Tři hlavní priority nového íránského rozpočtu pro rok 2017–2018

22. 2. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Tři hlavní priority nového íránského rozpočtu pro rok 2017–2018 Íránská vláda zveřejnila tři hlavní priority nového rozpočtu pro rok 2017-2018 (dle íránského kalendáře roku 1396, jenž začne 21. března 2017). Těmito prioritami, které patří zároveň mezi hlavní body íránského pětiletého plánu 2017-2022, jsou rozvoj a modernizace železniční dopravy, ochrana životního prostředí a vodní hospodářství.

Nový íránský rozpočet, jak byl parlamentu předložen prezidentem H. Rouhanim, předpokládá výdaje v celkové výši 10 849 x 1012 IRR (328,7 mld. USD), což představuje meziroční nárůst 10,6 %. Pokud jde o oblasti budování a rozvoje infrastruktury, potenciálně zajímavé pro české subjekty, na oblast železniční dopravy je v rozpočtu vyčleněno 912 mil. USD, na ochranu životního prostředí (včetně úpraven odpadních vod) 1,035 mld. USD a na vodohospodářské projekty 652 mil. USD.

Železniční doprava

Co se rozvoje železniční dopravy týká, hlavní důraz je kladen na prodloužení železniční sítě o 9 134 km (z toho 3 500 km již bylo započato a 540 km by mělo být dokončeno do konce března 2017). Dále je nutno zabezpečit elektrifikaci dvoukolejných rychlostních tratí o délce 1500 km. Národohospodářské výhledy počítají, že během nadcházejícího roku by se měl zvýšit počet vlakových pasažérů o 20 % a objem po železnici přepraveného nákladu o 30 %.

Jako projekty vysoké důležitosti s potřebným financováním v železniční dopravě byly jmenovány tratě: Qazvin – Rasht (388 km), vysokorychlostní trať Tehran – Isfahan (410 km), Mianeh – Tabriz (200 km), Tehran – Hamedan – Sanandaj (430 km), Shiraz – Bushehr (250 km), Gorgan – Bojnourd-Mashhad (570 km), Mianeh – Ardabil (175 km), tzv. Gharb (West) Rail Project (propojení hlavního města provincie Markazi – Araku s hraničním přechodem do Iráku v provincii Kermanshah) a taktéž elektrifikace tratí Garmsar – Incheh Borun a Tehran – Mashhad.

Vodohospodářství

Vedení země si uvědomuje, že mimořádnou pozornost je třeba věnovat vodní hospodářství a zásobám pitné vody, kam je třeba alokovat odpovídající prostředky. Stav tohoto sektoru je přitom dle řady hodnotitelných faktorů alarmující. Např. zásoby vody z obnovitelných zdrojů poklesly během krátkého období ze 130 mld. m3 na 116 mld. m3, přičemž převážná část (cca 100 mld. m3) se intenzívně využívá.

S největším nedostatkem vody se v současné době potýká hned několik velkých íránských měst (zejm. Kerman, Zahedan, Bandar Abbas, Mashhad, Yazd, Esfahan a Boushehr), kritická je situace v řadě venkovských oblastí. Tento stav je dílem způsobem několika lety mimořádného sucha, nehospodárnou politikou zemědělského sektoru při zavlažování farem (méně než 50 % vody se recykluje), nelegálnímu provozování cca 30 000 studen a více než 14% ztrátám kvůli nevyhovujícímu stavu vodovodního potrubí.

Na základě výše uvedeného je úkolem vlády a příslušného ministerstva v příštím finančním roce výstavba nových odsolovacích zařízení a recyklace užitkové a pitné vody. Především kvůli nedostatku financí je však v stavu rozpracování pozdrženo na 3 000 dílčích projektů.

V obou výše uvedených oblastech se naskýtají velké šance pro české firmy, a to prostřednictvím subdodávek pro realizátory jednotlivých projektů. Jinou možností je zakládání společných podniků s místními soukromými či státními subjekty či případně vlastní investice do výstavby např. čističek odpadních vod, odsolovacích zařízení či zadržovacích nádrží a jejich následné komerční provozování (za podmínek sjednaných s místní stranou).

Zastupitelský úřad ČR v Teheránu (ZÚ ČR) pro oblast odpadního hospodářství (včetně úpraven odpadních vod) plánuje na přelom května – června 2017 tzv. Projekt ekonomické diplomacie. Podrobné informace např. o projektech Astara – Rasht a Arak– Qom jsou k dispozici na stránkách obchodního oddělení ZÚ ČR v Teheránu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Teheránu (Írán). Autor: P. Kalina, ekonomický konzul.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek