Tádžikistán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj vzájemného obchodu mezi ČR a Tádžikistánem (mln. USD)
 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz do Tádžikistánu

5,1 6,6 5,4 4,3 4,4

Dovoz z Tádžikistánu

3,4 2,1 0,5

1,5

0,7

Obrat

8,5 8,7 5,9

5,8

5,1

Saldo

1,6 4,5 4,9

2,8

3,7

 

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do Tádžikistánu v r. 2016

Kód HS4

Název zboží

(podíl, %)

8451

Stroje na praní žehlení barvení ap látek příz

20,5

3920

Desky folie ap ostatní z plastů neporovité aj

11,4

3917

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

11,4

6806 Vlna strusková horninová aj vermikulit ap

9,1

8212

Břitvy strojky čepelky holicí

6,8

3305

Plřípravky na vlasy

6,8

9405

Svítidla reklamy ukazatele apod světelné

4,5

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

4,5

8507

Akumulátory elektrické vč separátorů

2,3

0402

Mléko smetana zahuštěná slazená

2,0

Dovoz z Tádžikistánu do ČR v r. 2016

Kód HS4

Název zboží

(podíl, %)

8110 Antimon výrobky z něj šrot

43,0

5205 Příze bavlněná nad 85% neupravená pro prodej

14,3

5201

Bavlna nemykaná nečesaná

14,3

8529 

Části přístr vysílacích přijímacích televizí

7,14

8479 Stroje mechanické z vlastní indiv funkcí jn

4,3

8415 

Stroje přístroje klimatizační 

 1,0

8504

Transformátory el měniče statické induktory

0,7

8206 Soubory 2 a více ks ručního nářadí pro prodej

0,4

7307

Příslušenství pro trouby trubky z železa ocel

0,3

0813

Ovoce sušené ne ořechy banány citrusy fíky ap

0,3

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

O vzájemné výměně ve službách nejsou údaje k dispozici.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Firmy podílející se na dodávkách zboží a technologií do Tádžikistánu:

 • ERA a.s. – v roce 2010 dodala sledovací systém pro tádžické Řízení letového provozu do Sogdijské oblasti (severní část Tádžikistánu), úspěšné uvedení systému do provozu dalo základ další spolupráci, v dnešní době systémy ERA poskytují kompletní přehled o vzdušné situaci nad severní, střední  a jižní částí Tádžikistánu, další oblastí spolupráce je vybudování systémů sledování pro východní oblasti Tádžikistánu, největší výzvou je řešení instalace a provozu zařízení v odlehlých oblastech Pamíru
 • BTL zdravotnická technika, a.s. – v roce 2012 v rámci malého lokálního projektu  rozvojové spolupráce zajistila dodávku a instalaci zdravotnické techniky za 10 tisíc USD pro ordinaci dětského lékaře v nemocnici ve městě Chudžant (Sogdijská oblast), projekt posloužil jako reference a v letech 2012-2013 nastartoval další dodávky zdravotnického zařízení na komerčním základě.
 • PATHOS ENERGY, a.s. – zatím vede úspěšná jednání s tádžickou stranou a na základě ujednání s Ministerstvem energetiky a průmyslu Tádžikistánu ze září 2013 již stačila připravit dva konkrétní projekty na rekonstrukci hydroelektrárny Varzobskaja a Perepadnaja. O připravenosti realizovat zmíněné projekty firma  informovala v lednu 2014 místopředsedu vlády A. Ibrochima a požádala jej o vydání dispozic k realizaci obou projektů. V únoru 2014 byly projekty prezentovány před státní energetickou společnosti Barki Todžik v Dušanbe. Tádžická strana zatím na uvedené záměry adekvátním způsobem nereagovala, podpora projektů ze strany ČR je vhodná..
 • FINAPRA a.s., PSP Engineering a.s., TESTER ČR, s.r.o. a ČKD Blansko Engineering, a.s. – v červenci 2012 podepsali zástupci těchto firem společné memorandum o porozumění se Státním výborem pro investice a řízení státního majetku Republiky Tádžikistán o investiční spolupráci v oblasti průmyslu a energetiky, vč. výstavby vodních elektráren a cementárny. S ohledem na problémy se zajištěním financování se ale dosud nepodařilo přistoupit k přípravě nebo realizaci konkrétních projektů v Tádžikistánu.
 • PAMIR, s.r.o. – společnost založil bývalý vedoucí obchodního zastoupení Tádžikistánu v ČR Roustam Boltaev, který v Tádžikistánu vybudoval největší továrnu na výrobu sycených nealkoholických a džusových nápojů OBIZULOL, a tato továrna nyní importuje z ČR do Tádžikistánu některé komponenty pro výrobu (např. polyetylen)
 • AGROSOFT Tábor, s.r.o. –  projekt a dodávka kompletní elektroniky pro dojírny skotu
 • FARMTEC a.s. – v květnu 2013 byla firma kontaktována tádžickým podnikem Dušanbe Moloko, který si ji našel na internetu. Následovalo pozvání do Tádžikistánu ve věci zpracování ideového a projektového návrhu dojírny pro krávy a následné dodávky příslušné technologie. Jelikož firma FARMTEC a.s. nabídla lepší řešení než konkurenční uchazeč z Iránu, byl velmi rychle podepsán kontrakt v hodnotě 500 000 EUR. Po úhradě celé platby předem zajistil český exportér dokumentaci, dodávku zařízení a montážní práce, vše ke spokojenosti obou stran. Touto úspěšnou realizací se vygenerovala poptávka na další dvě obdobné zakázky, první z nich se bude týkat pilotního projektu na dojící technologii pro 500 koz. Farmu spravovanou podnikem Dušanbe Moloko, která byla v době SSSR první svého druhu na území Tádžikistánu, navštívil nedávno i sám prezident E. Rachmon. V ČR se tímto úspěšným projektem firma Farmtec pochlubila i prezidentu M. Zemanovi u příležitosti jeho návštěvy podniku.
 •  ENERGO - PRO a.s. a ČKD Blansko Engineering, a.s. – obě (kapitálově propojené) firmy projevují společný zájem o účast v tendru na výběr konzultanta pro zajištění organizační a technické podpory pro státní energetickou společnost Barki Todžik při přípravě a kompletaci projektu zaměřeného na modernizaci hydromechanických a elektromechanických zařízení na vodní elektrárně Kayrakkum (142 MW) za účelem zvýšení bezpečnosti přehrady, její odolnosti vůči klimatickým změnám a zvýšení kvality a objemu dodávek elektrické energie. Projekt bude financován z úvěru EBRD. Firma ENERGO – PRO a.s. má velmi dobré zkušenosti například z Gruzie, kde je 5. největším zaměstnavatelem a dodává elektřinu na 75 % území Gruzie.
 • Solar NG, spol. s r.o. – v r. 2012-2013 vybudovala v Tádžikistánu stáčírnu minerální vody
 • RIEGER KLOSS ORGELBAU s.r.o. - zrekonstruovala a zmodernizovala největší varhany v Tádžikistánu, které v hlavním městě Dušanbe instalovali pracovníci téhož krnovského závodu v letech 1977-78. Tádžikistán tím získal nejmodernější varhany ve Střední Asii. Iniciativa zrekonstruovat varhanní sál a renovovat varhany vzešla přímo od prezidenta Tádžikistánu Emomali Rachmona, který na ni vydělil ze svého rezervního fondu 1 milion tádžických somoni.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Tádžikistánem v současné době platí smluvní dokumenty:

 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění
 • Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Tádžikistánu
 • Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví a sociální ochrany obyvatelstva Republiky Tádžikistán o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
 • Memorandum o spolupráci mezi MZV ČR a MZV Republiky Tádžikistán
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o spolupráci v letecké dopravě

Během návštěvy prezidenta M. Zemana v Tádžikistánu v listopadu 2014 bylo podepsáno společné prohlášení prezidentů.

Rozjednány mezi oběma zeměmi jsou:

 • protokol o změně dohody o podpoře a ochraně investic
 • smlouva o mezinárodní silniční dopravě.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Z rozpočtových prostředků ČR jsou hrazeny příspěvky na různé formy mezinárodní rozvojové spolupráce a pomoci, ze kterých profituje též Tádžikistán. V rámci Českého svěřeneckého fondu UNDP byl například v 1. pololetí roku 2013 vypsán tender „2013/08/RFP: Přenos české zkušenosti: Přístup do země a rozšíření ekonomických možností, Tádžikistán“ (Další informace).

ČR se v Tádžikistánu prezentuje také v rámci programu CADAP a programu EU na podporu pohraničního managementu (BOMCA).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: