TA ČR vyhlásila výsledky veřejné soutěže v programu EPSILON. Projekty řešily i oblast Průmyslu 4.0

20. 10. 2016 | Zdroj: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

motiv článku - TA ČR vyhlásila výsledky veřejné soutěže v programu EPSILON. Projekty řešily i oblast Průmyslu 4.0 Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky v pořadí 2. veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Obdržela celkem 585 návrhů projektů. Z nich 283 navrhla k podpoře.

„Program EPSILON je zaměřený zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách,“ vysvětlil předseda TA ČR Petr Očko.

Program se zaměřuje prioritně na tyto tři oblasti:

  • Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech
  • Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů
  • Prostředí pro kvalitní život

„Program cílí zejména na podporu průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě,“ doplnil Petr Očko.

Pro tyto účely je proto program rozčleněný do tří podprogramů:

  • Podprogram 1 - Znalostní ekonomika
  • Podprogram 2 - Energetika a materiály
  • Podprogram 3 - Životní prostředí

V právě ukončené druhé veřejné soutěži so dostalo do hodnocení 458 návrhů projektů. Celkem 80 návrhů nesplnilo podmínky.

V prvním podprogramu získalo nakonec podporu 106 projektů, v druhém 94 projektů a v třetím 83 projektů. Agentura se také letos jako první instituce v ČR zaměřila mimo jiné na projekty související s novými trendy transformace průmyslu, o nichž se nyní hovoří jako o čtvrté průmyslové revoluci. „Oblast Průmyslu 4.0 řešilo třicet projektů, z nichž třináct získalo finanční podporu,“ uvedl Petr Očko.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek