Sýrie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

6. 6. 2017

Syrský trh s téměř 23 miliony spotřebiteli (pozn. ZÚ: počet obyvatel reflektuje stav v roce 2011 před vypuknutím konfliktu) se řadí z pohledu českých ekonomických zájmů do skupiny teritorií se slibným obchodním potenciálem. Navíc čeští exportéři mají v Sýrii příležitost navázat na tradičně dobré jméno, které bylo částečně vybudováno v období před rokem 1989, kdy se ČSSR podílela na průmyslovém rozvoji Sýrie a současně v Praze studovalo množství syrských studentů. 

 

V současnosti syrská vláda pozitivně vnímá fakt, že ČR po celou dobu krize ponechala v provozu ZÚ Damašek. V listopadu 2015 náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa vykonal pracovní návštěvu v Sýrii, kde byl přijat ministrem zahraničních věcí Walíd al-Mu´allimem a jeho prvním náměstkem Fajsalem Mikdádem. Setkal se také s ministrem průmyslu Kamál al-Dín Tamáhem, ministrem ekonomiky a zahraničního obchodu Humám al-Džazárím a ministrem turismu Rijád al-Jázidžím. Součástí programu bylo i přijetí na Hospodářské komoře a setkání se skupinou syrských podnikatelů k možnostem rozvoje bilaterálních ekonomických vztahů, a to jak za současných podmínek, tak s výhledem do budoucnosti z titulu poválečné obnovy země. Následně na reciproční návštěvu ČR přijel v dubnu 2016 první náměstek syrského ministra zahraničních věcí Fajsal Mikdád v doprovodu náměstka pro evropské záležitosti Ajmana Súsána, kteří během své cesty projednávali s českými představiteli i se zástupci Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory mj. náměty řešení postkonfliktní rekonstrukce země.

 

Poslední pracovní návštěva Ministerstva zahraničních věcí ČR v Sýrii se uskutečnila v říjnu 2016. Damašek opět navštívil náměstek ministra Martin Tlapa. Během této pracovní cesty jednal se syrským ministrem zahraničních věcí Walid al-Muallimem, ministrem hospodářství a zahraničního obchodu Adib Majjálem a ministrem kultury Mohamed al-Ahmadem.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Objem obchodování mezi ČR a Sýrii je ovlivněn mezinárodními sankcemi. V současnosti realizovaný obchod neodpovídá potenciálu, který syrský trh představuje.

 

Obchodní obrat v roce 2016 klesl meziročně ve finančním vyjádření o 720 tis. USD a dosáhl hodnoty 4,96 mil. USD s přebytkem 4,65 mil. USD ve prospěch ČR. Za zmínku stojí subdodávka české technologie pro soukromý pivovar (participují firmy, jako ZVU strojírny a.s., Nate a.s.), na jehož realizaci se podílí také německý partner.

 

 

Vývoz ČR do Sýrie v letech 2011 -2016

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

v mil. USD

47,9

34

16,5

5,1

5,68

4,96

 

Dovoz ČR ze Sýrie v letech 2011 -2016

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 v mil. USD

7,3

1,8

0,7

0,4

0,36

0,31

 

Obrat vzájemného obchodu v letech 2012 -2016

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 v mil. USD

55,2

35,9

17,3

5,6

6,04

5,27

 

Bilance (vývoz-dovoz) v letech 2011 - 2016

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 v mil. USD

40,6

32,2

15,8

4,6

5,32

4,65

Zdroj: Statistika MPO ČR a ČSÚ (2016)

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2016 v českém exportu do Sýrie převažovaly telekomunikační a IT zařízení (HS8517), stroje pro průmyslovou výrobu potravin (HS8438), mléko, smetana (HS0402), syrovátka (HS0404), cukr (HS1701), nástroje lékařské chirurgické (HS9018), bižuterie (HS7018), výrobky žárovzdorné (HS6903), kosmetické přípravky (HS3304) a elektrické generátory (HS8501.

 

Na straně dovozu se jedná pouze o několik komodit , z nichž největší objem představoval dovoz koření (HS0909 a HS0910), bavlněná příze a oděvy (HS 6104, HS6109, HS6110).

 

V době před konfliktem představovaly tradičně nejvyšší položku vývozu do Sýrie osobní automobily (20% z celkového objemu), následované silničními motorovými vozidly (10 %). Významnými exportními artikly byly dále též oděvní součásti, elektrické přístroje, elektrické točivé stroje a skleněné zboží.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchodní výměna mezi Sýrii a ČR v oblasti služeb se před rokem 2011 omezovala pouze na cestovní ruch. Aktuálně vzájemná výměna v oblasti služeb neprobíhá.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Významnější české investice v Sýrii dosud neexistují. V posledních předválečných letech české firmy získaly významné zakázky zejm.  v oblasti petrochemie. Společnost Plynostav Pardubice předala v roce 2011 63 km dlouhý úsek plynovodu spojujícího Aleppo s tureckou hranicí (součást The Arab Pipeline). Dále se Plynostav připravoval na realizaci projektu výstavby 150 km ropovodu s termínem dokončení červenec 2014. Velmi tradičním českým zástupcem na syrském trhu byla společnost Technoexport, která nabízela expertní služby a disponovala v Damašku vlastní budovou obchodního zastoupení. K dalším velkým českým dodavatelům do Sýrie před válkou patřily firmy Škoda Auto, ČKD DIZ či Prokop Engineering.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda o zamezení dvojího zdanění

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu byla podepsána ministry financí Miroslavem Kalouskem a Muhammad al-Husajnem 18. května 2008 v Damašku. Účinnosti nabyla po výměně ratifikačních listin 12. listopadu 2009. Sdělení MZV ČR o sjednání smlouvy bylo publikováno ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 115 (částka 46) dne 7. prosince 2009.

 

Dohoda o podpoře a ochraně investic

Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic byla podepsána ministrem financí Miroslavem Kalouskem a místopředsedou vlády pro ekonomické záležitosti Abdulláh al-Dardarím 21. listopadu 2008 v Praze a nabyla účinnosti dne 14. července 2009. Dohoda byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 62 (částka 29) dne 14. srpna 2009.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Vláda České republiky v červnu 2016 přijala návrh na poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016-2019, který počítá s podporou ve výši 195 mil. Kč. Cílem pomoci je zintenzívnit podporu syrskému civilnímu obyvatelstvu, zmírnit důsledky mnohaletého konfliktu a prostřednictvím této cílené asistence rovněž snížit migrační tlak realizací rozvojových projektů.

V rámci tohoto programu byly podpořeny tři projekty na pomoc obyvatelstvu Sýrie (celkem 7,5 mil. Kč). ADRA zajišťovala přístřeší pro vnitřně vysídlené rodiny ve venkovských oblastech kolem Damašku; Člověk v tísni pokračoval v přeshraniční potravinové a vzdělávací pomoci v oblastech Aleppo a Idlib a Charita ČR v poskytování léků a mobilní zdravotní péče v Damašku a Idlibu. Následně byla schválena materiální zdravotnická pomoc v hodnotě 3 mil. Kč pro Syrský arabský Červený půlměsíc (SARC), kterou realizoval Český červený kříž v součinnosti s MO (letecká přeprava). V návaznosti na usnesení vlády č. 588/2016 bylo na další humanitární pomoc Sýrii v r. 2016 vyčleněno 25 mil. Kč. Z nich byly celkem o 5 mil. Kč navýšeny dva běžící dotační projekty (ADRA, Člověk v tísni), byly realizovány další dodávky materiální pomoci zdravotnické a potravinové (ČČK, SSHR, MO) v souhrnné hodnotě 4,3 mil Kč a byly podpořeny další dotační projekty v oblasti zdravotní péče a hygieny (DČCE, Magna Děti v tísni, Řád svatého Lazara) i vody a sanitace (Charita ČR), v souhrnné výši 14 mil. Kč.   

 

Implementační plán vládního programu počítá také s podporou Národního muzea při záchraně syrských historických památek. Národní muzeum poskytne materiál pro konzervaci a uložení historických artefaktů a zorganizuje školení syrských odborníků v oblastech restaurování a digitalizace kulturního dědictví.

 

V letech 2012-2015 bylo na humanitární pomoc obyvatelstvu Sýrie a syrským uprchlíkům v okolních zemích vynaloženo z prostředků MZV téměř 90 mil. Kč, z toho pro rok 2015 byla schválena částka 16,5 mil. Kč. K celkovému objemu pomoci ČR se přičítají i další podstatné prostředky, vynaložené MV ČR skrze programy podpory kapacit azylových systémů hostitelských států a program MEDEVAC.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: