Tři roky existence trhu Catalyst v Polsku

26. 10. 2012

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 24.10.2012
  • Zdroj: Velvyslanectví Polské republiky v Praze

Před třemi lety (30. září 2009) Varšavská burza cenných papírů zprovoznila trh Catalyst s cílem vytvořit v Polsku organizovaný, transparentní a bezpečný trh pro dluhopisy emitované firmami a samosprávnými celky. Od července 2010 jsou na trhu Catalyst kótovány také dluhopisy družstevních bank, kterým Catalyst otevřel cestu k získávání finančních prostředků na veřejném kapitálovém trhu.

V současné době na trhu Catalyst je kótováno 302 sérií dluhopisů emitovaných 146 subjekty (113 firem, 22 družstevních bank a 11 územních samosprávných celků) v celkové emisní hodnotě více než 45 mld. PLN.

Svým tříletým působením trh Catalyst potvrdil zásadní změnu ve struktuře polského trhu dluhopisů a vyšel vstříc potřebám emitentů a investorů. Důkazem je mj. rychle rostoucí počet a hodnota emisí obligací kótovaných na trhu Catalyst i přes ekonomické zpomalení Polska.

Neustále dochází k rozšiřování skupiny emitentů dluhopisů, kterým Catalyst nabídl nové možnosti financování a vstup na veřejný transparentní trh obligací – větší prestiž, důvěru investorů a výbornou propagaci. Počet subjektů, který uvedl obligace na dluhopisový trh varšavské burzy, zaznamenal výrazný růst v roce 2012 – od začátku roku bylo na polský trh obligací uvedeno 49 nových emitentů a hodnota nástrojů zaznamenaných na trhu Catalyst koncem srpna vzrostla oproti stejnému období předchozího roku o 40 %.

Zdroj: Portál oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské Republiky v Praze, www.gpw.pl.

Zpracoval kolektiv pracovníků obchodní mise MPO ve Varšavě.

Tisknout Vaše hodnocení: