Téměř 2,3 miliardy korun pro zemědělství. Ministerstvo spouští 2. kolo Programu rozvoje venkova

5. 5. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zemědělství (MZe)

Od 3. května 2016 mohou zemědělci podávat žádosti o podporu z 2. kola Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV). Dotace z něj jsou určeny například pro mladé zemědělce, na podporu agroturistiky, na obnovu lesů po kalamitách, technické vybavení dřevozpracujících provozoven nebo na vývoj nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě. Celková výše podpory ve 2. kole PRV dosahuje téměř 2,3 miliardy korun.

„Z druhého kola Programu rozvoje venkova podpoříme činnosti, které zlepší postavení našich zemědělců, lesníků a potravinářů na evropském trhu. Zaměřili jsme se i na projekty, které rozvíjejí vzdělávání, atraktivitu venkova pro jeho návštěvníky nebo zavádění prospěšných novinek v zemědělské prvovýrobě,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Původně plánované 25% národní spolufinancování dotací se podařilo ministerstvu zemědělství navýšit na 35 %. Celkově tak vzrostl rozpočet Programu rozvoje venkova 2014-2020 z 83 miliard na 95,8 miliardy korun, což je nárůst o 12,8 miliardy korun. V rámci 2. kola PRV tak Ministerstvo zemědělství mohlo o 150 % zvýšit podporu na vzdělávací a informační akce a o 67 % dotace pro zahájení činnosti mladých zemědělců.

Většinu podpor již žadatelé dobře znají z předchozích let. Nově mohou žadatelé ve 2. kole PRV získat peníze na stavbu ochranných plotů kolem melioračních a zpevňujících dřevin a na výsadbu nových stromků v porostech náhradních dřevin v imisemi poškozených oblastech.

Žádosti mohou zájemci podávat pouze prostřednictvím Portálu farmáře od 3. do 23. května.

Příjemci budou mít povinnost udržet projekt v chodu nejméně 5 let od doby, kdy dostanou dotaci.

Do 13. června se žadatelé dozvědí, zda je jejich projekt zařazen jako doporučený nebo jako náhradník, tedy, zda je pravděpodobné, že jejich projekt získá dotaci.

Operace Alokace (Kč)
Vzdělávací akce 57 750 000
Informační akce 38 500 000
Zahájení činnosti mladých zemědělců 337 500 000
Investice do nezemědělských činností 693 900 000
Podpora agroturistiky 353 100 000
Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 20 000 000
Zavádění preventivních opatření v lesích 43 700 000
Obnova lesních porostů po kalamitách 126 000 000
Odstraňování škod způsobených povodněmi 31 500 000
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 84 000 000
Neproduktivní investice v lesích 56 000 000
Přeměna porostů náhradních dřevin 220 000 000
Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 31 900 000
Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě 205 100 000

Program rozvoje venkova je dotační program fungující ve všech státech Evropské unie. Podporuje například zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, zaměstnanost na venkově, trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí, obnovu a zajištění ekosystémů.

Více o PRV

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek