Technicko-aplikační zóna Dubna

24. 7. 2008 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument přináší informace o zvláštní ekonomické zóně technicko-aplikačního typu na území města Dubna. Zaměřuje se na její hlavní charakteristiku (včetně lokalizace a rozlohy), její hlavní specializaci a informace o daňovém a celním zvýhodnění pro rezidenty zóny. Uvedeny jsou i nejdůležitější kontakty.

V souladu s Dohodou O vytvoření na území města Dubny ZEZ technicko-aplikačního typu ze dne 18.01.2006 byla v Moskevské oblasti na 2 pozemcích o celkové ploše cca 190 ha založena TAZ „Dubna“.

Hlavní charakteristika

 • lokalizace cca 125 km severně od Moskvy;
 • rozloha zóny 1 877 133 km2 (levobřežní pozemek s rozlohou 1 357 133 km2 pro IT technologie, pravobřežní s rozlohou 520 000 km2 pro podniky orientované na informační, jaderné a fyzikální technologie);
 • dopravní dosažitelnost představuje federální cesta Moskva-Dubna, železnice od Moskvy, letiště Šeremeťevo (100 km);
 • k 07/2008 je v ZEZ zaregistrováno 22 rezidentů.

Hlavní specializace

 • informační technologie (IT);
 • jaderná a fyzikální technologie.

Ostatní směry činnosti 

 • nanotechnologie a vývoj nových (kompositních) materiálů;
 • biotechnologie;
 • projektování létajících aparátů;
 • vývoj bezpečnostních systémů.

Daňové a celní zvýhodnění pro rezidenty zóny

 • snížení sazby daně ze zisku pro rezidenty právnické osoby o 4 %(v souladu s daňovým kodexem RF);
 • osvobození od silniční daně, mimo osobních aut, mořských a leteckých dopravních prostředků (v souladu s b.2 Čl. 26.1 Zákonu Moskevské obl. „O zvýhodněném zdanění v Moskevské obl.“ z 24 .11. 2004 č 151/2004 OZ);
 • osvobození od pozemkové daně na 5 let na pozemky v areálu ZEZ, od okamžiku vzniku vlastnického práva na pozemky (v souladu s b.9 Čl. 395 Daňového kodexu RF);
 • osvobození od daně z majetku na 5 let od okamžiku registrace majetku (v souladu s b.17 Čl. 381 Daňového kodexu RF);
 • území ZEZ je svobodná celní zóna s celním režimem, při němž se zahraniční zboží rozmísťuje a využívá v  rozsahu území zvláštní ekonomické oblasti bez placení cla a daně z přidané hodnoty, a rovněž bez omezení a zákazů ekonomického charakteru, které jsou stanoveny zákonodárstvím Ruské federace o státní regulaci zahraničně-obchodní činnosti. Ruské zboží se rozmísťuje a využívá za podmínek, které jsou uplatňovány při vývozu, v souladu s celním režimem exportu, se zaplacením akcízu a bez platby vývozního cla. Do celního režimu svobodné celní zóny spadá: zboží, dovážené na celní území Ruské federace z území cizích států; zboží, dovážené na území zvláštní ekonomické oblasti z ostatních částí celního území Ruské federace; zboží, jež se nachází na území zvláštní ekonomické oblasti a je získané od osob, které nejsou rezidenty zvláštní ekonomické oblasti.

Kontakt

Zpět na dokument „Možnosti investic ve zvláštních ekonomických zónách

Tisknout Vaše hodnocení: