Třetí zasedání česko-jihoafrického Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci

14. 4. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Na základě Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky z roku 2006 se ve dnech 3. a 4. dubna 2017 uskutečnilo v Pretorii 3. zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci mezi ČR a JAR.

Foto z jednání v Jihoafrické republiceJednání Smíšeného výboru vedl na české straně náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Novotný, na jihoafrické straně generální ředitel ministerstva obchodu a průmyslu Lionel October.

Součástí české delegace byla podnikatelská mise spoluorganizovaná Hospodářskou komorou ČR. Tvořili ji zástupci českých podniků z oblasti strojírenství, dopravy, energetiky, technologií a dalších oborů.

Důležitou část doprovodného programu představovala podnikatelská fóra pořádaná v Pretorii a Johannesburgu. Česká delegace se setkala s jihoafrickými firmami i zástupci akademické a vědecké sféry (IntoSA, InvestSA, DTI, JCCI, Univerzita Pretoria, Technologické a inovační centrum).

Na seminářích náměstek Tomáš Novotný zhodnotil současnou úroveň vzájemných ekonomických vztahů, vývoj obchodní spolupráce mezi ČR a JAR a informoval přítomné podnikatele o výstupech jednání Smíšeného výboru. Jihoafričtí zástupci seznámili účastníky delegace o obchodních a investičních příležitostech v JAR s přesahem do subsaharské Afriky a vyzdvihli politiku podpory zaměstnávání místních pracovníků, tzv. program BBBEE.

Fotografie z jednání v Jihoafrické republiceOceněna byla aktivita jihoafrických a českých investorů; k těm největším patří SABMiller, Mondi Group, Panopa Logistik, Zoom International, Padersen&Partners, Pegas Nonwovens aj. Obě delegace se shodly na dalším rozvoji spolupráce v perspektivních oborech, mezi které patří energetika, těžební průmysl, infrastruktura, doprava, zemědělství i zpracování potravin a v neposlední řadě spolupráce ve vědě, výzkumu, inovacích a moderních technologiích, kde se obě strany vyjádřily pozitivně k jejímu prohlubování implementací projednávané Dohody o vědeckotechnické spolupráci.

Jihoafrická republika je naším hlavním obchodním partnerem v Africe s třicetiprocentním podílem na vývozu na tento kontinent. Od roku 2000 vzrostl obrat zahraničního obchodu mezi ČR a JAR dvacetkrát. V roce 2016 dosáhl hodnoty 775 mil. USD, přičemž český export představoval 472 mil. USD. Ve srovnání s rokem 2015 vzrostl celkový obrat o 11 % a náš export o 9 %.

První fotografie zachycuje náměstka ministra průmyslu a obchodu Tomáše Novotného a GŘ ministerstva obchodu a průmyslu Lionela Octobera, na druhé fotografii je setkání s prezidentem Johannesburské obchodní a průmyslové komory Ernestem Mahlaulem. Fotografie poskytnuty MPO ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek