symbolem je vaše daňové identifikační číslo, případně rodné číslo

Majitelé datové schránky (DS) – a to fyzické osoby i firmy - musejí už dva roky komunikovat s úřady výhradně elektronickou cestou a povinně posílat daňové formuláře s e-podpisem či přímo z DS.

Elektronické přiznání letos v dubnu podalo 14 procent fyzických osob a 89 procent firem. „Pokud majitel datové schránky povinnost nesplní, automaticky mu naskakuje pokuta ve výši dvou tisíc korun. Sankce ale mohou být výrazně vyšší. V případě, že úředníci zjistí, že odmítáním elektronizace jim podnikatelé výrazně ztěžují práci, mohou se pokuty vyšplhat na desítky tisíc korun,“ varuje Štarmanová.

Schránky jsou nicméně povinné jen pro firmy a státní správu. Ty podnikající fyzické osoby, které datové schránky mají, ale nechtějí je nadále využívat, mohou požádat nikoli o jejich zrušení ale o deaktivaci, a to na jakékoli pobočce CzechPointu.

„Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetím pracovním dnem následujícím po dni podání žádosti,“ upozorňuje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová. Od tohoto okamžiku se jich povinnost elektronických podání netýká.

Hlídejte si všechny termíny

Pokud se s přiznáním poplatník, jenž využívá služeb poradce, opozdí po 3. červenci pouze o pět pracovních dnů, žádné sankce z prodlení mu nehrozí. V kalendáři si tedy letos může podtrhnout středu 12. července, což je datum, dokdy ještě podá DAP bez postihu. V případě delšího prodlení už se ale pokutě nevyhne.

Důvodem posunu o devět dní jsou dva státní svátky na počátku měsíce - tedy 5. a 6. července. Mezi pondělím 3. 7. a středou 12.7. se pracuje skutečně jen pět dní.

Sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu berňáku, pokuta bude minimálně 500 korun.

O něco vyšší postih vás čeká, pokud nezaplatíte včas daň, již jste povinni uhradit ve stejném termínu, ve kterém ji přiznáte. Opozdilcům neustále naskakuje úrok z prodlení, a to o několik desetin procenta za 24 hodin. Aktuální úrok je 14,05 procenta z výše daně za rok. Penále je tvořeno repo sazbou ČNB, která již několik let zůstává bez změny, tradičně navýšenou o 14 procentních bodů.

„Pokud chce poplatník vyváznout bez pokuty, musí si termíny pohlídat. Penále začne nabíhat od čtvrtka 13. července,“ shrnuje Blanka Štarmanová

Expertka připomíná poplatníkům ještě jedno úskalí: „Daňový poradce sice o nutnosti provedení platby, její výši a způsobu jejího provedení podnikatele informuje, peníze na účet za něj ale nepošle. Pokud tedy podnikatel platbu neprovede, případné sankce bude platit on.

Dnem úhrady daně se rozumí datum, kdy má finanční úřad peníze na účtu, nikoli ten, kdy jej z vašeho účtu odešlete, případně, kdy na poště zaplatíte složenku.

Bezplatná složenka

Ti, kteří nezadávají platební příkaz ze svého účtu, se v roce 2016 dočkali i jedné příjemné novinky. Loni poprvé mohli zaplatit složenkou bez poplatku. Do té doby museli platit za poukázku 29 korun, nyní je možné využít takzvanou bezplatnou daňovou poukázku.

Za rozhodnutím správce daně ovšem není čirý altruismus. Stát totiž - pokud hradí plátci daň z příjmů poštovní poukázkou - výrazně ušetří. Zatímco přijetí platby na pokladně finančního úřadu vyjde průměrně na 42 korun, za daňovou složenku zaplatí stát České poště jen 18,50 koruny.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek