Svěřili jste přiznání poradci? Máte čas do 1. července

1. 6. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Živnostníkům a podnikatelům, kterým přiznání k dani z příjmu zpracovává daňový poradce, zbývají poslední dny pro jeho vyplnění a odeslání bernímu úřadu. Odevzdat jej letos musí do pátku 1. července.

Na co byste neměli při komunikaci s finančním úřadem zapomenout a jaké další termíny si musíte pohlídat, pokud se chcete vyhnout sankcím?

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob (DPFO) za zdaňovací období 2015 podávají na finanční úřad všichni, kteří měli za loňský rok příjmy ve výši alespoň 15 tisíc korun.

A nejde jen o výdělky z podnikání. Patří sem i příjmy z pronájmu, kapitálového majetku, výher, prodeje nemovitosti či ze zaměstnání, pokud ho máte k vašemu podnikání jako činnost vedlejší (více v paragrafech 6-10 zákona o dani z příjmu).

Svěřit svou povinnost poradci může každá osoba samostatně výdělečně činná či zástupce firmy, musí ovšem do konce března odevzdat berním úředníkům ověřenou plnou moc. Ti, kteří tak neučinili, přiznali daň již před 1. dubnem 2016. Odložený termín se týká i firem, jež mají ze zákona povinný audit.

Nebojte se využít služeb poradce

Oslovit daňového poradce se podle expertů vyplatí, pokud podnikatelé neuplatňují pro výpočet daně výdajové paušály. Plátce by se měl nejen dočkat cenných rad, jak uplatnit všechny slevy a odpočty, ale daňový expert především minimalizuje riziko omylů, kterých se poplatníci v přiznáních dopouštějí.

Pozor! Pokud se daňový poradce dopustí chyby, je za ni odpovědný poplatník, nicméně může na svém poradci vymáhat náhradu škod. „Daňoví poradci musí být ze zákona na riziko způsobení škody pojištěni. Pokud dojde k pochybení, je poradce povinen spolupracovat při zjednání nápravy, a pokud sankce vznikla jeho zaviněním, tak ji nakonec uhradit,“ připomíná daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.

Podle Štarmanové patří k profesionálnímu přístupu poradce plnění stanovených smluvních závazků, pojištění odpovědnosti a včasná upozornění klientů na blížící se termíny pro odevzdání přiznání či zaplacení vyměřené daně. Jediné, co by si měl poplatník sám ohlídat, je včasné dodání veškerých informací včetně účetních podkladů.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Vše o daních z příjmu včetně formulářů přiznání k DPFO najdete v daňovém speciálu na BusinessInfo.cz.

Elektronická revoluce

Sankce hrozí od loňského roku zejména těm podnikatelům, kteří mají datové schránky, a přesto vyplňují klasické růžové tiskopisy případně interaktivní formuláře na internetu. Majitelé datové schránky (DS) musejí totiž od roku 2015 komunikovat s úřady výhradně elektronickou cestou a povinně posílat daňové formuláře s e-podpisem či přímo z DS. Novinka se dotkla všech majitelů aktivních datových schránek – tedy fyzických osob i firem.

Pokud majitel aktivní DS svou povinnost nesplní, potrestá jej správce daně dvoutisícovou, případně i vyšší pokutou.  Sankce ve výši dvou tisíc je automatická, na několik desítek tisíc se může pokuta vyšplhat, pokud sama finanční správa rozhodne, že jí firma nebo živnostník odmítáním elektronizace výrazně ztěžují práci. A to je čistě na rozhodnutí berních úředníků. Více o sankcích si přečtěte v textu Elektronických podání přibylo, berní úředníci budou přísnější.

Stát ovšem nemůže OSVČ nutit k tomu, aby si schránky zřizovaly. Povinné jsou od roku 2009 jen pro firmy a státní správu, a  tak to zůstane i v budoucnu. A jak mají postupovat ti, kteří datové schránky mají, ale nechtějí je nadále využívat? Jejich zrušení je takřka nemožné, nicméně existuje jednodušší a pohodlnější řešení.

Pokud chcete nadále zůstat u klasických tiskopisů nebo e-formulářů, můžete požádat o deaktivaci schránky na jakékoli pobočce CzechPointu. „Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetím pracovním dnem následujícím po dni podání žádosti,“ upozorňuje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová. Od tohoto okamžiku se vás povinnost elektronických podání netýká.

Zájemců o odklad je stále více

Zájemců o odklad z dubnového termínu na červencový v poslední době výrazně přibývá, a to zejména u plátců daně z příjmu fyzických osob.  Odklad nyní využívají v Česku zhruba dvě pětiny firem a třináct procent fyzických osob.

„Zvlášť u fyzických osob zájem o služby daňových poradců rychle stoupá. Od roku 2012 do roku 2015 vzrostl více než dvojnásobně," prozradila měsíčníku Profit daňová poradkyně společnosti Tax Vision Blanka Štarmanová.

Důvodů je hned několik.  Pro mnoho živnostníků je praktickým důvodem k odkladu odevzdání DAP a zaplacení daně nedostatek peněz na účtech na počátku kalendářního roku. „Začátek roku bývá pro řadu společností finančně náročný, proto se jim odložení platby hodí. Mnoho firem i OSVČ také povinnost nechává na poslední chvíli a pak zjistí, že účetní a daňové firmy nestíhají,“ říká daňový poradce KODAP Vlastimil Sojka.

Menší část firem tak činí z nutnosti kvůli svému byznysu v zahraničí. Například dceřiné společnosti zahraničních podniků čekají na závěrky a daňová přiznání mateřských společností v jiných státech.

Sankce za zpoždění. Penále může berňák odpustit

Pokud se s přiznáním poplatník, jenž využívá služeb poradce, opozdí po 1. červenci pouze o pět pracovních dnů, žádné sankce z prodlení mu nehrozí. V kalendáři si tedy může červeně podtrhnout pátek 8. července, což je datum, dokdy ještě může podat DAP bez jakéhokoli postihu. V případě delšího zdržení už se ale pokutě nevyhne.

Protože je zmíněné datum v pátek, berní úřad vám letos začne počítat penále za nedodání řádně vyplněného přiznání od následujícího pondělí. Sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu „berňáku“, pokuta bude minimálně 500 korun.

O něco vyšší postih vás čeká, pokud nezaplatíte včas daň, již jste povinni uhradit ve stejném termínu, ve kterém ji přiznáte. Opozdilcům začne od pondělí 11. července naskakovat úrok z prodlení, a to o několik desetin procenta za každých dalších 24 hodin.

Aktuální úrok je 14,05 procenta z výše daně za rok. Penále je tvořeno aktuálně platnou repo sazbou ČNB, která již několik let zůstává bez změny, tradičně navýšenou o 14 procentních bodů. Připomínáme, že dnem úhrady daně se rozumí datum, kdy má finanční úřad peníze na účtu, nikoli ten, kdy jej z vašeho účtu odešlete, případně, kdy na poště zaplatíte složenku.

Ti, kteří nezadávají platební příkaz ze svého účtu, se v roce 2016 dočkali i jedné příjemné novinky. Letos poprvé mohou zaplatit složenkou bez poplatku. Dosud museli uhradit 29 korun, nyní je možné využít takzvanou bezplatnou daňovou poukázku.

Správce daně chce především přimět poplatníky, aby neplatili hotově na berních úřadech, ale aby vyrazili na poštu. Stát tím totiž výrazně ušetří. Zatímco přijetí platby na pokladně finančního úřadu vyjde průměrně na 42 korun, za daňovou složenku zaplatí stát České poště jen 18,50 koruny.

Čísla bankovních účtů jednotlivých úřadů pro platbu daně z příjmu. Připomínáme, že variabilním symbolem je vaše daňové identifikační číslo, případně rodné číslo.

 

Pokud uhradíte vyměřenou daň dodatečně a výše zmíněné termíny nestihnete, nemusí to automaticky znamenat, že vaše peněženka zhubne. Už dva roky můžete požádat finanční úřad o prominutí penále, tak jako je tomu například v případě dluhů u zdravotních pojišťoven.

Žádost ovšem musíte podat nejpozději do tří měsíců od doručení dodatečného platebního výměru. Jestliže budete žádat o prominutí pokuty, která je vyšší než tři tisíce korun, musíte uhradit správní poplatek 1000 korun. Pokud žádost nepodáte, nárok na odpuštění dluhu rozhodně nemáte, a to za žádných okolností.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek