Togo: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz z ČR do Toga

7 696

6 833

6 841

7 049

4 847

Dovoz do ČR z Toga

369

494

26

384

1 638

Bilance

7 696

6 833

6 841

7 049

3 209

údaje v tisících USD, zdroj: Český statistický úřad

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Toga v roce 2015 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

52

Bavlna

2 675

63

Výrobky textilní

718

84

Reaktory, kotle

379

82

Ocelové nástroje nožířské

374

17

Cukr a cukrovinky

294


Dovoz ČR z Toga v roce 2015 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

52  

Bavlna

38

01

Živá zvířata (plazi)

22

Zdroj: Český statistický úřad

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Autor neuvádí.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Autor neuvádí.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Kulturní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a vládou Republiky Togo z roku 1984

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Autor neuvádí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: