Teritorialita exekutorů: omezení konkurence a vymahatelnosti pohledávek?

26. 1. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Žádný návrh už dlouho nevyvolal tak silné emoce jako otázka zavedení teritoriality exekutorů. Shodnout se nedokážou ministři, poslanci, odborná veřejnost ani samotní exekutoři. Senátorský návrh zákona, který místní příslušnost zavádí, už přitom schválila vláda a nyní čeká na první čtení ve sněmovně.

Foto: Michael TomešMístní příslušnost rozděluje exekutorům pole působnosti podle jednotlivých soudních krajů. Navrhovatelé tvrdí, že se tak dlužníkům sníží náklady spojené s případným přejížděním úředníků přes celou republiku. Naopak odpůrci upozorňují, že se tím věřitelům omezuje možnost výběru. Exekutor by byl totiž přidělen.

Problematice teritoriality se do hloubky věnovala nedávná konference s názvem Teritorialita soudních exekutorů a řešení pohledávek v roce 2016, které byl portál BusinessInfo.cz mediálním partnerem. V pražském hotelu Savoy se představili řečnící, kteří nepodporují zavedení teritoriality. Na jednom místě tak zazněl ucelený soubor argumentů proti místní příslušnosti exekutorů.

Například soudní exekutor z Litoměřic Ondřej Mareš, který zároveň působí jako mluvčí platformy Exekutoři proti teritorialitě vidí v zavedení teritoriality konec konkurence. „Dnes si může věřitel zvolit, kterému exekutorovi svou pohledávku svěří, a my jsme tak přirozeně nuceni odvádět co nejlepší práci,“ popsal Mareš.

Neobstojí podle něj ani argument protistrany, podle kterého existuje teritorialita ve většině evropských zemí. Podle soudního exekutora má ale místní příslušnost v různých státech rozdílnou podobu – od konkurence státních a soukromých exekutorů až po rozdělení na různě velké regiony. Aktuálním trendem je přitom podle Mareše zvětšování regionů, tedy i vzájemné konkurence.

Zastánci místní příslušnosti namítají, že praxe, kdy exekutoři bojují o dlužníky z celé země, napomáhá excesům a agresivním praktikám některých exekutorů. Teritorialita by měla podle nich omezit tlak věřitele na dlužníka.

Větší komfort dlužníka, či věřitele?

Foto: Michael TomešPodle Karla Havlíčka, předsedy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, by žádná snaha principiálně neměla vést k posilování práva dlužníka oproti věřiteli. „Není možné vytvářet ani psychologicky větší komfort pro ty, kteří dluží,“ uvedl Havlíček s tím, že tak vznikne fatální nedůvěra věřitelů v systém. Nesouhlasí ani s argumentem, že exekutor by měl fungovat na podobné bázi jako soudce, kterého si člověk také nevybírá. Na rozdíl od něj podle Havlíčka vykonává dané rozhodnutí. „Nevěřím ani na to, že teritorialita sníží náklady na exekuce,“ řekl předseda asociace.

Se zavedením místní příslušnosti má problém i náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace Filip Hanzlík. Podle jeho názoru jsou zásadní dvě otázky: jaký bude vliv teritoriality na snižování, nebo dokonce vymýcení excesů některých soudních exekutorů a jaký na vymahatelnost pohledávek? Poslanecké i sněmovní návrhy přitom podle něj neobsahují relevantní analýzy dopadů. Lékem na excesy by neměla být místní příslušnost, ale větší dohled státu nad výkonem exekutorů

„Není spravedlivé, aby například banka byla nucena spolupracovat s exekutorem, kterého si sama nevybere, se kterým nemá žádné pozitivní zkušenosti,“ uvedl Hanzlík.

Konkurence oboru prospívá

Podle místopředsedy představenstva České advokátní komory Roberta Němce je exekutorská teritorialita dobře míněna, v praxi ale přinese pouze ekonomický efekt přerozdělení práce mezi úřady. „Jistá míra konkurence mezi exekučními úřady je prospěšná. Způsob, jakým jednotlivé úřady fungují, se opravdu liší, pokud jde o jejich efektivitu nebo komunikaci se zákazníkem, tedy věřitelem,“ uvedl Němec.

Domnívá se, že celé aktuálně probírané téma, tedy ochrana dlužníka, je do určité míry uměle vyvolané. Trend je prý jasný – počet exekucí klesá, rostou ty mnohočetné. To podle Němce znamená, že se jedná o stále se opakující skupinu dlužníků, kteří ke svým dluhům přistupují nezodpovědně.

Podle zastánců teritoriality by ovšem mohlo ubýt lidí v takzvané dluhové pasti. Nehrozí přitom údajně ani snížení vymahatelnosti, naopak bude pozitivním faktorem osobní přístup exekutora k dlužníkovi.

Zpomalení vymáhání pohledávek

Foto: Michael TomešŘeditel Exekutorského úřadu Klatovy Václav Toman předestřel krizový scénář, který by místní příslušnost mohla přinést: nedopadne negativně jen na ty, kteří o pohledávky přijdou a budou muset utlumit svůj výkon, případně i propouštět zaměstnance, ale i na ty exekutory, kterým najednou pohledávek přibude. Budou totiž muset přizpůsobit požadavky na software, vychovat nové zaměstnance. A to vše je podle Tomana otázka delší doby.

„Všechny investice, které úřady do svého vývoje vložily, přijdou vniveč. Budou muset propouštět zaměstnance, kteří jsou schopni efektivně vymáhat pohledávky,“ popsal Toman s tím, že celý systém vymáhání pohledávek se kvůli tomu zpomalí.

Prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk dodal, že věřitel má právo si vybrat, kdo spravuje jeho pohledávku. „Jako věřitel chci mít možnost výběru toho, kdo spravuje můj majetek, protože pohledávka je můj majetek. Chtěl bych ho svěřit někomu, komu věřím. Nejhorší variantou je to, že musím spolupracovat s někým, kdo je neschopný,“ řekl Staněk. Připomněl také, že právě projednávaný návrh zákona je v pořadí už několikátým záměrem.

Teritorialita není dobrý nápad ani podle Radka Vondráčka z Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. Teoreticky podle něj návrh před lety dával smysl. Exekutor přece jen funguje jako prodloužená ruka státu a má i určitou rozhodovací pravomoc. „Nicméně zde máme systém, který funguje. Nevidím tedy důvod pro tento velký tlak, abychom ho měnili,“ řekl Vondráček s tím, že je ostře proti němu. Jako důvod udává už to, že nebyla vypracována zpráva pro hodnocení dopadů regulace RIA a nejsou známy ekonomické důsledky.

Velké výhody by podle jeho názoru úprava nepřinesla ani dlužníkům. Například náklady na exekuce jsou zastropované už nyní. Novela podle něj nereaguje ani na fakt, že velká část dlužníků se nezdržuje v místě svého trvalého bydliště. To by si navíc mohli do budoucna měnit podle exekutorských úřadů, takže by existovala exekuční migrace. V druhé panelové diskusi na téma řešení pohledávek v roce 2016 promluvil prezident Asociace inkasních agentur Radek Laštovička a country manager a obchodní ředitel společnosti Euler Hermes ČR Luděk Obadal.

Foto: Michael Tomeš

Autorka článku: Markéta Žižková, E15

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek