Švýcarsko – ekonomické důsledky případného pádu bilaterálních smluv s EU

26. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Švýcarsko – ekonomické důsledky případného pádu bilaterálních smluv s EU V pestré paletě diskuzních příspěvků, týkajících se omezení přistěhovalectví ve Švýcarsku, přináší studie BAK Basel racionální pohled na ekonomické důsledky event. nedohody Švýcarska s EU v otázce volného pohybu osob, resp. spuštění tzv. Guillotine-Klausel a vypovězení vzájemných bilaterálních smluv tzv. Bilateral I od roku 2018.

Dle tohoto materiálu by do roku 2035 ztráta Švýcarského HDP činila cca 460 až 630 mld. CHF. Vyjádřeno v procentech by za 20 let leželo HDP o cca 4,9 až 7,9 % níže, než v případě zachování výhod vyplývajících z bilaterální smluvní základny. A vyjádřeno poměrem HDP/osoba to znamená pokles o cca 1,5 % až 3,9 %.

Dalším negativním důsledkem zániku působení bilaterálních smluv by byl nárůst nezaměstnanosti, resp. rozkolísaný by byl celý pracovní trh. O min. 20 % by poklesla míra přistěhovalectví, nepříznivé dopady by se projevily především v konkurenceschopnosti země.

Konkrétně by dle závěrů studie vypadaly konsekvence na ekonomiku do roku 2035 následovně:

  • Ukončení svobodného pohybu osob by přineslo nedostatek cca 300 000 vysoce kvalifikovaných pracovních sil, důsledkem by byla ztráta 258 mld. CHF.
  • Nechuť/obava z investic ve Švýcarsku – ztráta z odchodu, resp. omezení činnosti zahraničních investičních společností se odhaduje na 140 mld. CHF.
  • Dostupnost Švýcarska – anulace smlouvy o leteckém spojení by vedla ke zrušení více než 300 přímých letů, redukce HDP z tohoto titulu byla vyčíslena na 117 mld. CHF.
  • Ukončení smluv týkajících se výzkumu by způsobilo postupné odstřižení Švýcarska od zásadní mezinárodní výzkumné arény – menší efektivita výzkumu stojí Švýcary 44 mld. CHF.
  • Obchodní bariéry v zemědělství, pozemní dopravě, certifikaci, ve službách by měly dopad ve výši 71 mld. CHF.
  • Agregátně by ztráta – s progresívním průběhem – během následujících 17 let dosáhla 630 mld. CHF, což odpovídá ročnímu HDP v roce 2013.
  • Každý Švýcar by dle studie – opět s progresívním průběhem – agregátně ztratil 36 000 CHF, v roce 2018 cca 360 CHF, v roce 2035 již 3 400 CHF.
  • Ekonomický růst Švýcarska by se zpomalil o cca čtvrtinu, konkrétně bez bilaterálních smluv by HDP rostlo 1,2 %, resp. 1,6 % při zachování smluvních výhod.

Na jednu stranu vypadají čísla přesvědčivě a jednoznačně – Švýcarsku by opravdu vypovězení bilaterálních smluv uškodilo. Na stranu druhou je potřeba vnímat proporcionalitu indikovaných ztrát – i přes onu v celku střízlivě vyčíslenou vysokou sumu by pořád Švýcarsko zůstalo top ekonomicky rozvinutou zemí s mimořádně vysokým HDP na hlavu. Jinými slovy – ekonomicky by Švýcarsko spuštění tzv. Guillotine-Klausel zvládlo.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bernu (Švýcarsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek