Trinidad a Tobago: Zahraniční obchod země

24. 12. 2014

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

Obchodní bilance (v mld. USD)
Rok200120022003200420052006
Vývoz4 3043 9205 2056 4039 67212 100
Dovoz3 5863 6823 9124 8945 2746 843
Saldo7182381 2931 5094 3981 978

Pramen: Central Bank of Trinidad and Tobago, září 2007

Zahraniční obchod dle zbožových skupin (v mil. USD)
Vývozy20022003200420052006r
Celkem3 9205 2056 4039 67212 100
- ropa a deriváty1 7682 3861 6434 4185 891
- plyn4599511 9782 3713 162
- petrochemie6479071 5221 8071 962
- ostatní1 0469621 2601 0761 085
Dovozy3 6823 9124 8945 7256 843
- paliva1 0191 0641 1811 9922 281
- stroje a zařízení1 2761 2571 7961 1251 921
- ostatní1 3881 5911 9172 6082 641

Pramen: Central Bank of Trinidad and Tobago, září 2007, 2006pr – předběžně

zpět na začátek

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Export v r. 2005 a 2006 (podíl v %)
 20052006
USA58,368,6
Velká Británie0,80,8
Japonsko0,00,3
Země EU bez V. Británie1,08,4
Kanada1,11,2
CARICOM z toho:31,416,6
Jamajka7,55,6
Guyana2,82,2
Barbados4,23,1
Portoriko a US Panenské ostrovy0,91,6
Střední a Jižní Amerika 1)6,46,0
ESVO0,00,1
Ostatní10,16,0

1/ - vyjma Guyany, Francouzské Guyany, Surinamu a Belize
Pramen: Central Statistical Office, září 2007

Import v r. 2005 a 2006 (podíl v %)
 20052006
USA28,727,2
Velká Británie4,02,6
Japonsko4,03,6
Ostatní země EU bez VB5,58,3
Kanada2,12,0
CARICOM z toho:2,01,6
Jamajka0,30,3
Guyana0,40,3
Barbados0,50,5
Střední a Jižní Amerika z toho: 2)28,523,4
Brazílie13,510,0
Venezuela6,05,0
ESVO1,20,4
Indonésie0,00,0
Ostatní24,029,9

+2/ - vyjma Guyany, Francouzské Guyany, Surinamu a Belize
Pramen: Central Statistical Office, září 2007

zpět na začátek

6.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní položky:

Zemní plyn, ropa a ropné deriváty, chemické výrobky, ocelářské výrobky, hnojiva, cukr, kakao, káva, citrusové plody a květiny.

Hlavní dovozní položky:

Stroje a strojní zařízení, dopravní prostředky a zařízení, různé průmyslové výrobky, potraviny a živá zvířata.

zpět na začátek

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Zahraniční obchod Trinidadu a Tobaga se řídí mezinárodními pravidly, vývozu a dovozu jsou kladeny obecně žádné smluvně upravené ani autonomní překážky. V platebním styku se používá převážně forma placení neodvolatelným a potvrzeným akreditivem, příp. akreditivem s odloženou splatností, požadované úvěrové dodávky je možno akceptovat při odpovídajícím zajištění jejich návratnosti bankovní garancií nebo avalem.

Při dovozu se obvykle vyžadují následující dokumenty, běžné v zahraničně obchodním styku:

  • obchodní faktura
  • námořní konosament nebo letecký nákladní list, příp. jiné přepravní dokumenty
  • osvědčení o původu zboží, certifikáty kvality, sanitární a fytosanitární osvědčení, certifikát konečného uživatele při dovozu speciálu a další.

zpět na začátek

6.5. Ochrana domácího trhu

Trinidadský trh je plně liberalizován, díky vládní politice podpory přílivu přímých zahraničních investic do nejvýznamnějších odvětví ekonomiky, probíhá postupné uvolňování všech ochranářských a investičních bariér. Navíc je zvýhodňován dovoz výrobků určených pro některá preferovaná odvětví.

zpět na začátek

6.6. Zóny volného obchodu

Přijaté Zákony o volných zónách (The Free Zones Act 1988 a The Free Zones (Amendmen Act z r. 199) umožnily rozvoj exportu a zahraničních investic v zemi a podnikání v prostředí osvobozeném od daní, dovozních cel i státní byrokracie. První a zatím nejvýznamnější volnou zónou je Point Lisas Industrial Port, která měří cca 25 hektarů a může dále expandovat. Disponuje přístavem i pro velké zaoceánské lodě, moderním telekomunikačním zázemím, kvalitní silniční aj. infrastrukturou a kapacitami pro potřebné dodávky plynu pro nové investory v této zóně. Bylo založeno také několik individuálních volných zón k podpoře exportu některých vybraných produktů, které jsou lokálního významu.

Podnikání firem ve volných zónách podléhá státnímu úřadu The Trinidad and Tobago Free Zones Company Ltd. se sídlem v Port of Spain, který vydává příslušná povolení a registrace k výrobní a obchodní činnosti a dohlíží na provoz volných zón.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: