Togo: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Situace v Togu je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících ve všech zemích oblasti (extrémně nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případu, nedůvěra v serióznost partnera, korupce…) existují i specifické faktory jako např. orientace na tradiční (především čínské a francouzské) dodavatele a neexistence smluvní základny. Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) je základní podmínkou úspěšného obchodu. V případě zájmu doporučujeme kontaktovat honorárního konzula ČR v Togu.

 

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Vzhledem k omezené infrastruktuře a nízké vzdělanosti v zemi by největší impakt měla reklama prostřednictvím v rozhlasového vysílání, popř. novin a televize v přímořském regionu.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Vláda Toga řeší základní existenční problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi její priority.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Konkrétní informace nejsou dostupné. Veřejné zakázky se objevují v tisku, nicméně jejich konečné přidělování je značně ovlivněno vztahem firmy k rozhodčímu subjektu.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem). Při řešení obchodních sporů je vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání. V každém případě doporučujeme zakomponovat do kontraktu ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Togo.

Jedná se o velmi malou ekonomiku s výrazným zastoupením francouzských firem a vysokou konkurencí levného asijského zboží. Nízká koupěschopnost velké většiny obyvatelstva tlačí dovozní ceny na minimum. Dovozci hledají nejlacinější nákupní možnosti, často na úkor kvality, významnou část dovozů tvoří použité výrobky (textil, obuv, ojeté pneumatiky, dopravní prostředky). Zákazník dává přednost nižší technické úrovni před technickými novinkami, zahraniční firmy se orientují především na své země. Český exportér musí počítat s tím, že dodané stroje budou pracovat v  prašném vlhkém prostředí a vysokých teplotách, při  značném kolísání elektrického napětí.

Česká firma musí být připravena na nestandardní postupy a jednání partnera. Velmi často se objevují různé podvodné aktivity tožských firem směřující k vylákání zboží či peněz od českých firem nebo fyzických osob (jejich spektrum se neustále rozšiřuje). ZÚ doporučuje účinnou ochranu plateb (např. stoprocentně zajištěná platba předem, neodvolatelný akreditiv, apod.). 

Je třeba počítat s praktickou nevymahatelností případných pohledávek.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost. Při přípravě a plánování doby jednání je zpravidla nutné plánovat určitou rezervu. Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Togu je francouzština. Znalost anglického jazyka je obvykle velmi nízká. Oblečení je buďto tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní.

Státní svátky

 • 1. leden
 • 13. leden
 • 24. leden
 • 27. duben
 • 1. květen
 • 15. srpen
 • 24. září
 • 1. listopad
 • 25. prosinec
 • Tabaski
 • Id al-Fitr
 • narození Proroka
 • Velikonoční pondělí
 • Nanebevstoupení
 • Bílé pondělí

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Vízum je možné obdržet na velvyslanectví Toga v Berlíně. Do Lomé je možné cestovat z Evropy přímo z Paříže linkou Air France, popř. přiletět do nedaleké Accry a dopravit se do Lomé po zemi. Togo je silně malarická oblast. Povinné je očkování proti žluté zimnici. Rovněž doporučujeme očkování proti tyfu, meningitidě a žloutence typu A i B. Cestovatelům důrazně doporučujeme kontaktovat před cestou lékaře a případná zdravotní rizika před cestou konzultovat.

 

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Autor neuvádí.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Bližší podmínky využívání místní zdravotní péče nejsou známy. Doporučujeme před cestou uzavřít dobré cestovní pojištění. V případě vážných zdravotních problémů je třeba odletět do České republiky.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: