Tanzánie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

5. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Dopravní průmysl

Silniční doprava je hlavní formou dopravy v Tanzanii (75 % nákladní dopravy se realizuje na silnicích), v zemi za asistence donorů probíhá rozsáhlá oprava zanedbané sítě. Kombinace ekonomického růstu a zvýšených prostředků vynakládaných na budování infrastruktury sebou přináší dynamický nárůst dopravních prostředků, kdy se v rozvojových plánech do roku 2025 počítá s ročními růsty objemu na úrovni 20 %. 

Elektrotechnika

Telekomunikační sektor je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví (v roce 2013 vykázal růst 22 %).  Příležitosti existují v oblasti zpracování mědi, kdy plán Ministerstva energetiky počítá se 70% následným zpracováním vytěžené měděné rudy přímo v Tanzánii.

Energetický průmysl

Energetická soustava je nedostatečná a ve velmi špatném stavu a zdaleka nestačí krýt vysokou poptávku; vláda se situaci přednostně věnuje ve svém pětiletém rozvojovém plánu National Strategy for Growth and Reduction of Poverty - nedostatek elektrické energie je hlavní překážkou ekonomických aktivit. Rozvojový plán Ministerstva energetiky počítá s dynamickým růstem instalované energie z úrovně 1 100 MW v roce 2011 na 2 780 MW v roce 2016. Plán počítá rovněž s rozvojem distribuční soustavy tak, aby se přístup v elektrické energii zvýšil z 15 % na 30 %.

Stavební průmysl

Sektor stavebnictví vykazuje během posledních let stabilní růst na úrovni 8 %, který má pokračovat i v nadcházejících letech (do r. 2019); tento růst je dán vysokými investicemi do výstavby nedostatečné infrastruktury (silnice, mosty, železnice), výstavba obytných komplexů a komerčních budov.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Snížení počtu úrazů v rámci odvětví těžebního průmyslu se stalo jednou z klíčových priorit Ministerstva energetiky. V rámci plánu rozvoje do roku 2016 počítá ministerstvo s instalací bezpečnostní techniky (s investicemi do bezpečnosti práce počítají plány ministerstva nejenom v případě největších tanzanských dolů, kterých je 60, ale i dolů menší velikosti, kterých je 4000).  

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Výdaje na zdravotnictví vykazují růst, na kterém mají aktuálně hlavní podíl donorské příspěvky (účast vlády zůstává konstantní na úrovni 7 %).

Zemědělský a potravinářský průmysl

Nejdůležitější sektor ekonomiky, který vytváří čtvrtinu HDP země, zajišťuje 85 % vývozu a zaměstnává 80 % pracovní síly; vláda vydává na rozvoj zemědělství 7 % svého rozpočtu; růst sektoru je dán zejména produkcí základních komodit (kukuřice, kasava), je předpoklad intenzifikace pěstování základních komodit pomocí jak aplikace hnojiv a použití strojového zařízení, tak v případě zpracování potravinářské produkce, mlékárenství a nápojů.

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Dopravní průmysl

HS 8704 - Vozidla motorová pro dopravu nákladní

HS 8705 - Vozidla motorová pro zvláštní účely

HS 8708 - Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

HS 8701 - Traktory

Energetický průmysl

HS 8501 - Motory elektrické generátory

HS 8502 - Soustrojí generátorová elektr měniče rotační

HS 8544 - Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

Elektrotechnika

HS 8517 - Přístroje telefonní,ost,přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 3103 - Hnojiva minerální chemická fosforečná

HS 8422 - Myčky stroje k čištění plnění ap lahví aj

HS 8432 - Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví ap

HS 8433 - Stroje zařízení žací mláticí sekačky trávy ap

HS 8434 - Stroje přístroje dojicí mlékárenské

HS 8435 - Lisy drtiče ap stroje pro výrobu vín moštů ap

HS 8436 - Stroje ost pro zemědělství lesnictví ap líhně

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

HS 8478 - Stroje přístr pro přípravu zpracování tabáku

Stavební průmysl

HS 7213 - Tyče pruty z železa oceli neleg válc za tepla

HS 7304 - Trouby,duté profily ap,bezešvé,ze železa,oceli

HS 7308 - Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli

HS 8413 - Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační

HS 8428 - Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

HS 8431 - Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj

HS 9406 - Stavby montované

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3003 - Léky neodměřené ne krev antisera ap vata aj

HS 3004 - Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

HS 9018 - Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Obsah neuveden

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: