Transformace trhu s elektrickou energií v Mexiku, Státní energetický úřad CFE již nebude mít monopol

2. 2. 2016

  • Země: Mexiko
  • Datum zveřejnění: 01.02.2016

Ilustrační obrázekStátní energetický gigant (Comisión Federal de Electricidad, dále CFE) již nebude mít monopol na mexickém trhu s elektrickou energií. CFE čeká v průběhu roku 2016 rozdělení na několik samostatně hospodařících divizí. Transformace vyplývá z energetické reformy z roku 2013, jejímž hlavním cílem je navýšení kapacity produkce elektrické energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů při její výrobě. Nová koncepce rovněž otevírá trh s elektrickou energií pro soukromé subjekty.

Do dnešního dne CFE představuje jedinou společnost na mexickém trhu zajišťující výrobu a distribuci s elektrickou energií. To se letošním rokem mění. Plánovaná integrace přichází s novou koncepcí a to s vytvořením specializovaných divizí CFE s nezávislým rozhodovacím orgánem a vlastní podnikovou strategií. V rámci horizontální integrace dojde k rozdělení trhů mezi jednotlivé specializované divize podle předem stanovených charakteristik trhu, jako jsou typ spotřebitele, požadavky na spotřebu v jednotlivých denních hodinách nebo geografická členitost regionu.

Jak na příkladu uvádí Arturo Carranza, expert na problematiku energetického sektoru, divize zaměřená na výrobu elektrické energie bude schopna lépe posoudit možnosti výroby v daném regionu. Následně pak mohou vznikat „poddivize“ specializující se na větrnou, solární či vodní energii, jejichž úkolem bude vybrat vhodné lokality pro výrobu z hlediska zdrojů a dostupných technologií. Závěrem Carranza dodává, že cílem celého procesu je detailní znalost obsluhovaného trhu, s ním spojené zvyšování kvality nabízených služeb a optimalizace nákladů na výrobu elektrické energie.

Dalším krokem k prolomení bariér trhu a nastolení konkurence je vytvoření velkoobchodního trhu s elektrickou energií. Jak to bude v praxi vypadat? Ministerstvo energetiky požaduje po CFE vytvoření alespoň 4 divizí zaměřených na výrobu elektrické energie. Tyto divize si na nově vytvořeném velkoobchodním trhu budou konkurovat nejen mezi sebou, ale i s dalšími výrobci elektrické energie z privátní sféry. Podle údajů CFE v Mexiku působí na 211 elektráren, z nichž pouze 23 je v rukou soukromých firem. Dozorčí institucí se stane CENACE – Národní centrum pro kontrolu elektrické energie. Elektrická energie bude obchodována formou veřejných dražeb, příčemž CENACE upředností výrobce s nějnížšími výrobními náklady v reálném čase.

Aby nová koncepce mohla spolehlivě fungovat je zapotřebí restrukturalizace a navýšení kapacity distribuční sítě, která je zastaralá a v současné době nedostačující. Za tímto účelem bude již během roku 2016 vypsáno několik veřejných soutěží. Zde se opět otevírá prostor pro soukromé subjekty, které se prostřednictvím svých nabídek budou moci účastnit zveřejňovaných výběrových řízení. Provozovatelem distribuční sítě ovšem nadále zůstane CFE. Jak uvedl Pedro Joaquín Coldwell, mexický ministr energetiky, modernizace si vyžádá investici ve výši 116 miliard USD.

Zdroj: El Informador, El Economista, EconomíaHoy
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Mexico City.

Tisknout Vaše hodnocení: