Termín odevzdání daňového přiznání je za dveřmi. Připomeňme to nejdůležitější

14. 3. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Termín odevzdání daňového přiznání je za dveřmi. Připomeňme to nejdůležitější Na odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob je nejvyšší čas. Většina živnostníků a OSVČ jej musí finančnímu úřadu doručit do pátku 1. dubna 2016. Připomeňte si kdo a za jakých okolností může podání odložit do 1. července a na co byste neměli při komunikaci s finančním úřadem zapomenout, nechcete-li se vystavit riziku sankcí.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Vše o daních z příjmu se dočtete v daňovém speciálu na BusinessInfo.cz.

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období 2015 musejí podat na finanční úřad všichni, kteří měli za loňský rok příjmy ve výši alespoň 15 tisíc korun.

A nejde přitom jen o výdělky z podnikání. Patří sem i příjmy z pronájmu, kapitálového majetku, z výher, prodeje nemovitosti či ze zaměstnání, pokud ho máte k vašemu podnikání jako činnost vedlejší (více v paragrafech 6-10 zákona o dani z příjmu).

Co vše může být součástí daňového přiznání (DAP) a jak jej vyplnit si přečtěte v textu: Poradíme vám, jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku. Nejjednodušší cestou je samozřejmě vyplnění interaktivního formuláře, kam zadáte pouze své příjmy a výdaje a formulář daňový základ i výši odvodu dopočítá sám.

Daňové formuláře a přehledy pro daň z příjmů za rok 2015

Nejpoužívanější interaktivní formuláře

Fyzické osoby – daňové přiznání (interaktivní)

Příloha č.1 daňového přiznání – fyzické osoby (interaktivní)

Interaktivní PDF doporučujeme nejprve uložit na vlastní PC.Vyplněné daňové přiznání musí mít berní úředníci k dispozici nejpozději do pátku 1. dubna 2016. Posíláte-li jej tedy poštou, doporučujeme učinit tak několik dní předem a současně zaplatit vyměřenou daň. Dnem podání se rozumí ten den, kdy fyzicky přinesete růžový tiskopis do podatelny na finančním úřadě, případně kdy pošlete formulář elektronicky nebo jej podáte na poště. Ovšem pozor! Za datum zaplacení daně považuje FÚ den, kdy má peníze na účtu, nikoli ten, kdy jste peníze odeslali.

Má-li plátce daně povinný audit nebo mu pomáhá daňový poradce, jehož služeb může využít každý bez omezení, prodlužuje se mu lhůta z 1. dubna do 1. července 2016. Do konce března ovšem musí dodat na finanční úřad plnou moc, opravňující poradce k vyplnění jeho přiznání.

Pokud jde o daň z příjmu právnických osob, podává se DAP za zdaňovací období 2015 ve stejných termínech, tedy do 1. dubna, respektive 1. července 2016.

Elektronická revoluce = více sankcí

Už v loňském roce se výrazně zvýšil počet firem i živnostníků, kteří musejí s úřady komunikovat elektronicky. Majitelé datové schránky (DS) nyní povinně posílají daňové formuláře s e-podpisem či přímo z DS. Novinka se dotkla všech majitelů aktivních datových schránek – tedy fyzických i právnických osob (firem).

Pokud svou povinnost nesplníte, hrozí vám dvoutisícová, případně i vyšší pokuta. Pokuta dva tisíce bude automatická, a na několik desítek tisíc se může vyšplhat, pokud sama finanční správa rozhodne, že jí firma nebo živnostník odmítáním elektronizace výrazně ztěžují práci. A to je čistě na rozhodnutí správce daně. Více o sankcích si přečtěte v textu: Elektronických podání přibylo, berní úředníci budou přísnější.

Vzhledem k tomu, že šlo loni o úplnou novinku, byli před rokem na finančních úřadech shovívaví. Přechodné období ovšem s 1. lednem 2016 skončilo a postihů bude přibývat. Sankce se mohou dotknout téměř půl milionu podnikatelských subjektů.  

Stát ovšem nemůže OSVČ nutit k tomu, aby si schránky zřizovaly. Povinné jsou od roku 2009 totiž jen pro firmy a státní správu.

Pokud chcete nadále zůstat u klasických růžových tiskopisů nebo interaktivních e-formulářů, můžete požádat na každé pobočce CzechPointu o deaktivaci schránky. „Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetím pracovním dnem následujícím po dni podání žádosti,“ prozrazuje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová. Od tohoto okamžiku se vás povinnost elektronických podání netýká.

Za zpoždění hrozí pokuty

Pokud se s přiznáním poplatník po 1. dubnu opozdí pouze o jeden týden, respektive pět pracovních dnů, žádné sankce mu nehrozí. V kalendáři si tedy můžete červeně podtrhnout 8. dubna respektive 8. července, což jsou data, dokdy ještě můžete podat DAP bez jakéhokoli postihu. V případě delšího zdržení už se ale pokutě nevyhnete.

Protože je 8. dubna v pátek, FÚ vám letos začne počítat penále za nedodání DAP od následujícího pondělí. Sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu ‚berňáku‘, pokuta je minimálně 500 korun.

O něco vyšší postih vás čeká, pokud nezaplatíte včas daň. Od 11. dubna bude opozdilcům naskakovat úrok z prodlení, a to o několik promile každých dalších 24 hodin. Jeho aktuální výše je 14,05 procenta z výše daně za rok. Penále je tvořeno aktuálně platnou repo sazbou ČNB, která již několik let zůstává bez změny, tradičně navýšenou o 14 procentních bodů.

Portál BusinessInfo.cz připravil čísla bankovních účtů jednotlivých úřadů pro platbu daně z příjmu. Připomínáme, že variabilním symbolem je vaše daňové identifikační číslo, případně rodné číslo.

 

Penále lze odpustit

Pokud uhradíte vyměřenou daň dodatečně a výše zmíněné termíny nestihnete, nemusí to automaticky znamenat, že vaše peněženka zhubne. Od 1. ledna 2015 totiž můžete požádat finanční úřad o prominutí penále, tak jako je tomu například v případě dluhů u zdravotních pojišťoven.

Žádost ovšem musíte podat nejpozději do tří měsíců od doručení dodatečného platebního výměru. Jestliže budete žádat o prominutí pokuty, která je vyšší než tři tisíce korun, musíte uhradít správní poplatek 1000 korun. Pokud žádost nepodáte, nárok na odpuštění dluhu rozhodně nemáte, a to za žádných okolností.

Kdy podat žádost o prominutí?

• Aby měla žádost o prominutí příslušenství daně šanci na úspěch, musí být ke dni podání žádosti uhrazena daň, k níž se příslušenství vztahuje. Den úhrady daně je proto prvním dnem, kdy lze žádat o prominutí příslušenství daně.

• Žádost o prominutí penále musí být podána nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci dodatečného platebního výměru, kterým se doměřuje daň, k níž se penále váže

 

V dani došlo jen k drobným změnám

Na rozdíl od předchozích let letos nedošlo k žádným zásadním úpravám v dani z příjmu fyzických osob, a proto se nezměnila ani podoba růžových tiskopisů a většiny příloh.

Drobná úprava se týká pouze některých parametrů daně, případně určitých slev. Ty, kteří ročně vydělávají vysoké částky, bude zajímat řádek 59 Solidární zvýšení daně podle paragrafu 16a zákona. Zde nastává oproti loňsku jediná změna, a to ve výši limitu pro ty, kteří tuto progresivní dávku platí. Solidární daň ve výši 7 procent se letos týká podnikatelů a zaměstnanců, kteří měli za rok 2015 hrubý příjem nad 1 277 328 korun (za rok 2014 pak 1,24 milionu). Ti tedy zaplatí o sedm procent vyšší daň z příjmu.

Kdo a jaké slevy může uplatnit?

Téměř všichni daňoví poplatníci využívají při vyplňování přiznání různých slev. Podrobnosti si přečtěte v textu Využíváte slevy na dani? Nabízíme jejich přehled na BusinessInfo.cz.

Protože se ale termín nemilosrdně blíží, připomeňme si alespoň, že některé slevy jsou závislé na tom, zda se OSVČ rozhodnou uplatnit výdaje paušálem, nebo využijí daňovou evidenci.

V případě, že mají podnikatelé mnoho z daní odečitatelných výdajů či mohou případně uplatnit slevy na manželku/manžela a vyživované děti, doporučujeme jim poradit se s daňovým odborníkem o tom, zda se jim paušál vyplatí. Připomínáme, že ten, kdo využije výdajového paušálu, nemá už na slevy na manželku a dítě nárok.

Podrobnosti najdete v textu Vyplatí se u daní z příjmu výdajové paušály? I letos jsou změny.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek