Trendy v oblasti stavebních materiálů, výstavba nových výrobních závodů v Peru

1. 12. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Peruánská cementárenská společnost Inka plánuje stavbu nových závodů v regionech Peru. Významný peruánský hráč v oblasti produkce stavebního cementu si vytyčil cíl do roku 2017 ztrojnásobit svoji produkci a zvýšit podíl na trhu z 4,5 % na 8 %. V tomto směru plánuje v nejbližší době postavit dvě cementárny, jednu v regionu Ica na jih od Limy a druhou v regionu Piura na severu.

Každá z nich bude spojena s investicí v hodnotě 30 mil. USD a společnost tak bude poté disponovat třemi závody. Generální ředitel společnosti Carlos Choy pro místní tisk uvedl, že ještě pro tento rok plánuje cenově optimalizovat výrobu v již existujícím závodě v Limě, rozšířit svoji přítomnost po celé zemi a posílit aktivity na zahraničních trzích.

Zvýšená produkce má pokrýt potřeby v sousedních zemích, zejména na severu Chile pro účely těžby a v Ekvádoru pro výstavbu infrastruktury (zejména silnic a mostů). V krátkodobém horizontu se zaměří na pokrytí poptávky v dolech v blízkosti Limy. Strategií společnosti je dodávat cement do co nejkratší vzdálenosti od výrobních závodů a tím snížit vysoké dopravní náklady.

Podobné kroky konkurence; výhodou produkce vstupního materiálu v místě

Snižovat své náklady se snaží také další cementárenská společnost Cementos Pacasmayo, k čemuž je mj. motivována oslabením místní měny nového solu, čímž se prodražuje dovoz vstupů pro výrobu. Spustila výrobu v novém závodu na severu Peru v Piuře, který navíc umožňuje výrobu slínku, jako hlavního vstupního materiálu, který tak nemusí dovážet.

Nejbližší perspektivy v oblasti výroby cementu

Subsektor výroby cementu má sice (což koreluje se sektorem stavebnictví jako celkem) tento rok poklesnout až o 4 % na 11 mil. tun v důsledku minima nových projektů, nicméně v příštím roce opět poroste o 7–8 %. Tržby společnosti Inka však i přes útlum vzrostly o 5 %.

Dodatečnou poptávku také vytváří klimatický fenomén El Niňo, který má peruánské klima zásadně ovlivnit v r. 2016 a přinést negativní vlivy zahrnující povodně, sucha apod. V kontextu vládních opatření, reagujících na El Niňo se v rámci regulace vodních toků a betonových staveb (zábrany apod.) očekává dodatečný impulz pro tento průmysl.

Nové závody v zemi plánuje otevřít do roku 2017 i výrobce plastových potrubí a spojů, firma Koplast

V druhé polovině roku 2016 plánuje zvýšit své pokrytí také další významný hráč v oboru, výrobce potrubí a spojů (zejména na bázi PVC), Koplast. Jeho cílem je podle zveřejněných slov generálního ředitele Jesúse Salazara otevření třech nových výrobních závodů v regionech Peru (pozn.: V současnosti disponuje jen jedním závodem v Limě), dosažení 15% podílu na trhu, posílení aktivit v Bolívii a zahájení akvizice v sousedním Ekvádoru.

Firma dále vyrábí polyetylenová potrubí s vysokou hustotou pro těžební průmysl a zemědělství. V r. 2016 zahájí výrobu potrubí z polypropylenu pro rozvody studené a teplé vody pro rezidenční výstavbu. I v případě tohoto materiálu poklesla v r. 2014 spotřeba, nicméně zvýšení se očekává v příštím roce díky očekávanému růstu zájmu a kapacit regionálních vlád, které již budou ve druhém roce po regionálních volbách.

Příležitosti pro české firmy

Stavebnictví představuje v Peru nadále důležitý sektor ekonomiky a je zdrojem příležitostí pro české firmy z hlediska jak investic, tak uplatnění technologií. Jako takový je uveden v Mapě oborových příležitostí v rámci ekonomické diplomacie MZV. Navíc navazuje na další perspektivní sektor, jímž je důlní průmysl, kde v rámci rozšiřování těžební infrastruktury stavební materiál i přepravní zařízení nacházejí uplatnění.

Na druhou stranu, jestliže peruánské domácí firmy se snaží optimalizovat své náklady tak, aby se vyhnuly vícenákladům na přepravu v rámci Peru, pak import podobného materiálu, který Peru je schopné samo vyrobit, z ČR by nebyl konkurenceschopný. V tomto světle jsou zajímavé spíše ty materiály, které se zde nevyrábí, vstupy do výroby, které jsou v Peru následně zpracovány (což se týká i ocelových konstrukcí) a progresivní a inovativní materiály v souladu s nejnovějšími výsledky výzkumu. Druhou možností je zvážení strategických forem spolupráce ve výrobě a expanze na trhy Latinské Ameriky v rámci joint-venture s peruánským partnerem.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek