TA ČR a JIC posilují podporu rozvoje malých a středních podniků

13. 10. 2017 | Zdroj: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Předseda Technologické agentury ČR (TA ČR) Petr Očko a ředitel Jihomoravského inovačního centra (JIC) Petr Chládek podepsali ve středu 11. října 2017 memorandum o spolupráci v oblasti nabídky koučinku projektům financovaným z programu GAMA, podprogramu 2, Seal of Excellence.

Tato služba umožní zapojeným malým a středním podnikům rozvoj a možnost vyššího uplatnění na světových trzích.

Dále podpisem dokumentu o vzájemné spolupráci v oblasti podpory VaVa stvrdily obě strany dohodu o společné kooperaci při přípravě relevantních strategických dokumentů a spolupracovat v oblasti jejich naplnění či při přípravě a realizaci nových programů podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a následně i při uplatnění jejich výsledků v praxi.

SME Instrument je prestižní finanční nástroj Evropské komise v rámci programu Horizont 2020 pro nejslibnější inovativní produkty s potenciálem uplatnění na evropských a světových trzích. Tento nástroj je zaměřen na podporu těch malých a středních podniků, které chtějí přinést na trh průlomové inovace. Držitelům grantu SME Instrumentu fáze 1 zároveň Evropská komise (EK) poskytuje během trvání projektu 24 hodin konzultací se zkušeným koučem. Smyslem koučinku je zvýšit úspěšnost realizace projektu a podpora rozvoje firmy.

„Technologická agentura ČR je první institucí, které se podařilo nalézt cestu, jak model Seal of Excellence implementovat na národní úrovni a podpořit tak dále excelentní malé a střední podniky. Spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem na zajištění koučů dává těmto inovativním firmám ještě větší potenciál uplatnění na světových trzích,“ uvedl předseda TA ČR Petr Očko.

Jak JIC tak i TA ČR mají společný cíl poskytnout tolik potřebné poradenství a odbornou pomoc potenciálním žadatelům o podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

„JIC už více než tři roky spolupracuje jak s úspěšnými příjemci SME Instrument v první i druhé fázi, tak s příjemci regionálního grantového schématu SME Instrument Brno. S vytipovaným koučem propojil na základě identifikace potřeb už sedm firem. Jsme rádi, že tyto zkušenosti můžeme poskytnout také nadějným podnikům, které získají podporu v novém podprogramu Technologické agentury ČR. Jeho vznik je vítaným stimulem pro ambiciózními komercionalizovatelné nápady po celé republice,“ doplnil ředitel JIC Petr Chládek.

Zástupci TA ČR a JIC věří, že tato spolupráce přispěje k úspěšné implementaci produktů těchto příjemců na trhu a dalšímu rozvoji jejich podnikání a tím i vyšší konkurenceschopnosti České republiky.

Více o programu GAMA na webu TA ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek