Světová výstava EXPO 2015 v Miláně

30. 4. 2015 | Zdroj: CzechTrade

Kapitoly článku

motiv článku - Světová výstava EXPO 2015 v Miláně Světová výstava EXPO se po letech vrací na evropský kontinent, pořadatelským městem letošního ročníku je italský Milán – město módy, průmyslu i kultury, které se stalo dějištěm této světové události naposledy v roce 1906. Brány výstaviště se otevřou veřejnosti 1. května a uzavřou se 31. října. Milán se připravuje na více než 20 milionů návštěvníků z celého světa.

Výstaviště EXPO 2015

Rozloha výstaviště kolem 1.000.000 metrů čtverečních, projekt svěřený skupině architektů s podporou světově uznávaných odborníků, mezi nimiž Stefano Boeri, Ricky Burdett a Jacques Herzog, dvě hlavní kolmé osy připomínající Cardo a Decumano římských měst, kolem kterých se rozkládají jednotlivé pavilony zúčastněných zemí, vše doplněno o nádhernou krajinu, jejíž vzhled připomíná ostrov plný zeleně ze všech stran obklopen vodou – to jsou jen některé z hlavních charakteristik místa, kde se budou šest měsíců potkávat kultury celého světa.

Oficiální účasti

Dle pravidel BIE (Bureau International des Expositions) jsou účastníci Všeobecné výstavy rozděleni na oficiální a neoficiální. Oficiálními účastníky jsou všechny země - těch se na aktuálním Expu v Miláně prezentuje 145, což představuje 94% celkové světové populace - a mezinárodní organizace - na letošní Expo přijaly pozvání tři (ONU, EU a CERN).

Neoficiální účastníci

Neoficiálními účastníky mohou být různé subjekty a instituce. S ohledem na téma Světové výstavy v Miláně se organizátor rozhodl zapojit i privátní společnosti, které hrají jednu z klíčových rolí v globální diskusi o výživě a potravinách, což je ústředním tématem letošního Expa. 

Mezi korporátními účastníky Expa bude možno navštívit China Corporate United Pavilion (s ústředním tématem „Sýpka Číny“), New Holland Agriculture (zemědělské stroje), Vanke (čínský kolos ve světě nemovitostí, jenž chce představit životní styl v soudobé Číně), Joomoo (představí životní styly a poslední vývoj v asijském světě), Federalimentare (Italská národní asociace potravinářského sektoru) a Coca-Colu (jenž podá návštěvníkům vlastní představu o vyvážené stravě).

Italský pavilon představí to nejlepší z italské kultury a národních tradic spojených s potravinami a výživou, jenž se vyznačuje vysokou kvalitou surovin a finálních výrobků. Pavilon pořadatelské země se skládá z Paláce Itálie, čtyř budov na Cardo a z Lake Areny, celkem svou rozlohou zabírá 14.000 metrů čtverečních a aktuální náklady na jeho stavbu dosáhly 92 milionů euro. Italský palác je srdcem celého prostoru a předpokládá se, že zde zůstane i po ukončení Světové výstavy jako centrum technologické inovace ve službách města Milána. Svým vzhledem má zobrazovat líheň nové energie, hnízdo budoucnosti bohaté na minulost.

Téma: Potraviny pro planetu, energie pro život

Jak avizuje samotný podtitul výstavy „Potraviny pro planetu, energie pro život“, zaměří se Expo v Miláně na klíčové otázky udržitelného rozvoje. Ty by měly být logickým pojítkem všech akcí, jenž se budou během následujících šesti měsíců v Miláně a celé Itálii odehrávat.

EXPO 2015 se chce se stát globální příležitostí pro prezentaci a srovnání tradičních i inovativních postupů při výrobě potravin. Ústřední mottem je přitom otázka, jak zajistit všem obyvatelům planety dostatek kvalitních a nezávadných zdrojů jídla a pití.

Akce je příležitostí k zamyšlení, diskusi a konfrontaci pokusů o nalezení řešení aktuálního světového problému: na jedné straně jsou stále miliony lidí, kteří trpí hladem, na straně druhé přibývá lidí, kteří umírají na zdravotní problémy způsobené špatnou výživou a přebytkem potravin. Úkolem pořadatelském země tedy připravit prostor pro prezentaci a srovnání tradičních i inovativních postupů při výrobě a distribuci potravin.

Tato závažná témata budou doplněna ambicí každého z účastníků poměřit své síly s jedním z nejtypičtějších italských produktů – se světoznámou kuchyní a kvalitními potravinami.

Připravila: Ivana Třosková, CzechTrade Milán

Zkratka sem: www.businessinfo.cz/exponebo BusinessInfo.cz/expo

Česká republika na EXPO Milán 2015

Česká republika nemohla pozvání na EXPO 2015 v Miláně odmítnout. Za prvé z ní dosavadní účasti na Světových výstavách učinily vystavovatelskou velmoc – na prvním poválečném EXPO 1858 v Bruselu získala dokonce Zlatou hvězdu, tedy hlavní cenu, a za druhé ji s Itálií pojí mimořádné historické i kulturní vazby – ostatně lva ve státním znaku získal v roce 1158 český kníže Vladislav II. údajně právě za dobytí města Milán. Dnes jsou vztahy obou zemí prosyceny mnoha sty lety vzájemné inspirace, ale i průmyslové a obchodní spolupráce. Itálie byla vždy cílem českých umělců i podnikatelů a ti italští zanechali v Česku nesmazatelné stopy.

Již od počátku příprav na svou účast na Světové výstavě v Miláně Česká republika vyčnívá hrdě z řady: nejenže zahájila mezi prvními stavbu vlastního pavilonu, ale také jej jako první dokončila. O slavnostní inauguraci zkušebního provozu českého pavilonu, který osobně zahájil ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek dne 31. března 2015, psaly všechny významné národní i lokální deníky.  A nejen to, ještě před samotným dokončením české chlouby na Expo 2015 italská média zařadila českou expozici mezi pět pavilonů doporučených k návštěvě, a to hned za domácí pavilon Itálie.

Český pavilon

Expo 2015, vizualizace pavilonu ČR. Foto: czexpo.comČeská republika má světu co předvést. Věda a moderní technologie jsou přítomny už v samotné konstrukci pavilonu a použitých materiálech. Pavilon je modulární konstrukce nové generace – ocelové nosníky vyrobené z  recyklovaného materiálu umožňují nejen rychlou a energeticky nenáročnou stavbu, ale i její demontáž a opětovné sestavení.

Samotná budova je přitom uzpůsobena k trvalému užívání, je plně funkční a odpovídá současným potřebám a nárokům stavitelů i uživatelů. A tak, jako je energeticky nenáročná výroba, přeprava a stavba pavilonu, je vůči životnímu prostředí ohleduplný i jeho provoz. Konstrukce nestojí na betonovém lůžku, ale jen na několika patkách, které po její demontáži zmizí během jediného dne a pozemek bude čistý.

Jezerní plocha zasahující až pod budovu a otevřené centrální schodiště ústící na střeše chladí interiér přirozeným prouděním vzduchu a bez nároků na větší spotřebu elektřiny. Tu, kterou pavilon bude potřebovat, pomáhají podobně jako teplou vodu pro restaurace vyrábět hybridní solární panely ukryté na střeše – jedná se přitom o český patent, který kombinuje fotovoltaické a fototermické články a původní pavilonu síla přírody.

Organizátoři přisoudili České republice pro stavbu národního pavilonu parcelu o celkové rozloze 1400 metrů čtverečních, první po levé straně hlavní návštěvnické tepny, v bezprostřední blízkosti hlavního vchodu na výstaviště.

Třípodlažní budova o rozloze 550 metrů čtverečních s vlastní zahradou na střeše pavilonu, jenž bude Českou republiku reprezentovat po dobu šesti měsíců v Miláně, je z dílny vizovické společnosti Koma Modular Construction a je navržen brněnským architektonickým studiem Chybik+Kristof Associated Architects.

Česká republika se rozhodla přispět k zadanému tématu Světové výstavy v Miláně 2015 jako země, kde se věda nechává inspirovat přírodou, a která umí pečovat o přírodní zdroje, rostliny i zvířata, člověka a o celou planetu. Češi chtějí zaujmout úspěchy z oblasti vědy, medicíny a průmyslu, svou zemědělskou a potravinářskou výrobou a současně i primáty ve specifických oborech, které v pavilonu představí, ale také chutí tankového piva. 

Svůj prostor v rámci pavilonu dostanou i jednotlivé kraje České republiky, které přivezou své tematicky zaměřené výstavy a charakteristické produkty.

Co je v české expozici?

Expozice České republiky je rozdělena do tematických celků a ústředními motivy je vodní plocha, ve které se pavilon zrcadlí, a Laboratoř ticha, jenž by měla navodit atmosféru českého lesa.

Laboratoř ticha, jenž zahrnuje dvanáct metrů čtvereční živého lesa, vytváří rozjímavou atmosféru českého lesa a díky vyspělým technologiím současně odhaluje tajemství světa rostlin. Instalace propojuje několik disciplín, jedná se o kombinaci designu, hi-tech, softwaru, jemné optiky, robotiky a botaniky a vzešla ze společného úsilí studentů ČVUT a společnosti Full Capacity.  

Vodní plocha v podobě brouzdaliště symbolizuje silnou tradici v lázeňský a zároveň odvěkou českou touhu po moři. Z vodní plochy vykukuje několikametrová pestrobarevná socha, zepředu ptáček, zezadu automobil a uvnitř toho bije bioplastové srdce vyrobené speciální technologií z použitého fritovacího oleje. Socha z produkce výtvarníka Lukáše Rittsteina znázorňuje z jedné části technický svět, který uniká do světa přírody.

Česká republika má, v souladu s ústředním tématem Světové výstavy 2015, prostor jak uplatnit bohaté zkušenosti z řízení vlastních vodních zdrojů, inovace z oblasti péče o tyto zdroje a jejich využívání, prezentovat výsledky výzkumu biochemických a nanotechnologických vědeckých ústavů aplikovaných při péči o vodní zdroje. Společnost NAFIGATE představí ve světové premiéře řešení pro čistění vody za pomocí nanovláken.

Zajímavé akce

Velká reklamní kampaň českého pavilonu na světové všeobecné výstavě EXPO Milán 2015

Od pondělí 7. září do konce října bude v centru Milána k vidění několik tramvají s grafikou, která vyzývá k návštěvě českého pavilonu na Všeobecné světové výstavě Expo.

Současně s outdoorovou reklamní kampaní bude možné nalézt reklamy v médiích skupiny MANZONI, která vydává například velmi oblíbený časopis l´Espresso. Světová všeobecná výstava Expo v Miláně i nadále vykazuje významný počet návštěv a Česká republika, také díky nabídce široké škály kulturních akcí, 4. srpna uvítala miliontého návštěvníka pavilonu. Podle výpočtů by v těchto dnech mělo českým pavilonem projít celkem 1 400 000 návštěvníků z celého světa, fascinovaných bohatstvím a příležitostmi, které nabízí oblast, jež má tolik co vyprávět.

Odtud vznikl název, který CzechTourism, generální partner české účasti na Expo Milán, vybral, „Land of Stories“: cesta za objevováním krásných koutů a regionů České republiky, které se dvakrát měsíčně střídají na výstavě v českém pavilonu a prostřednictvím exponátů, interaktivních instalací, představení a ochutnávky domácích vín a kuchyně jsou prezentovány návštěvníkům Expa.Jedna z velkých novinek prezentovaných během tiskové konference, která proběhla v českém pavilonu minulý týden, bylo zejména skloňování tématu „Land of Stories“, a to v reklamních aktivitách spojených s partnerstvím mezi CzechTourism a pavilonem České republiky na Expu 2015.

Připravila: Ivana Třosková, CzechTrade Milán

Zkratka sem: www.businessinfo.cz/expo nebo BusinessInfo.cz/expo

Program pavilonu České republiky na EXPO 2015

Program českého pavilonu na EXPO 2015
Datum Akce
1. 5. 2015 Zahájení Světové výstavy Expo Milán 2015
Inaugurace českého pavilonu
1. 5 - 16. 5. 2015 Expozice CzechTourism
15. 5. 2015 Český národní den
17. - 31. 5. 2015 Expozice Jihomoravský kraj
1. - 15. 6. 2015 Expozice Karlovarský kraj
16. 6. 2015 Den Vody – konference (ZÚ Řím a CzechTrade)
16. 6 -  30. 6. 2015 Expozice Plzeňský kraj
26. 6. 2015 KOMA day
1. - 14. 7. 2015 Dny české vědy:
Nanotechnologie (1. až 2. 7. 2015)
Energetika (3. až 4. 7. 2015)
Botanika (6. až 7. 7. 2015)
Veterinární péče (8. až 9. 7. 2015)
Civilizační choroby (10. až 11. 7. 2015)
Vzdělání, věda, výzkum (13. až 14. 7. 2015)
15. - 31. 7. 2015 JIKA dny vody
1. - 16. 8.2015 ATOK Dny designu
17. 8 - 31. 8. 2015 Expozice Ústecký kraj
1. - 15. 9. 2015 Expozice Moravskoslezský kraj
16. - 30. 9. 2015 Expozice Kraj Vysočina
1. 10. 2015 Den chmele, sladu a piva (ZÚ Řím a CzechTrade)
1. - 15. 10. 2015 Expozice Lesy ČR
16. - 31. 10. 2015 Expozice CzechTourism
31. 10. 2015 Ukončení Světové výstavy Expo Milán 2015

Regionální prezentace

  • 16. - 31. 5. Expozice Jihomoravského kraje
  • 01. - 15. 6. Expozice Karlovarského kraje
  • 16. - 30. 6. Expozice Plzeňského kraje
  • 17. - 31. 8. Expozice Ústeckého kraje
  • 01. - 15. 9. Expozice Moravskoslezského kraje
  • 16. - 30. 9. Expozice kraje Vysočina
  • 16. - 31. 10. Expozice CzechTourism

Zkratka sem: www.businessinfo.cz/exponebo BusinessInfo.cz/expo

Expo Business Matching Platform (EBMP)  je webová matchmakingová platforma, vytvořena speciálně na podporu a usnadnění dialogu mezi společnostmi z celého světa během konání Světové výstavy Expo Milán 2015. Iniciativa je podporována Expo Milano 2015 a je vytvořena ve spolupráci s Hospodářskou komorou v Miláně, Promos, Veletržní správou Milán a PWC. Platforma má za cíl nabídnout obchodní komunitě jedinečnou příležitost, jak zviditelnit vlastní kompetence a vytvářet synergie.

EBMP umožňuje prostřednictvím jednoduché registrace a vložením profilu definovat kompatibilitu požadavků jednotlivých společností, navázání kontaktu mezi nimi a vytvoření kalendáře vzájemných schůzek, které se uskuteční v Miláně během šesti měsíců trvání Světové výstavy Expo 2015.

Česká republika je v EBMP zastoupena prostřednictvím CzechTrade Italia, která má díky tomu možnost:

  • publikovat kalendář českých akcí a událostí, který je viditelný pro všechny uživatele platformy,
  • registrovat do platformy české podnikatelské delegace a tím jim umožnit setkávání a komunikaci s ostatními,
  • prostřednictvím speciálního odkazu, který publikuje CzechTrade, se mohou české společnosti snadněji registrovat samostatně do dané platformy.

Pro české firmy je registrace v EBMP zdarma.

Odkaz pro registraci

V případě otázek prosím kontaktujte milano@czechtrade.cz

Zkratka sem: www.businessinfo.cz/expo nebo BusinessInfo.cz/expo

Vítejte v českém národním pavilonu

Česká republika neohromuje velikostí, ale uchvacuje krásou. Jako srdce Evropy vyživuje celý kontinent vodními prameny, jako laboratoř života inspiruje celý svět vědeckými objevy.

Národní pavilon je hrdou ukázkou střízlivé elegance. Čisté linie modulární konstrukce a stoprocentní funkčnost budovy korunuje nulová ekologická stopa – galerijní palác z recyklovaných materiálů bude po EXPO sloužit dál.

Pavilonem prorůstá organická expozice, v níž současní umělci představují objevy v oblasti nanotechnologií, botaniky, veterinární i humanitní medicíny a ochrany naší planety.

Průvodce pavilonem

Národní pavilon České republiky na EXPO 2015 v Miláně tvoří modulová stavba vizovické firmy KOMA MODULAR podle návrhu architektonického studia Chybik +Kristof Associated Architects. Přízemí pavilonu dominuje exponát společnosti Nafigate od Lukáše Rittsteina a střechu korunuje exponát ZOO Praha od Jakuba Nepraše. Organická expozice ale prorůstá celým interiérem výstavního paláce a návštěvník při ní absolvuje cestu od molekuly vody, přes rostlinné a živočišné buňky až k té největší – k planetě Zemi.

Laboratoř ticha

Laboratoř ticha navozuje atmosféru českého lesa a díky vyspělým technologiím současně odhaluje tajemství světa rostlin až na jejich buněčnou strukturu. Návštěvníkovi se při ztišení a zastavení na vyznačeném místě v expozici podaří pomocí projekční plochy napojené na mikroskopické systémy seznámit s detaily z rostlinné říše. Jde o unikátní projekt studentů ČVUT, realizovaný za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.

Země příběhů a fantazie

Expozice partnerských regionů a spoluvystavovatelů, jejichž výstavy budou rotovat ve čtrnáctidenních cyklech. Návštěvníkům českého pavilonu se představí to nejlepší z cestovního ruchu, lázeňství, průmyslu i regionálních potravin. Hravou formou interaktivní expozice budou prezentována nejzajímavější místa ze všech krajů České republiky prostřednictvím agentury CzechTourism. Vlastní expozicí se bude prezentovat Jihomoravský, Karlovarský, Plzeňský, Ústecký, Moravskoslezský kraj a Kraj Vysočina. V letních měsících bude expozice věnována tematickým týdnům vědy, vody a designu.

Laboratoř života

V centrální části dominuje kinetická plastika ze skleněných vláken společnosti Lasvit, jejímž autorem je Maxim Velčovský, dále reliéfy kódu pšenice Ústavu experimentální botaniky od Federica Díaze, projekce zdravé a nemocné buňky Ústavu organické chemie a biochemie z dílny Jakuba Nepraše či zvířecí plastika Lukáše Rittsteina, znázorňující výsledky práce společnosti BIOVETA. Společnost Block a Ústav organické chemie a biochemie se představí simulovanou nízkoenergetickou laboratoří pro přípravu nových léčiv, jejímž autorem je Jonáš Strouhal.

Zkratka sem: www.businessinfo.cz/expo nebo BusinessInfo.cz/expo

Exponáty

Hydal - Brána volných tvarů

Autor: Lukáš Rittstein
Partner: Nafigate Corporation, a.s.

HydalSocha je zhmotněním nehmatatelného pocitu doby. Vyjadřuje hledání rovnováhy mezi přírodním a technickým světem. Futuristická plastika ústící v siluetu karoserie automobilu, který se transformuje do hlavy ptáka, může být chápána také jako křižovatka.

Ptačí hlava je zde symbolem víry v nalezení nového příběhu lidstva. Ve faktu, že socha je i fontánou, která přistává na vodní plochu, je obsažena symbolika filtrování vody pomocí nanovláken pro třetí svět.

Před pavilonem funguje jako vítací strážce, který se dívá také na nás. Partnerem sochy je společnost Nafigate, která se zabývá technologií bioplastů a nanovlákenných membrán.

 

PET(ch)air

Autor: Fakulta architektury, České vysoké učení technické
Partner: Karlovarské minerální vody, a.s.

PETPET lahve nemusí být jen odpadem. Tým architektů, designérů a vědců PET-MAT zkoumá sekundární využití recyklovaného PETu jako možného materiálu pro stavební jednotky. Jednou z nejefektivnějších forem zpracování PETu je technologie vyfukování (blow-moulding). Technologie vyfukování má řadu předností: vyfouknuté “cihly” jsou lehké a plnitelné různým obsahem, od písku přes vodu až po svítidla a jiné technologie.

Pilotním projektem je příprava funkčních, tvarově variabilně přestavitelných, podsvítitelných a rozebratelných laviček PET(ch)air, které jsou ve své premiéře představeny v českém pavilonu na EXPO 2015 jako nový průmyslový vzor.

PET(ch)air nejsou jen exponátem, ale slouží jako součást relaxační zóny u vodní plochy před pavilonem. Projekt PET-MAT byl zahájen v roce 2014 na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze za podpory Alessandra Pasqualeho, ředitele Karlovarských minerálních vod, a.s.

 

Vlákna

Autor: Maxim Velčovský
Partner: Lasvit, s.r.o.

vláknaCentrální schodiště propojuje unikátní kinetická plastika z optických vláken z dílny Maxima Velčovského. Vlákna připomínají lány obilí, strukturu dřeva, pouhý stonek rostlin, pramen vody či buněčnou vlákninu a protínají pavilon od stropu až do přízemí.

Naše životy jsou složeny z informací a tyto informace nás ovlivňují ve všem, co děláme. Optická vlákna přinesla revoluci v komunikaci a zrychlila tok informací, které nás determinují.

Maxim Velčovský vytváří v českém pavilonu umělý déšť, který ve své abstraktní formě protéká prostorem a odkazuje k mnoha významům spojeným právě s fenoménem jednadvacátého století – vláknem.

 

Dalimilova kronika

Zapůjčitel: Národní knihovna České republiky

Dalimilova kronikaTakzvaný pařížský zlomek podtrhuje kulturní a historickou blízkost severní Itálie a České republiky. První česky psaná kronika, nazvaná později Dalimilova, vznikala kolem roku 1315.

Takzvaný pařížský zlomek představuje rukopis latinského překladu této kroniky, který byl vytvořen mezi lety 1331 a 1333 v severní Itálii pravděpodobně pro Karla IV. O zhotovení rukopisu v Itálii svědčí podle odborníků typ písma i iluminace, které odpovídají stylu dílen v Bologni, Padově či Benátkách.

Pařížský zlomek, tedy 12 listů latinského překladu Dalimilovy kroniky, se podařilo Národní knihovně získat v roce 2005 v aukci. Význam rukopisu tkví především v tom, že o existenci latinského překladu kroniky neměl nikdo až do roku 2005 ani tušení.

 

Deset tisíc experimentů

Autor: Jonáš Strouhal
Partneři: Block a.s. a Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i.

ExperimentRakovina. Cukrovka. Obezita. Civilizační choroby. Strašáci dnešní doby. Jak vznikají? Co všechno ovlivňuje, zda jimi onemocníme? Dědičnost. Vnější prostředí. Ale i náš přístup k životu. Onemocníme-li, spoléháme se na vědu, medicínu.

Vědci se snaží rozkrýt, jak fungují zdravé buňky v lidském těle, jak se mění v nemocné, jak chorobné stavy zvrátit. Zkoumají v detailech i celé složitosti procesy, jež v našem těle probíhají. Hledají a objevují látky, které mohou vstoupit do buňky, léčit nemoci, jež sužují a zkracují život stamilionů lidí.

Jen jedna z deseti tisíc nově objevených sloučenin se však stává skutečným lékem. Cesta z laboratoře do lékárny trvá i patnáct let a náklady na vývoj činí až miliardu dolarů. Podívejte se, co se děje v laboratořích vědců, jak věda vstupuje do ozdravného procesu.

 

Subliminal

Autor: Federico Díaz
Partner: Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR, v.v.i.

SubliminalV Olomouci se nachází Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin, které je pracovištěm Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Olomoučtí vědci zkoumají mimo jiné genom pšenice, tedy její kompletní dědičnou informaci.  Jde o náročnou, ale velice užitečnou práci.

Genom této plodiny je totiž daleko větší a složitější než náš, lidský. Jeho poznání však umožní šlechtit nové odrůdy s vyššími výnosy nebo s větší odolností proti škůdcům či chorobám.

V uměleckém díle Subliminal se otiskuje podprahového vidění reality a prostor zkoumání, které není možné měřit ani zaznamenat. Svět vědy a umění používá nástroje a koncepty, kterými se snaží přiblížit své cíle a objevy. 

Vzájemně se inspirují a přispívají ke kulturně-společenské diskuzi. Na jedné straně vize, na druhé cesta k pochopení fungování společnosti v době velkým proměn a zásadních transformací.

 

Buňka

Autor: Jakub Nepraš
Partneři: Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i. a 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

BunkaV našem těle pracují miliardy miliard chemických továren. Uvnitř buněk probíhají tisíce dějů, reakcí, další tisíce při komunikaci s okolím. Všechny jsou nezbytné pro zdravé fungování celého organismu. Lidského těla.

Narušení harmonie tepajících továren vede k poruchám bezchybného chodu, nekontrolovatelnému dělení, produkci dalších nemocných buněk. A tedy k nemocem, smrti.

Představme si krásu, ale i zranitelnost dějů uvnitř nás. A vnímejme také, že za poškození buněk jsme také zodpovědní my sami. Začněme si více vážit vlastního těla, nakládejme s ním lépe.

Buňky mají své obranné a opravné mechanismy, ale naše špatné zacházení má často větší sílu. Proměna lidského těla je možná ­ změnou životosprávy, přístupu ke zdraví. Až tam, kde naše snaha a zodpovědnost selhává nebo nestačí, nastupuje věda.

 

e-Bolid

Autor: Jakub Nepraš
Partner: Zoologická zahrada Praha

e-bolidV e-Bolidu představujeme jednotlivé druhy zvířat samostatně, izolované a odtržené od jejich okolí, chráněné před dnešním světem. Podíváte-li se do otvorů e-Bolidu, každý z nich vám nabídne prostorový pohled do animovaného prostředí, jakési surrealistické krajiny představující sen daného zvířete.

e-Bolid s živými, smyšlenými obrazy uvnitř sebe symbolizuje naše poslání chránit ohrožené druhy zvířat a pomáhat k zachování jejich přirozeného prostředí. Zároveň odkazuje na Noemovu archu, záchranný člun, jehož funkci by měly zastávat všechny moderní zoologické zahrady. Díky e-Bbolidu lidé pocítí, ač s určitým odstupem, povinnost respektovat a chránit přirozený svět organismů, které tu existovaly mnoho let před nimi.

Ve třech projekčních otvorech je využitý princip prostorové iluze bez brýlí pomocí trekovací kamery, která zachytí pozici vaší hlavy a posouvá vrstvy videí podle pozice očí podobně, jako když sledujeme prostorové plány v reálné perspektivě.

 

Hybrid 

Autor: Centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického
Partner: Regulus, s.r.o.

hybridFunkční systém přípravy teplé vody pro celý český pavilon s maximálním využitím energie Slunce pomocí slunečních kolektorů, doplněných tepelným čerpadlem využívajícím energii okolního vzduchu. Uvnitř pavilonu je k vidění on-line display zobrazující aktuální úsporu fosilních paliv i snížení emisí skleníkových plynů.

Solární systém doplňuje i prototyp hybridního panelu vyvinutého univerzitním centrem energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického, který umožňuje vyrábět tepelnou i elektrickou energii současně. Schopnost dávat člověku teplo a elektřinu najednou umožní maximálně využít dostupné plochy.

Zkratka sem: www.businessinfo.cz/expo nebo BusinessInfo.cz/expo

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek