Trinidad a Tobago: Finanční a daňový sektor

24. 12. 2014

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Údaje jsou uvedeny (v mil. TTS a % HDP)
 příjmyvýdajesaldo% HDP
200213 872,514 226,8-354,325,3
200316 761,315 802,9958,422,3
200420 629,719 119,61 410,124,0
200529 647,924 641,05 006,925,9
200638 488,631 061,97 426,727,1
2007   31,5
2008   45

Ministry of Finance, Review of Fiscal Measures

zpět na začátek

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Platební bilance za léta 2002–2006 (v mil. USD)
 20022003200420052006
Běžný účet76,4984,71 647,13 594,04 654,9
Obch. bilance (zboží)237,71 293,21 508,73 946,77 257,7
Služby264,0313,8479,5356,2286,4
Důchody-479,8-680,9-379,3-760,0-935,8
Transfery  54,558,656,250,146,8
Kapitálový účet 328,7-505,7-789,0-1 228,1-2 593,0
Vláda-50,8-63,5-202,7-69,8-146,3
Státní podniky-10,2-10,2-10,7-10,7-10,7
Soukromý sektor389,7-432,0-575,6-1 147,6-2 436,0
Omyly a opomenutí-356,2-144,8-123,1-472,9-416,5
Přebytek/schodek48,9334,2735,01 893,01 645,4
Změna rezerv
Zvýšení (-), pokles (+)-48,9-334,2-735,0-1 893,0-1 645,4
Export-neenergetika1 046,0962,01 260,01 076,01 085,6
energetika2 874,04 244,05 143,02 872,011 014,4
Krytí dovozem v měsících4,94,65,57,17,8

Pramen: Central Bank of Trinidad and Tobago, září 2007

Netto devizové rezervy oficiální v mil. USD

 • 2002: 1 907,4
 • 2003: 2 241,6
 • 2004: 2 976,8
 • 2005: 4 869,7
 • 2006: 6 515,1

Pramen: Central Bank of Trinidad and Tobago

zpět na začátek

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Zahraniční zadluženost (v mil. USD)
 20022003200420052006
externí veřejný dluh1 549,11 553,01 350,61 280,81 261,0
poměr dluhové služby (%)+/4,43,54,61,82,8

Pramen: Central Bank of Trinidad and Tobago, září 2007,
+/ poměr externího veřejného sektoru k exportům zboží a nefaktorových služeb

zpět na začátek

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Finanční systém Trinidadu a Tobaga je dobře rozvinutý, zahrnuje komerční banky, hypotéční ústavy, odborářské fondy, penzijní fondy, pojišťovací ústavy, záložny, kapitálové společnosti, burzu a jiné nebankovní finanční instituce.

Bankovní systém poskytuje všechny mezinárodní i lokální bankovní služby. Komerční banky mají na obou ostrovech přes 100 poboček. V zemi operuje přes 40 pojišťoven, většina z nich je aktivní i v dalších karibských zemích. Sektor je řízen úřadem Supervisor of Insurance jmenovaným Centrální bankou Trinidadu a Tobaga.

V čele bankovního systému země je centrální banka, Central Bank of Trinidad and Tobago se sídlem v Port of Spain.

Hlavní komerční banky:

 • Bank of Commerce of Trinidad and Tobago Ltd.
 • Bank of Nova Scotia Trinidad and Tobago Ltd.
 • Citibank (Trinidad and Tobago) Ltd.
 • Republic Bank Ltd.
 • Royal Bank of Trinidad and Tobago Ltd.

Pojišťovny:

 • The Beacon Insurance Company Ltd.,
 • CIC Consultants
 • Guardian General
 • Guardian Life of the Caribbean
 • Maibrol Insurance Brokers Ltd.
 • Mega Insurance Company Ltd.
 • Joyce Johnson-Davis
 • Oscar Taylor
 • National Insurance Board of Trinidad and Tobago – telefonní kontakt: 001-868-625 21 71

zpět na začátek

5.5. Daňový systém

V zemi jsou zavedeny tyto hlavní přímé daně:

 • korporation Tax – daň ze zisku společnosti 35 %, etablované na Trinidadu a Tobagu
 • Income Tax – daň z příjmu fyzických osob 28 % při ročním příjmu do 50 000 TTS, při vyšším příjmu 35 %
 • Unemployment Levy – daň 5 % ze zisku firem, na které se vztahuje zákon Petroleum Taxes Act
 • Business Levy – d ň z hrubých příjmů společnosti 0,33 %, čtvrtletní, zúčtovává se společně s Corporation Tax
 • Petroleum Profit Tax – daň ze zisku firem v ropném průmyslu 50 % v rámci zákona Petroleum Taxes Act
 • Supplementary Petroleum Tax – dodatková ropná daň 15 % z pozemních operací, 55 % z námořních operací
 • VAT – Value Added Tax – daň z přidané hodnoty 15 % na dovážené zboží a komerční dodávky zboží a vybraných služeb
 • Zadržovací daň – maximálně 15 % z dividend a maximálně 20 % z ostatních plateb
 • Lands and Building Taxes – daň z nemovitostí 7,5 %

Nepřímé daně:

 • Customs and Excise Duties – daň na dovážené a vyráběné zboží
 • Import Surcharge – celní přirážka na vybrané dovážené položky
 • Financial Services Tax – daň z finančních operací 15 %
 • Health Surcharge – zdravotní dávky odstupňované podle měsíčních příjmů Motor Vehicles Tax – daň při prodeji motorového vozidla

Firma nebo podnikatelé podnikající v některé z volných zón jsou od většiny daní osvobozeny, neplatí clo na dovoz zařízení, surovin, výrobního a stavebního materiálu, vybavení kanceláří ve volné zóně apod.

Dohoda o zamezení dvojího zdanění není mezi ČR a Trinidadem a Tobagem uzavřena. TT má uzavřeny dohody o zamezení dvojího zdanění s Kanadou, Francií, Dánskem Německem, Itálií, Norskem, Švýcarskem, Velkou Británií, USA a zeměmi CARICOMu.

Z povinnosti plateb DPH jsou vyjmuty nebo mají nulovou sazbu některé služby, např. lékařské, zubní, nemocniční, optické a veterinární, dále registrovaná vzdělávací zařízení a veřejné školy, služby autobusové dopravy a taxi, finanční burzovní služby, služby v nemovitostech a pronájmech, veřejné poštovní služby, nájmy rezidencí, loterie, počítačové hardwary a softwary a zboží, jako např. základní potraviny (maso, mlékárenské výrobky, mořské ryby, koření, toaletní papír, nezpracované potraviny aj.), dále léky na předpis, všechny vývozy, knihy, zemědělské zařízení a potraviny a krmiva pro zvířata, opravy lodí, jachet a letadel, mezinárodní doprava a služby s ní spojené, domácí cesty mezi Trinidadem a Tobagem aj.

Zákon o fiskálních pobídkách umožňuje daňové prázdniny až 10 let na schválené výrobky a podniky, které spadají do separátní klasifikace tj. např.:

 • firem, které investovaly v zemi více než 50 TTS milionů
 • jejich výroba je určena výhradně pro export
 • firem využívající podstatný podíl vstupů z místních zdrojů aj.

Tyto koncese jsou udělovány Ministerstvem průmyslu a obchodu TT. Některé projekty důležité pro národní ekonomiku jsou posuzovány separátně a je jim udělována individuální koncese.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: