Svěřili jste přiznání poradci? Nespěchejte, dubnový termín se vás netýká

22. 3. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Živnostníci a podnikatelé, kterým přiznání k dani z příjmu zpracovává daňový poradce, mají na jeho vyplnění a odeslání bernímu úřadu dostatek času. Odevzdat jej letos musí do pondělí 3. července. Ostatní plní svou povinnost už v dubnu.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Vše podstatné najdete ve speciálu Daně z příjmů za rok 2016 na BusinessInfo.cz.

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob (DPFO) podávají na finanční úřad všichni, kteří měli za loňský rok příjmy ve výši alespoň 15 tisíc korun.

Podnikatelé, kteří mají ze zákona povinný audit a nebo jim DPFO vyplňuje poradce, mají od správce daně na splnění své povinnosti tradičně o tři měsíce více času. V běžném případě je nejzazším termínem první červencový den. Ten ale letos připadá na sobotu, proto se den D odkládá na první prázdninové pondělí. V týž den musí mít finanční úřad na účtu zaplacenou daň.

Svěřit své daně poradci může každá osoba samostatně výdělečně činná či zástupce firmy, do 3. dubna 2017 musí ovšem odevzdat finančním úředníkům ověřenou plnou moc. Ti, kteří tak neučinili, přiznají a zaplatí daň už v dubnu.

Plátci daně, odevzdávající přiznání již v dubnovém termínu, si mohou podrobné informace najít v textu Finanční úřad čeká na vaše daňové přiznání na BusinessInfo.cz

Nebojte se využít služeb poradce

Oslovit daňového poradce se podle expertů vyplatí, pokud podnikatelé neuplatňují pro výpočet daně výdajové paušály. V případě paušálů jde většinou o jednoduchou matematiku a daňové kalkulačky či interaktivní formuláře za vás daň snadno vypočítají sami. Poplatník potřebuje znát jen výši zdanitelných příjmů a paušálu, který využívá. Důležité je také vědět, které části tiskopisů či elektronických formulářů a které přílohy musí vyplnit. Více si přečtěte v textech Poradíme, jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku a Vyplatí se u daní výdajové paušály? na BusinessInfo.cz

Plátce by se měl od poradce dočkat cenných rad, jak uplatnit všechny slevy a odpočty, ale daňový expert především minimalizuje riziko omylů, kterých se podnikatelé v přiznáních dopouštějí.

Pozor! Pokud se daňový expert dopustí chyby, je za ni odpovědný poplatník, nicméně může na svém poradci vymáhat náhradu škody.

„Daňoví poradci musí být ze zákona na riziko způsobení škody pojištěni. Pokud dojde k pochybení, je poradce povinen spolupracovat při zjednání nápravy, a pokud sankce vznikla jeho zaviněním, tak ji nakonec uhradit,“ připomíná daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.

Podle Štarmanové patří k profesionálnímu přístupu poradce plnění stanovených smluvních závazků, pojištění odpovědnosti a včasná upozornění klientů na blížící se termíny pro odevzdání přiznání či zaplacení vyměřené daně. Jediné, co by si měl poplatník sám ohlídat, je včasné dodání veškerých informací včetně účetních podkladů.

Připomínáme, že je rozdíl mezi kompetencemi daňových a účetních poradců. Řada živnostníků i menších firem však mezi nimi často nedokáže rozlišit. Více najdete v článku Daně nebo účetnictví? Malé firmy často tápou. Může je to vyjít draho.

Zájemců o odklad přibývá

Zájemců o odklad z dubnového termínu na červencový v poslední době přibývá, a to zejména u plátců daně z příjmu fyzických osob. Loni využilo v Česku této možnosti zhruba dvě pětiny firem a třináct procent fyzických osob.

„Zvlášť u fyzických osob zájem o služby daňových poradců rychle stoupá. Od roku 2012 do roku 2015 vzrostl více než dvojnásobně," řekla Profitu daňová poradkyně společnosti Tax Vision Blanka Štarmanová.

Důvodů je několik. Pro mnoho živnostníků je praktickým důvodem k odkladu odevzdání DAP a zaplacení daně nedostatek peněz na účtech na počátku kalendářního roku. „Začátek roku bývá pro řadu společností finančně náročný, proto se jim odložení platby hodí. Mnoho firem i OSVČ také povinnost nechává na poslední chvíli a pak zjistí, že účetní a daňové firmy nestíhají,“ říká daňový poradce KODAP Vlastimil Sojka.

Menší část firem tak činí z nutnosti kvůli svému byznysu v zahraničí. Například dceřiné společnosti zahraničních podniků čekají na závěrky a daňová přiznání mateřských společností v jiných státech.

Kdo se nevyhne pokutám?

Sankce hrozí od loňského roku těm podnikatelům, kteří mají datové schránky, a přesto vyplňují klasické růžové tiskopisy případně interaktivní formuláře na internetu. Pokutě se nevyhnou ani opozdilci, a to pokud daňové přiznání berňáku nedoručí,  případně nezaplatí daň. Při placení daně nezapomeňte, že variabilním symbolem je vaše daňové identifikační číslo, případně rodné číslo.

Majitelé datové schránky (DS) musejí už dva roky komunikovat s úřady výhradně elektronickou cestou a povinně posílat daňové formuláře s e-podpisem či přímo z DS. Novinka se dotkla všech majitelů aktivních datových schránek – tedy fyzických osob i firem.

Pokud majitel aktivní DS svou povinnost nesplní, potrestá jej správce daně dvoutisícovou, případně i vyšší (až padesátitisícovou) pokutou. 

Elektronických podání přibylo, berní úředníci jsou přísnější

Schránky jsou nicméně povinné jen pro firmy a státní správu. Ty podnikající fyzické osoby, které datové schránky mají, ale nechtějí je nadále využívat, mohou požádat nikoli o jejich zrušení ale o deaktivaci, a to na jakékoli pobočce CzechPointu. „Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetím pracovním dnem následujícím po dni podání žádosti,“ upozorňuje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová. Od tohoto okamžiku se jich povinnost elektronických podání netýká.

Hlídejte si i další termíny

Pokud se s přiznáním poplatník, jenž využívá služeb poradce, opozdí po 3. červenci pouze o pět pracovních dnů, žádné sankce z prodlení mu nehrozí. V kalendáři si tedy může podtrhnout pondělí 10. července, což je datum, dokdy ještě může podat DAP bez postihu. V případě delšího zdržení už se ale pokutě nevyhne.

Sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu „berňáku“, pokuta bude minimálně 500 korun.

O něco vyšší postih vás čeká, pokud nezaplatíte včas daň, již jste povinni uhradit ve stejném termínu, ve kterém ji přiznáte. Opozdilcům neustále naskakuje úrok z prodlení, a to o několik desetin procenta za 24 hodin.

Aktuální úrok je 14,05 procenta z výše daně za rok. Penále je tvořeno aktuálně platnou repo sazbou ČNB, která již několik let zůstává bez změny, tradičně navýšenou o 14 procentních bodů. Připomínáme, že dnem úhrady daně se rozumí datum, kdy má finanční úřad peníze na účtu, nikoli ten, kdy jej z vašeho účtu odešlete, případně, kdy na poště zaplatíte složenku.

Ti, kteří nezadávají platební příkaz ze svého účtu, se v roce 2016 dočkali i jedné příjemné novinky. Loni poprvé mohli zaplatit složenkou bez poplatku. Do té doby museli platit za poukázku 29 korun, nyní je možné využít takzvanou bezplatnou daňovou poukázku. Za rozhodnutím správce daně ovšem není čirý altruismus. Stát totiž - pokud hradí plátci daň z příjmů poštovní poukázkou - výrazně ušetří. Zatímco přijetí platby na pokladně finančního úřadu vyjde průměrně na 42 korun, za daňovou složenku zaplatí stát České poště jen 18,50 koruny.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek