Svěřili jste přiznání poradci? Pozor na termíny

18. 6. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Svěřili jste přiznání poradci? Pozor na termíny Živnostníkům, kterým daňové přiznání pro daň z příjmu zpracovává daňový poradce, zbývají poslední dny na odevzdání daňového přiznání. Do středy 1. července musejí doručit vyplněné formuláře na finanční úřady. Pokud tak neučiní nejpozději týden po řádném termínu, nevyhnou se sankcím.

Především v případech, kdy podnikatelé neuplatňují pro výpočet daně výdajové paušály, se podle odborníků vyplatí oslovit daňového poradce, který ví, jak může jeho klient uplatnit všechny slevy i odpočty a najít nejvýhodnější formy zdanění. OSVČ si tím navíc o tři měsíce prodlouží termín pro podání daňového přiznání, které většina z nich podává do konce března, respektive 1. dubna. Odložený termín se týká i firem, které mají ze zákona povinný audit.

Zájemců o odklad přibývá

Odklad využívá v Česku zhruba 40 procent firem. „U podnikatelů - fyzických osob - je to zhruba třináct procent. Zvlášť u fyzických osob zájem o služby daňových poradců rychle stoupá. Za poslední tři roky vzrostl více než dvojnásobně," řekla měsíčníku Profit daňová poradkyně společnosti Tax Vision Blanka Štarmanová.

Pro mnoho živnostníků je čistě praktickým důvodem k odkladu nedostatek peněz na účtech na počátku kalendářního roku. „Začátek roku bývá pro řadu společností finančně náročný, proto se jim odložení platby hodí. Mnoho firem i OSVČ také povinnost nechává na poslední chvíli a pak zjistí, že účetní a daňové firmy nestíhají,“ upozorňuje daňový poradce KODAP Vlastimil Sojka.

Menší část firem tak činí z nutnosti kvůli aktivitám v zahraničí. Například dceřiné společnosti  zahraničních podniků čekají na závěrky a daňová přiznání mateřských společností v jiných státech.

Mnoho zástupců firem vnímá jako výhodu i to, že úhrady škod, které by jim vznikly v případě formálních nedostatků a chyb v přiznáních, mohou požadovat po poradci. Daňoví poradci, kteří jsou za chyby přímo zodpovědní, musejí být ze zákona na riziko způsobení škody pojištěni. A pokud sankci zavinili, musejí ji uhradit.

Podle Blanky Štarmanové patří k profesionálnímu přístupu daňového poradce jasně stanovené smluvní závazky, pojištění odpovědnosti a včasná upozornění klientů na blížící se klíčové termíny. Jediné, co by si měl klient ohlídat, je včasné dodání veškerých informací včetně účetních podkladů.

Riziko sankcí

Podnikatele upozorňujeme, že datem podání přiznání se rozumí ten den, kdy fyzicky přinesou růžový tiskopis do podatelny na finančním úřadě, případně kdy pošlou formulář elektronicky, nebo jej odešlou poštou. Ale pozor! Za datum zaplacení daněse považuje den, kdy má FÚ peníze na účtu, nikoli ten, kdy jste peníze finanční správě odeslali.

Pokud se s přiznáním opozdíte pouze o jeden týden, respektive pět pracovních dnů, žádné sankce vám díky benevolenci správce daní nehrozí. V případě delšího zdržení už se ale pokutě nevyhnete. Penále vám letos začne finanční správa počítat od 8. července.

Za každý den prodlení činí penále 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu ‚berňáku‘, pokuta bude činit minimálně 500 korun.

O něco vyšší postih vás čeká, pokud nezaplatíte včas daň. V takovém případě vám začne pět pracovních dní po řádném termínu naskakovat úrok z prodlení – a to o několik promile každých dalších 24 hodin. Jeho aktuální výše je 14,05 procenta z výše daně za rok. Penále je tvořeno aktuálně platnou repo sazbou ČNB navýšenou o 14 procentních bodů.

Interaktivní formuláře s přiznáním k daním z příjmu najdete ve speciálu Daně z příjmu za rok 2014 na Businessinfo.cz

Pozor na elektronickou revoluci

Živnostníci by neměli zapomenout, že v roce 2015 výrazně narostl počet těch, kteří musejí posílat na finanční úřady formuláře přes internet. Musí tak povinně učinit každý, kdo má aktivní datovou schránku (DS). Ty OSVČ, které ji nevlastní, ovšem mohou i nadále zůstat u tradičního růžového tiskopisu. Pro fyzické osoby (pokud nemají roční obrat vyšší než 6 milionů korun) je ‚datovka‘ nadále dobrovolná, povinná je pouze pro firmy a státní instituce.

Ministerstvo sice hodlá trestat pokutou majitele schránek, kteří podání přes DS nebo s elektronickým podpisem opomenou, nicméně vzhledem k tomu, že jde o novou povinnost, jež se dotkne až půl milionu firem a živnostníků, budou ještě letos berní úředníci benevolentní.

Bičem na živnostníky a zástupce firem, kteří by nadále zahlcovali finanční správu klasickými tiskopisy s DAP, má být přesto dvou až padesátitisícové penále. Na několik desítek tisíc se může vyšplhat, pokud sama finanční správa vyhodnotí, že jí firma nebo živnostník odmítáním elektronizace výrazně ztěžují práci.

Jakub Procházka (s využitím tiskové zprávy společnosti KODAP)

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek