Tendry Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci v Moskvě (MBHS)

8. 2. 2017

 • Země: Rusko
 • Datum publikování: 08.02.2017
 • Datum uzávěrky: 31.12.2017 00:00
 • Referenční číslo: TE201700235
 • Stav tendru: neurčeno
Průmyslové obory:
 • Neurčeno

Anotace:

Tendry pro potřeby banky MBHS/IBEC

Popis tendru, projektu:

Na základě obdržené informace od Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci v Moskvě (MBHS) je možné sledovat vyhlášení konkursů pro potenciální dodávky pro potřeby této banky na jejich webových stránkách: www.ibec.int v kapitole Konkursy, a to ve lhůtě 15-25 dní do zahájení příslušného konkursu.

Popis tendru, projektu v cizím jazyce:

МБЭС осуществляет публикацию сведений о конкурсах по выбору поставщиков товаров, работ и услуг для нужд Банка. Сведения об условиях конкурса, порядке его проведения, требованиях к участникам конкурса, спецификации на поставку, условиях заключаемого с победителем конкурса договора и иная необходимая информация содержатся в конкурсной документации, размещенной на сайте.

Kontaktní informace:

 • Název firmy: Mezinárodní banka pro hospodářskou spolupráci - MBHS
 • Kontaktní osoba: Ing. Mašata Jiří, ředitel regionálního centra
 • Telefon: +74999787642
 • Mobil: +79057085999
 • E-mail: jiri.masata@czechtrade.cz
 • Fax: +74999787642
Tisknout Vaše hodnocení: