Togo: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Autor neuvádí.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavními vývozci zboží z Toga jsou Libanon, Burkina Faso, Ghana, Benin a Indie. Největším dovozcem zboží do Toga je Belgie, Lucembursko, ČLR, Nizozemsko, USA a Francie. 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejdůležitějším vývozním artiklem jsou zlato, fosfáty, bavlna a kakao, důležitá je rovněž role reexportů. Dováží se potraviny všeho druhu, spotřební zboží, ropné produkty a dopravní prostředky.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Autor neuvádí.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zákonné podmínky jsou naoko liberální, nicméně investice komplikuje značná míra korupce, přítomná na všech úrovních rozhodování. Podle hodnocení WB bylo Togo v roce 2015 na 152. místě ze 175 hodnocených zemí co se týká investičního prostředí.

Více informací zde.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: