Trendy v logistice: Roboti i just-in-time

7. 9. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Podobně jako celou společnost a ekonomiku ovlivňují i logistiku nejrůznější podněty, kterým se musí přizpůsobit. V praxi se tak projevují nejen změny, které přináší technologický rozvoj, ale i ekologické výzvy nebo stárnutí populace. Jak uvádějí lidé z oboru, některé trendy jsou však spíše negativní, ať už je to nedostatek vhodných zaměstnanců, nebo dopady regulace.

Společnost DHL zveřejnila nedávno studii trendů Logistics Trend Radar 2016, která vychází z analýzy globálních trendů i zatím drobných trendů a inovací, které ale mohou mít na budoucnost logistiky velký vliv, z predikcí expertů i ze zkušenosti zákazníků a možných trendů, jež mohou specificky ovládnout různá odvětví ekonomiky. Všímá si také obecnějších společenských změn a pokroku ve vývoji technologií. Bere do úvahy, že trendy, které mění jednotlivá odvětví, zároveň firmám a podnikatelům přinášejí nové příležitosti a výzvy.

Budoucnost tvarují společenské i technologické trendy

Jaké trendy v logistice tedy studie DHL popisuje? Zde jsou některé z nich: Logistiku například ovlivňuje využití tzv. velkých dat (big data) a rozvíjející se internet věcí, což povede k tomu, že logistické zakázky bude možné více předjímat a tím zkvalitňovat služby, zlepšovat efektivnost procesů a plánování kapacit i zkracovat čas doručení.

Dalším trendem je personalizace, tedy šití produktů a služeb zákazníkům na míru (a to za využití robotizace, automatizace nebo 3D tisku), které si žádá také rychlé doručení. Pro logistiku to znamená vypracovat nové doručovací koncepty a flexibilní digitalizované procesy, ale také příležitost využívat různé způsoby dopravy podle zákazníkových požadavků na cenu, rychlost nebo případné environmentální dopady – což jsou ostatně, spolu se zvážením úrovně bezpečnosti či celkové efektivity, také jedny z kritérií, podle nichž se zákazníci o výběru přepravy rozhodují.

„Ve vztazích mezi dodavateli a odběrateli vidíme tendenci ke snižování velikosti dodávek, a naopak zvyšování jejich frekvence, s důrazem na flexibilitu dodávek stále více se blížící ideálu just-in-time," říká Emanuel Šíp, předseda Dopravní sekce Hospodářské komory ČR (HK ČR). Férovost, udržitelnost, šetrnost k životnímu prostředí i lidem – to jsou další trendy, které podle zjištění DHL logistiku ovlivňují a proměňují. S tím, jak se rozšiřuje portfolio e-shopů, které prodávají potraviny, drogerii nebo léky, roste zase potřeba rozvoje dodavatelských řetězců, jež zachovávají při balení i dopravě zboží kontrolu teploty a klimatu.

Do logistiky zasáhne také další diskutovaný společenský trend – stárnutí populace. Studie předpovídá tzv. „logistiku šedé síly", kdy budou logistické firmy reagovat na požadavky stárnoucí populace vyvíjet nové služby, zaměřené třeba na dopravu lékařské nebo preventivní péče do domu. Logistika dál není imunní ani vůči rozvoji sdílené ekonomiky či k tlaku na větší využití obnovitelných zdrojů energie.

Logistika 4.0 ve firemní praxi

Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker, souhlasí s tím, že logistiku ovlivňuje několik trendů na mnoha různých úrovních. Zároveň ukazuje, jak se takové trendy promítají do konkrétní firemní praxe. „S výhledem do budoucna se hovoří zejména o Průmyslu 4.0. Digitalizace a automatizace jsou součástí logistiky již dlouho, dnes jsme se ale dostali do fáze, kdy nám digitalizace výrazně usnadňuje práci a roboti mohou zastat stále širší okruh úkonů," popisuje aktuální situaci a nástup Logistiky 4.0.

Vysvětluje ji na příkladu systému Carry pick, jež je součástí e-commerce řešení DB Schenker pro online prodejce, kteří hledají zlepšení efektivity. „Jedná se o proces automatizovaného skladování a efektivního distribučního systému řízení objednávek. Jeho jádro představují samořídící roboti, kteří sváží produkty v přenosných stojanech ke sběrným stanicím. Rozumí si se softwarem, který interní IT specialisté propojili se systémem řízení našich logistických skladů," objasňuje. Roboti zatím operují ve Švédsku a zajišťují online obchod pro prodejce hraček Lekmer.com, ale využití mohou najít i jinde.

Za další společenský trend, který přetváří logistiku, považuje Tomáš Holomoucký péči o životní prostředí. Ta se v logistice projevuje především snahou o snížení emisí oxidu uhličitého a oxidů dusíku. „Odpovědnost vůči životnímu prostředí je nedílnou součástí naší firemní kultury," tvrdí s tím, že kvůli snižování emisí CO2 a zvyšování podílu využitelné energie z obnovitelných zdrojů firma klade důraz na ekologickou, zejména železniční přepravu, a v silniční dopravě zavádí vozidla na alternativní pohony, hlavě stlačený zemní plyn. Snaží se také zvyšovat energetickou účinnost skladů a zavádět moderní technologie. V projektech ochrany životního prostředí angažuje i své zaměstnance a to samé vyžaduje od svých obchodních partnerů.

Dalším příkladem inovací je podle něj prototyp softwaru, který může předem určit, kdy budou mít dodávky zboží do logistických skladů zpoždění. V DB Schenker ho vyvinuli společně s Fraunhoferovým institutem v Dortmundu. „Software dokáže odhadnout, kdy mohou nastat zdržení v procesech, a rovnou je začít řešit, například přesunutím směn zaměstnanců," říká. Prototyp přitom zahrnuje data, jako jsou dopravní informace, prázdninové a dovolenkové plánování a informace o skladech. „Ve výsledku budeme schopni informovat zákazníky o potenciálních krizových momentech a hlavně je budeme moci okamžitě řešit. Od podzimu se bude pilotní software převádět do běžného provozu, zatím ve vybraných zahraničních logistických skladech," dodává.

Neznamená to však, že všechny trendy jsou jen pozitivní. Za negativní považuje Tomáš Holomoucký především nedostatek zaměstnanců, řidičů či skladníků. HK ČR se zase postavila proti francouzské novince uplatňující tamní minimální mzdu na silniční a říční dopravce, kteří přepravují zboží a lidi do Francie. „Fakticky jde o vytlačení z trhu levnějších konkurentů, hlavně ze střední a východní Evropy," varoval prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. Po zavedení minimální mzdy v Německu a jejím uplatnění na přeshraniční dopravu do Německa vidí v kroku Francie nebezpečný trend, který ohrožuje jednotný evropský trh.

Česká logistika 2015 – trendy skrze statistiku

Jak aktuálně vypadá domácí logistika a jaké vykazuje trendy, vyhodnocuje ze statistického úhlu pohledu každoroční ročenka. Podle Ročenky dopravy 2015 (RD) vzrostl vloni u silniční nákladní dopravy a železniční nákladní dopravy celkový objem přepravených komodit i přepravní výkon. Naopak u letecké nákladní dopravy došlo k poklesu a u vodní dopravy sice vzrostl její objem, ale klesl přepravní výkon. U nákladní dopravy vzrostl celkový objem přepraveného zboží v roce 2015 o více než 11 % a přepravní výkon o více než 7 %. Objem byl dokonce nejvyšší za posledních 8 let a přepravní výkony v nákladní dopravě byly rekordní – nejvyšší za více než 20 let.

Růstový trend v železniční nákladní dopravě se drží už třetí rok po sobě. Objem přepraveného zboží po železnici loni meziročně vzrostl o více než 6 % a přepravní výkony o necelých 5 %. Do železničního rozvoje se mimochodem také výrazně investovalo. U objemu přepravených komodit v letecké nákladní dopravě došlo naopak k poklesu zhruba o třetinu a o 11 % poklesly meziročně přepravní výkony. U vnitrozemské vodní dopravy v roce 2015 sice vzrostl její objem o zhruba 4 %, přepravní výkon se však o necelých 11 % snížil. Rostly i některé oblasti kombinované přepravy.

Zároveň výrazně rostly celkové investice do infrastruktury, v čemž se odrazily i finanční zdroje z Operačního programu doprava. Jak připomíná Emanuel Šíp, česká ekonomika zažila v roce 2015 významný růst po několikaleté krizi. „Rozhodující nárůst jak přepraveného objemu, tak i přepravních výkonů byl zaznamenán především ve vnitrostátní nákladní přepravě, mezinárodní přeprava vzrostla jen velmi mírně. Velký vliv na nárůst přeprav měla kromě jiného expanze stavební produkce související s urychleným dočerpáním evropských fondů minulého programového období," objasňuje a dodává, že na silnici rostou výkony i proto, že je to přeprava nejvíc flexibilní, avšak i nárůst výkonů v železniční nákladní dopravě považuje za potěšující.

„Rozvoji vodní dopravy brání dlouhodobě neřešené neuspokojivé plavební podmínky na labské vodní cestě," doplňuje. Generální ředitelství pro vnitřní politiky Evropského parlamentu vloni zveřejnilo výsledky analýzy zaměřené na otázku, proč přepravci v EU dávají přednost silniční dopravě před železniční. Podle analýzy závisí rozhodnutí přepravců na dřívější zkušenosti, na druhu přepravovaného zboží, na vlastnostech dopravců a na požadavcích s ohledem na vzdálenost a čas. „Ve veřejném sektoru je citelná snaha uvolnit přetížené silnice a umožnit větší podíl železnice v přepravovaných komoditách především rozvojem veřejných logistických center," dodává Emanuel Šíp.

Komodity a jejich specifika

Přeprava jednotlivých komodit má svá specifika. U potravin, léků nebo živých zvířat musí přepravce zajistit kontrolovanou teplotu a její monitoring v celém logistickém řetězci. Vhodné vybavení potřebuje ve chvíli, kdy přepravuje sypké materiály – z oblasti zemědělství či stavebnictví – nebo stroje. Přísným národním i mezinárodním pravidlům podléhá skladování i přeprava hořlavin, výbušnin či chemikálií. K hořlavým látkám s nebezpečím výbuchu patří i pohonné hmoty, jejichž skladování a přeprava se řídí speciálními pravidly. Na přepravu mají vliv i kritéria jako rozměr a hmotnost, kdy v jednotlivých zemích existují jejich limity.

Bezpečnost přepravy má i další rozměr – zabezpečení proti krádeži. Používají se moderní technologie i stálý monitoring nákladu. Příkladem je výrobce návěsů Krone se svým systémem Door Protect High Security, kdy se (podle Dopravních novin) dveře návěsu otevírají na dálku telematickým systémem nebo přímo pomocí bezpečnostního kódu. Součástí systému je kontrola stěn a střechy návěsu, při jejichž narušení se spustí alarm. U cisteren na převoz pohonných hmot se instalují kalibrovaná počitadla nebo měrné tyče, které přesně měří stáčení pohonných hmot a obsluha je nemůže ovlivnit.


Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Jana Bohutínská

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek