Technicko-aplikační zóna ve městě Tomsk

24. 7. 2008 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument přináší informace o zvláštní ekonomické zóně technicko-aplikačního typu ve městě Tomsk. Zaměřuje se na její hlavní charakteristiku (včetně lokalizace a rozlohy), její hlavní specializaci a informace o daňovém a celním zvýhodnění pro rezidenty zóny. Uvedeny jsou i nejdůležitější kontakty.

Zvláštní ekonomická zóna technicko-aplikačního typu ve městě Tomsk  byla založena  v souladu s plněním nařízení vlády RF č.783 z 21.12.2005 a  Dohody č. 6675-GG/F7 O vytvoření ZEZ technicko-aplikačního typu na území Tomsk z 18.01.2006.

Hlavní charakteristika

 • lokalizace v Tomské oblasti
 • rozloha je 197 ha (1/ areál „Akademické městečko“ (192 ha) se rozkládá na rezervním pozemku Tomského vědeckého centra Sibirského oddělení Ruské Akademie Věd a na přilehlém volném území města Tomsk; 2/ areál „Tomskoněftěchim“ (4,7 ha) je rozmístěn na pozemku v severní časti severního průmyslového uzlu)
 • infrastruktura zóny se aktuálně buduje

Hlavní specializace

 • zpracování a experimentální výroba počítačů (hardware) a radiotechnických systémů;
 • zpracování kvantové, výkonové a silnoproudé elektroniky;
 • informační a komunikační technologie;
 • biotechnologie (ve zdravotnictví, v průmyslu a v zemědělství);
 • nanotechnologie;
 • technologie výroby nových materiálů.

Daňové a celní zvýhodnění pro rezidenty zóny

 • osvobození od silniční daně na 10 let od okamžiku registrace dopravního prostředku
 • osvobození od daně z majetku na:
 • 5 let od okamžiku registrace majetku, pokud byl majetek výroben nebo získán za účelem realizace činnosti na území ZEZ a nachází se na zmíněném území.
 • 10 let od okamžiku registrace majetku za podmínky, že rezidenti vedou oddělenou evidenci přijmu
 • osvobození od pozemkové daně na 5 let od okamžiku nabytí vlastnického práva na pozemky v areálu ZEZ
 • území ZEZ je svobodná celní zóna s celním režimem, při němž se zahraniční zboží rozmísťuje a využívá v rozsahu území zvláštní ekonomické oblasti bez placení cla a daně z přidané hodnoty, a rovněž bez omezení a zákazů ekonomického charakteru, které jsou stanoveny zákonodárstvím Ruské federace o státní regulaci zahraničně-obchodní činnosti. Ruské zboží se rozmísťuje a využívá za podmínek, které jsou uplatňovány při vývozu, v souladu s celním režimem exportu, se zaplacením akcízu a bez platby vývozního cla. Do celního režimu svobodné celní zóny spadá: zboží, dovážené na celní území Ruské federace z území cizích států; zboží, dovážené na území zvláštní ekonomické oblasti z ostatních částí celního území Ruské federace; zboží, jež se nachází na území zvláštní ekonomické oblasti a je získané od osob, které nejsou rezidenty zvláštní ekonomické oblasti.

Nejvíce ekonomicky výhodným se pro rezidenta ZEZ jeví dovoz technologického zařízení, které se bude používat na území ZEZ po celou dobu platností Dohody o realizace technicko-aplikační činností, protože po ukončení platností Dohody přechází zařízení rezidentovi bez platby dovozního cla a DPH.

Kontakty

Zpět na dokument „Možnosti investic ve zvláštních ekonomických zónách

Tisknout Vaše hodnocení: