Sýrie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Damašku (Sýrie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz ČR do Sýrie celkem

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz ČR do Sýrie celkem

v mil. Kč

847,9

666,3

402,6

126,9

139,73

v mil. USD

47,9

34

16,5

5,1

5,68

Dovoz ČR ze Sýrie celkem

v mil. Kč 

129,6

35,9

17,8

9,8

8,79

 v mil. USD

7,3

1,8

0,7

0,4

0,36

Obrat vzájemného obchodu

 v mil. Kč

977,6

702,3

422,1

136,6

148,53

 v mil. USD

55,2

35,9

17,3

5,6

6,04

Bilance (vývoz-dovoz)

 v mil. Kč

718,3

630,4

385,5

112,2

130,94

 v mil. USD

40,6

32,2

15,8

4,6

5,32

Zdroj: Statistika MPO ČR

Česká republika má v Sýrii tradičně dobré jméno, které bylo částečně vybudováno v období před rokem 1989, kdy se ČSSR podílela na průmyslovém rozvoji Sýrie a současně v Praze studovalo množství syrských studentů. Důležitou událostí v novodobých vzájemných ekonomických vztazích byla v roce 2008 květnová návštěva ministra financí ČR Miroslava Kalouska v Damašku, na kterou navázala listopadová návštěva místopředsedy vlády Abdullaha al Dardariho v Praze.  Během návštěv byly podepsány Dohoda o zamezení dvojímu zdanění, resp. Dohoda o podpoře a ochraně investic. Během květnové návštěvy ministra Kalouska byla také podepsán Protokol o dořešení pohledávek, čímž došlo k vyřešení otázky starých nezaplacených pohledávek ještě z dob existence ČSSR.  Další významným bodem byla až návštěva místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta Damašku v únoru 2010.

V současnosti syrská vláda pozitivně vnímá fakt, že ČR po celou dobu krize ponechala v provozu ZÚ Damašek. V listopadu 2015 náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa vykonal pracovní návštěvu v Sýrii, kde byl přijat ministrem zahraničních věcí Walídem al-Muallimem a jeho prvním náměstkem Fajsalem Mikdádem. Setkal se také s ministrem průmyslu Kamálem Eddin Tamehem, ministrem ekonomiky a zahraničního obchodu Humamem al-Džazárí a ministrem turismu Rijádem al-Jazidží. Součástí programu bylo i přijetí na Hospodářské komoře a setkání se skupinou syrských podnikatelů k možnostem rozvoje bilaterálních ekonomických vztahů, a to jak za současných podmínek, tak s výhledem do budoucnosti z titulu poválečné obnovy země. Následně na reciproční návštěvu ČR přijel v dubnu 2016 první náměstek syrského ministra zahraničních věcí Fajsal Mikdád v doprovodu náměstka pro evropské záležitosti Aymana Súsána, kteří během své cesty projednávali s českými představiteli i se zástupci Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory mj. náměty řešení postkonfliktní rekonstrukce země.

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2015 v českém exportu do Sýrie převažoval cukr, telekomunikační zařízení, mléčné výrobky, kosmetické přípravky a skleněné zboží. V dovozu do ČR pak koření, bavlněná příze a oděvy.

V době před konfliktem představovaly tradičně nejvyšší položku vývozu do Sýrie osobní automobily (20% z celkového objemu), následované silničními motorovými vozidly (10 %). Významnými exportními artikly byly dále též oděvní součásti, elektrické přístroje, elektrické točivé stroje a skleněné zboží.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Slibně se rozvíjející oblast vzájemné turistické výměny byla v roce 2011 zasažena syrskou občanskou válkou.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Významnější české investice v Sýrii dosud neexistují. V posledních předválečných letech české firmy získaly významné zakázky zejm.  v oblasti petrochemie. Společnost Plynostav Pardubice předala v roce 2011 63 km dlouhý úsek plynovodu spojujícího Aleppo s tureckou hranicí (součást The Arab Pipeline). Dále se Plynostav připravoval na realizaci projektu výstavby 150 km ropovodu s termínem dokončení červenec 2014. Velmi tradičním českým zástupcem na syrském trhu byla společnost Technoexport, která nabízela expertní služby a disponovala v Damašku vlastní budovou obchodního zastoupení. K dalším velkým českým dodavatelům do Sýrie před válkou patřily firmy Škoda Auto, ČKD DIZ či Prokop Engineering.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda o zamezení dvojího zdanění

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu byla podepsána ministry financí Miroslavem Kalouskem a Mohammedem al-Husseinem 18. května 2008 v Damašku. Účinnosti nabyla po výměně ratifikačních listin 12. listopadu 2009. Sdělení MZV ČR o sjednání smlouvy bylo publikováno ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 115 (částka 46) dne 7. prosince 2009.

Dohoda o podpoře a ochraně investic

Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic byla podepsána ministrem financí Miroslavem Kalouskem a místopředsedou vlády pro ekonomické záležitosti Abdullahem al-Dardarim 21. listopadu 2008 v Praze a nabyla účinnosti dne 14. července 2009. Dohoda byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 62 (částka 29) dne 14. srpna 2009.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V současné době není ze strany ČR poskytována Sýrii žádná rozvojová pomoc. ČR však v souvislosti s konfliktem poskytuje humanitární pomoc jak uvnitř země, tak především v sousedních státech postižených přílivem uprchlíků ze Sýrie. V letech 2012-2015 bylo na humanitární pomoc obyvatelstvu Sýrie a syrským uprchlíkům v okolních zemích vynaloženo z prostředků MZV téměř 90 mil. Kč, z toho pro rok 2015 byla schválena částka 16,5 mil. Kč. K celkovému objemu pomoci ČR se přičítají i další podstatné prostředky, vynaložené MV ČR skrze programy podpory kapacit azylových systémů hostitelských států a program MEDEVAC.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: