Trh elektrické energie v Itálii

27. 2. 2015

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 27.01.2015

V roce 2014 poklesla poptávka po elektrické energii v Itálii celkově o 3 %, což představuje největší pokles za posledních 14 let. Společně obnovitelné zdroje pokrývají cirka 37,5 % domácí spotřeby elektrické energie (celkem 309 TWh).

Čistá domácí produkce elektřiny v Itálii zaznamenává také pokles: 267,5 TWh (-4 % oproti 2013), s vysokým poklesem především termo elektřiny (-9,7 %). Naproti tomu fotovoltaický sektor v loňském roce vyprodukoval 23,3 TWh elektřiny (+9,8 % oproti 2013), což představuje 8,7 % čisté domácí produkce elektrické energie. V roce 2009 se fotovoltaika podílela pouze z 0,21 % na celkové produkci elektřiny. Fotovoltaickému sektoru v Itálii v letošním roce napomůže k růstu především konečně stabilní regulační rámec, polepšit by si měla hlavně středně velká FV zařízení.

Největší poptávka po elektrické energii byla v roce 2014 zaznamenána v regionu Lombardie, který představuje průmyslový sever Itálie a spotřebovává circa 68.226 GWh ročně.

Zpracoval kolektiv pracovníků CzechTrade Itálie.
Zdroj:
 SolarExpo

 

Tisknout Vaše hodnocení: