Technologická Agentura ČR bude spolupracovat s Austrálií

10. 4. 2015

  • Země: Austrálie
  • Datum zveřejnění: 08.04.2015
  • Zdroj: Technologická Agentura ČR

Austrálie by se měla stát inspirací pro podporu výzkumu a inovací v České republice. Inovační potenciál země podporují vysoké investice do výzkumu, které převyšují 7 % hrubého domácího produktu. Prvním krokem k lepší spolupráci obou zemí na poli aplikovaného výzkumu je spolupráce mezi Technologickou agenturou ČR (TA ČR) a australskou vládní agenturou na podporu obchodu, investic a vzdělávání Austrade, která by měla vést k podpoře výzkumných projektů nebo propagaci aplikovaného výzkumu.

„O spolupráci s Austrálií usilujeme delší dobu. Austrade, stejně jako TA ČR, má zájem na tom, aby vznikla spolupráce, která povede k reálné podpoře česko-australských výzkumných projektů,“ vysvětluje Rut Bízková, předsedkyně TA ČR.

ilustrační obrázekDohoda mezi TA ČR a Austrade o aktivní podpoře aplikovaného výzkumu by se tak stala první svého druhu na úrovni státních organizací. Dosud spolupracovaly přímo výzkumné týmy z českých a australských univerzit nebo firem, ale bez podpory veřejné instituce.
„Austrálie je inovačním leaderem. Více než miliarda lidí je každý den závislá na inovacích, jakými jsou Wi-Fi, Google maps, vakcína proti rakovině děložního čípku a kochleární ušní implantáty. A ty všechny pocházejí z Austrálie. Především oblast lékařství skýtá významné možnosti spolupráce na vývoji nových léků a zařízení, které by prospěly oběma zemím.

Dobrým příkladem je spolupráce v oblasti roztroušené sklerózy mezi Karlovou univerzitou v Praze a australskými univerzitami University of Melbourne a Western Sydney University. Austrálie vítá možnost navázat bližší vazby v aplikovaném výzkumu s významnými českými institucemi a s Technologickou agenturou České republiky“, dodává Steve Rank, Austrade Senior Trade Commissioner pro Střední Evropu.

Na společném výzkumu pracuje například MS Centrum při Karlově Univerzitě a Centre of Neurology at the University of Melbourne při vývoji databáze pacientů s roztroušenou sklerózou. V oboru telemedicíny spolupracuje pražská společnost MediWare a University of Western Sydney. Probíhá i individuální spolupráce českých a australských výzkumných pracovníků. Jen za posledních deset let bylo registrováno zhruba 700 impaktovaných publikací, na kterých se podíleli autoři z obou zemí. Nejčastěji se týkaly medicíny, biochemie, fyziky nebo astronomie.

Zkušenosti s výzkumem v obou zemích má profesor Jiří Neužil, který pracuje v Griffith University School of Medical Science a také v Biotechnologickém ústavu AVČR, kde vede Laboratoř molekulární terapie. Obě laboratoře pracují na shodných nebo velmi blízkých tématech, používají ale mírně odlišný přístup. Jedna je zaměřená na metody molekulární biologie, druhá na metodiky buněčné biologie a na použití pokusných zvířat. Díky tomu se obě místa doplňují. „Výhodou je i časový posun. Když členové pražské laboratoře pracují, Australané spí. Pracujeme tedy 24 hodin denně, aniž by se členové laboratoře příliš unavili,“ říká s nadsázkou profesor Neužil.

ilustrační obrázekDůležitým bodem spolupráce jsou výměnné pobyty pracovníků. „To je naše vlastní iniciativa a sami pobyty financujeme. Víme z vlastní zkušenosti, jak je to pro laboratoře a jejich členy výhodné,“ vysvětluje Neužil. Díky spolupráci zahájili výzkumníci preklinické testy protirakovinných látek s pomocí soukromého investora. „To povede k vývoji nových protirakovinných léků. Ty pomohou pacientům a také se výrazně komerčně zhodnotí,“ dodává Neužil.

Austrálie investuje do výzkumu a vývoje 7,2 % HDP, což je podle OECD pátý nejvyšší příspěvek ze všech zemí světa. Vysoký objem financí do výzkumu a inovací přitom v Austrálii připadá především na soukromé firmy, který v posledních letech prudce roste. Zatímco v roce 2000 -2001 australské firmy investovaly 2,5 miliardy australských dolarů AUD (zhruba 50 miliard korun), v letech 2011-2012 už to bylo 18,3 miliardy (téměř 370 miliard korun). Celkový objem investic do výzkumu dosáhl v letech 2011-2012 32,3 miliardy AUD (téměř 650 miliard Kč).

Spolupráce s Austrálií představuje pro české firmy i výzkumné týmy vstup do prostředí s velmi vysokou ekonomickou stabilitou. Austrálie vstupuje do 24. roku bez recese a je jedním z největších vývozců surovin na světě, podle předpokladů bude australská ekonomika růst průměrně o tři procenta ročně.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Sydney.

Tisknout Vaše hodnocení: