The Good Country Index 2016

6. 6. 2016

  • Země: Maroko
  • Datum zveřejnění: 03.06.2016

Good Country Index zhodnocuje především dobrotu ve smyslu humanity, kulturnosti, postoje k míru a světovému pořádku, k životnímu prostředí a péče o obyvatelstvo. Dle kombinace těchto měřítek se Maroko ocitlo na 73. pozici ze 163 hodnocených zemí.

V jednotlivých hodnoceních se Maroko umístilo různě, od 125. místa v oblasti světového řádu (charita, přijímání uprchlíků, atp.) až po 33. místo v oblasti rovnosti a prosperitě. Tato oblast je především zajímává tím, že hlavním kritériem je otevřenost trhu zahraničním investicím. Dalším velice důležitým bodem je 41. místo ve sféře bezpečnosti a míru.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Maroku.

Zdroj:  http://www.yabiladi.com/articles/details/45006/good-country-index-2016-maroc.html

Tisknout Vaše hodnocení: