Thajsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

tis. USD

poř.

Index

tis. USD

poř.

Index

tis. USD

poř.

Index

tis. USD

2011

135 471

55.

125,8

1 371 668

21.

86,5

1 507 139

25.

89,0

-1 236 197

2012

160 357

52.

118,4

1 239 518

21.

90,4

1 399 875

25.

92,9

-1 079 161

2013

156 188

55.

97,4

1 130 747

24.

91,2

1 286 935

27.

91,9

-974 559

2014

174 413

54.

111,7

1 140 672

23.

100,9

1 315 085

29.

102,2

-966 259

2015

164 297

54.

94,2

1 214 090

21.

106,4

1 378 387

24.

104,8

-1 049 793

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz (z ČR do Thajska) v roce 2015

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 49 254
39 Plasty a výrobky z nich 23 549
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 19 692
71 Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie 10 300
04 Mléko vejce med výrobky jedlé živočiš původu 9 389
70 Sklo a výrobky skleněné 6 717
93 Zbraně střelivo části součásti příslušenství 6 574
90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 5 3030
95 Hračky hry potřeby sportovní 4 690
48 Papír karton lepenka a výrobky 3 628
Dovoz (do ČR z Thajska) v roce 2015

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 619 879
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV opbrazu 252 394
90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 51 576
87 Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 41 777
40 Kaučuk a výrobky z něj 40 269
54 Hedvábí chemické /syntetické nebo umělé/ 24 543
71 Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie 23 731
39 Plasty a výrobky z nich 20 551
81 Kovy obecné ostatní cementy výrobky z nich 15 690
95 Hračky hry potřeby sportovní 10 050

Zdroj: ČSÚ
Pozn.: Položky uváděny podle Harmonizovaného systému (HS2).

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Potenciál pro výměnu v oblasti služeb lze spatřovat především v cestovním ruchu vzhledem k zájmu turistů obou států. Nejvýznamnější překážkou pro vstup českých poskytovatelů služeb na místní trh je velká vzdálenost spojená s jazykovou a kulturní bariérou.

V roce 2015 došlo v oblasti služeb k následující zaznamenané výměně (údaje v mil. CZK):

Služby celkem

Kredit

Debet

Saldo

258,8

1 279,2

-1 020,4

Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží)

Kredit

Debet

Saldo

1,3

1,0

0,3

Opravy a údržba jinde neuvedené

Kredit

Debet

Saldo

23,1

2,7

20,4

Doprava

Kredit

Debet

Saldo

143,8

1 170,3

-1 026,6

Cestovní ruch

Kredit

Debet

Saldo

48,0

10,

38,0

Ostatní podnikatelské služby

Kredit

Debet

Saldo

24,9

33,1

-8,3

Zdroj: ČNB

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle údajů ČNB v roce 2015 činil odliv investic z ČR do Thajska -2,0 mil. CZK. Do ČR činil příliv investic z Thajska ve stejném období v přepočtu 903,3 mil. CZK.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o změně přílohy Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království ze 14. června 1988 sjednaná výměnou nót
  • Dohoda mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků
  • Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Thajského království
  • Dohoda o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o změně Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království ze 14. června 1988 sjednaná výměnou nót
  • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Thajského království
  • Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Thajského království sjednané výměnou nót
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic
  • Smlouva mezi vládou České republiky a královskou vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Detailní informace ke smluvní základně.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Mezi ČR a Thajskem neprobíhá žádný přímý (bilaterální) projekt rozvojové spolupráce.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: