Světové ekonomické fórum 2014: Chile je 8. obchodně nejvstřícnější země světa

18. 4. 2014

  • Země: CZ - Česká republika
  • Datum zveřejnění: 18.04.2014

Ekonomická diplomacie v rámci ZÚ Santiago de Chile je prioritně zaměřena na přímou podporu exportních záměrů českých podniků. Současně se však ZÚ Santiago de Chile zabývá sledováním relevantních a důvěryhodných ekonomických údajů a hodnocení (zejména komparativních analýz), které mají výpovědní hodnotu z hlediska národních ekonomických zájmů ČR a jsou upotřebitelné pro české exportéry například při kalkulaci rizik a nákladů. Za důležitou v tomto směru považujeme zprávu, kterou v roce 2014 vydalo Světové ekonomické fórum (WEF) pod názvem „The Global Enabling Trade Report 2014“. Tato podrobná a fundovaná zpráva WEF (353 stran) hodnotí podmínky pro obchod ve 138 zemích světa. Na prvním místě se v hodnocení podmínek pro obchod na rok 2014 umístil Singapur, na posledních místech Angola, Venezuela a Čad.

 

Chile bylo podle zprávy WEF vyhodnoceno jako osmá země světa nejvstřícnější vůči zahraničnímu obchodu – mezi Švýcarskem a Švédskem. Česká republika zaujala v tomto žebříčku obchodní vstřícnosti 39. místo.

 

Celkové hodnocení lze najít na odkazu: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalEnablingTrade_Report_2014.pdf

Chile bylo vyhodnoceno v rámci studie „The Global Enabling Trade Report 2014“ jako nejlepší země Latinské Ameriky a Karibiku (LAC). Následují Kostarika (42.), Peru (51.), Panama (52.), Uruguay (60.), Mexiko (61.) – atd. viz níže uvedená tabulka WEF.

Z hlediska českých vývozců:

Výše citovaná studie či analýza WEF „The Global Enabling Trade Report 2014“ není použitelná jen v akademickém prostředí, ale může být využita jako praktický podklad při kalkulaci rizik obchodních operací v konkrétním teritoriu a také při porovnávání rizik a nákladů mezi jednotlivými zeměmi teritoria. Analýza WEF hodnotí obchodní vstřícnost či připravenost jednotlivých států podle sedmi kritérií (v závorce uvádíme vyhodnocení Chile v rámci 138 zemí světa ve studii WEF):

-         Přístup na domácí trh (9)

-         Přístup na zahraniční trhy z dané země (2)

-         Efektivnost a transparentnost administrativních úkonů na hranicích (26)

-         Dostupnost a kvalita dopravní infrastruktury (64)

-         Dostupnost a kvalita dopravních služeb (43)

-         Dostupnost a kvalita IT (36)

-         Vstřícnost a kvalita operačního prostředí (25)

 

Z hlediska českých firem, které mají zájem o export do Latinské Ameriky a Karibiku (LAC) je relevantní, že Chile, které bylo vyhodnoceno jako osmá nejvstřícnější země pro obchod v celém světě, nabízí jednoznačně nejlepší podmínky pro zahraniční obchod v rámci LAC.  Důležité je, že Chile bylo vyhodnoceno jako devátá nejvstřícnější země světa z hlediska přístupu na vlastní trh a druhá nejvýhodnější země světa k dalším exportním operacím či expanzím na zahraniční trhy. Tato mimořádně výhodná charakteristika je nyní dále umocněna existencí integračního seskupení Pacifická aliance (AP), která usnadní zahraničním firmám, které si zřídí filiálky v Chile, výhodný export do zemí AP (kromě Chile dále Kolumbie, Mexiko a Peru).

Jsme přesvědčeni, že ekonomické zpravodajství by mělo být po odborné stránce fundované, ale současně by mělo nabízet českým podnikatelům praktické závěry. Jedním z možných praktických doporučení, které pro české podniky vyplývá z výše zmíněné obsáhlé studie WEF, je skutečnost, že Chile je v rámci LAC i v měřítku celosvětovém jedním z nejvhodnějších prostředí ke zřízení pobočky pro různé druhy zpracovatelského průmyslu.

 

Tisknout Vaše hodnocení: