Světový energetický výhled 2016: Transformace v globálním energetickém sektoru

14. 12. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol v Praze představil vydání Světového energetického výhledu (WEO). Tradiční prezentace byla letos navíc spojená i s výsledky hloubkového přezkumu energetické politiky České republiky a pro veřejnost o to zajímavější.

Hlavní témata WEO 2016 přímo navazují na Pařížskou dohodu o změně klimatu uzavřenou v minulém roce. Jsou jimi: energetická přeměna a její vliv na dosažení klimatických cílů, příspěvek obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti na plnění klimaticko-energetických cílů nebo vazby mezi energetickým sektorem a vodním hospodářstvím.

Fatih Birol„Závazky jednotlivých zemí přijatých na COP21 nebudou dostatečné pro omezení celosvětové změny klimatu na 2° C. Je proto zapotřebí, aby nutné kroky podporovaly jednotlivé vlády jako celek, nejen příslušné resorty. A to ve všech oblastech, včetně energetické účinnosti. To platí i v případě České republiky," upozornil Fatih Birol na jeden z hlavních výsledků analýzy.

Podle jeho slov budou další kroky vyžadovat mimo jiné skokové změny v tempu dekarbonizace a zvyšování energetické účinnosti. WEO 2016 se také podrobněji zabývá posílením úlohy zemního plynu v globálním energetickém mixu i vývojem u dalších fosilních paliv.

Při této příležitosti byla rovněž představena nová publikace, která analyzuje energetickou politiku České republiky a uvádí konkrétní doporučení pro český energetický sektor.

„Hloubkový přezkum se periodicky provádí ve všech členských zemích. V rámci něho strávil mezinárodní expertní tým Mezinárodní energetické agentury v ČR během listopadu 2015 pět dní diskusemi a rozhovory se zástupci českého veřejného a soukromého sektoru. Celý přezkum poskytuje cennou zpětnou vazbu o našich strategických záměrech v energetice a nástrojích, které volíme k jejich realizaci," uvedl ministr Jan Mládek.

WEO je každoročně nejočekávanější publikací Mezinárodní energetické agentury. Mezinárodní energetická agentura (IEA) byla založena v roce 1974 s cílem pomoci členským zemím koordinovat společnou odezvu na závažné narušení dodávek ropy. Její posláním se od té doby vyvinulo a dnes stojí na třech hlavních pilířích: zajištění globální energetické bezpečnosti; rozšiřování globální spolupráce v oblasti energetiky a dialogu a podpora udržitelné energetické budoucnosti. Česká republika spolupracuje s IEA již od roku 1994, kdy se stala kandidátem na členství v IEA, a to zejména v otázkách zásob ropy. Dne 5. 2. 2001 pak pro Českou republiku vstoupila v platnost Dohoda o přístupu k Mezinárodnímu energetickému programu a Česká republika se tím stala 25. členským státem IEA.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek