Tchaj-wan – vhodná destinace pro váš obchod a investice

18. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Tchaj-wan – vhodná destinace pro váš obchod a investice Tchaj-wan, významný světový hráč v oblasti technologií s vysokou přidanou hodnotou, zejm. ve spotřební elektronice a informačních technologiích, má značný potenciál i pro české firmy. Zájem o tuto destinaci každoročně stoupá a bilaterální obchod má rostoucí tendenci.

Tchajwanská ekonomika

Na Tchaj-wanu je kladen velký důraz na znalostní ekonomiku akcentovanou moderními službami, technologiemi a samozřejmě vzděláním. Tchaj-wan patří mezi nejbohatší ekonomiky Asie – je jedním z asijských ekonomických tygrů. Ekonomika je hodnocena pozitivně, avšak v současnosti reaguje na zásadní výzvy restrukturalizace a regionální reorientace svých ekonomických zájmů. Nezaměstnanost se pohybuje dlouhodobě okolo 4 %, je zde dlouhodobě nízká míra chudoby, lékařská péče je na vysoké úrovni, průměrná délka dožití je 80 let.

Moderní tchajwanské firmy se zaměřují zejména na informační a komunikační technologie, spotřební elektroniku, polovodiče, pokročilé služby a farmaceutický průmysl. Tradiční strojírenský a petrochemický průmysl je však stále velmi důležitou součástí národního hospodářství. V celosvětovém měřítku je Tchaj-wan významným hráčem v oblasti technologií s vysokou přidanou hodnotou, zejm. ve spotřební elektronice a informačních technologiích.

Biotechnologický a farmaceutický průmysl je soustředěn především ve vědecko-technologických parcích podporovaných vládou. Tento průmyslový segment velmi úzce spolupracuje s univerzitami a výzkumnými středisky po celém ostrově. Podpora vývoje a výzkumu je vysoká, domácí společnosti subvencují inovace, které jsou základem ekonomického rozvoje. Státní podpora podnikání je na Tchaj-wanu ve všech ohledech na vysoké úrovni.

Bilaterální obchodní vztahy

Tchaj-wan je důležitým obchodním partnerem České republiky v regionu východní Asie a zaznamenává narůstající aktivity českých firem zejména v oblasti strojírenství, ale i uměleckého skla, kosmetiky, hraček, a potravinářských výrobků.

Tchaj-wan patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější investory v České republice zejména v oblasti výroby elektroniky a elektronických součástek, kancelářské techniky, spotřební elektroniky a komunikačních technologií. Z Tchaj-wanu je v ČR evidováno celkem 25 investorů, je to druhý největší počet investic z Asie, hned po Japonsku. Co se týče objemu investic, Tchaj-wan se drží za Japonskem a Jižní Koreou. Mezi léty 1993 a 2015 investovaly v ČR tchajwanské společnosti více než 13 mld. korun a vytvořily přes 20 tis. pracovních míst.

Již od roku 2000 je bezesporu nejvýznamnějším tchajwanským investorem v ČR firma Foxconn, která si zde dokonce vytváří svou hlavní evropskou výrobní a R&D základnu. Foxconn byl v roce 2014 zároveň druhým největším exportérem z České republiky (hned po Škodě Auto) a dle výše tržeb (119 mld. korun) i šestou nejúspěšnější společností v ČR. Mezi další významné tchajwanské investory v ČR patří společnosti SMS InfoComm, Wistron, Inventec, Chicony Electronics, Acer, Gemtek, ASUS, AUO, BenQ, Quanta. V roce 2015 působilo v ČR celkem 35 tchajwanských společností.

V roce 2015 bylo z České republiky na Tchaj-wan dovezeno zboží v hodnotě více než 5 mld. Kč, přičemž export do České republiky přesáhl 22 mld. Kč. Výše vzájemného obchodu tedy činila téměř 28 mld. Kč. Hlavními exportními artikly na Tchaj-wan jsou stabilně strojírenské výrobky, elektronické díly a součásti, vozidla a precizní, převážně optické, přístroje. Hlavními exportními položkami Tchaj-wanu do České republiky jsou elektronika, informační a telekomunikační technika, spojovací materiály, strojírenské výrobky, ale také jízdní kola a jejich příslušenství.

K perspektivním odvětvím pro český vývoz zboží a služeb patří sektory, které vláda Tchaj-wanu považuje za prioritní a poskytuje jim podporu z veřejných zdrojů. K nim patří polovodiče a mikroelektronika, displeje a optoelektroniky, biotechnologie a farmaceutika, digitalizace, IT služby, telekomunikace a mediální služby, přesné strojírenství, speciální látky a chemikálie, nanotechnologie, environmentální služby, energetika, inženýrské konzultační služby, zakládání řídících, výzkumných a vývojových center, finanční služby, logistické služby, rekreace a turistika, kulturní a kreativní služby.

Vzhledem ke specifickým parametrům tchajwanského podnikatelského a investičního prostředí lze identifikovat jako nejperspektivnější oblasti z hlediska možného působení českých firem na Tchaj-wanu nanotechnologie, biotechnologie a farmakologii, sektor informačních a komunikačních technologií, přesné strojírenství a technologické celky, technologie v ochraně životního prostředí a energetiku, potravinářské a zemědělské technologie (vč. biotechnologií) a aktivní cestovní ruch.

Kvalita nabízeného domácího zboží a služeb je vysoká, distribuční a prodejní kanály na Tchaj-wanu jsou plně ovládány místními podnikateli. Proto, a také vzhledem ke kulturním odlišnostem a geografické vzdálenosti mezi Tchaj-wanem a ČR, je proniknutí na místní, složitý trh bez místního zástupce, který má potřebné kontakty a nemá jazykovou bariéru, prakticky nemožné. Případy obchodní přítomnosti několika českých firem, působících většinou v hlavním městě Tchaj-peji, tuto skutečnost potvrzují.

Vstup na trh je však ideální podpořit výraznou marketingovou kampaní, vzhledem k tomu, že spotřebitelé nemají potřebnou identifikační a diferenciační schopnost vůči českým výrobkům a zároveň jsou přehlceni reklamou všeho druhu. I v tomto ohledu je vhodné zvážit spolupráci s místní reklamní agenturou. Partnerství s místními distribučními firmami může být velmi přínosným faktorem.

V budoucnosti se očekává, že bilaterální obchodní výměna opět vzroste v souvislosti s těsnějšími obchodními vztahy. S ohledem na spolupráci ekonomickou i vědeckou uzavřela již na počátku 90. let řada předních českých organizací se svými tchajwanskými protějšky dohody, jež tuto spolupráci usnadňují.

Nejvýznamnějšími pro ekonomickou spolupráci jsou dohody o podpoře spolupráce s Tchajwanskou agenturou pro rozvoj zahraničního obchodu (Taiwan External Trade Development Council – TAITRA), s Hospodářskou komorou České republiky a se Svazem průmyslu a dopravy České republiky.

Dohody připravily půdu pro rozvoj obchodní činnosti obou stran – zajišťují spolupráci v oblasti výzkumu trhu, obchodních misí, seminářů, výstav výrobků a veletrhů. Zároveň Hospodářská komora, respektive Svaz průmyslu a dopravy České republiky, navázaly a stále udržují úzké vztahy se svými protějšky v Tchaj-peji. V současnosti probíhá příprava dohody o zamezení dvojího zdanění, jež by usnadnila další tchajwanské investice v České republice.

Informace poskytnuta Ekonomickou a kulturní kanceláří ČR v Tchaj-peji (Tchaj-wan).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek