Tunisko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

30. 11. 2017

Tunisko je tradičním obchodním partnerem ČR v oblasti severní Afriky, v jeho prospěch svědčí i geografická blízkost pro naše tradičně konkurenceschopné dodavatele v oblastech zdravotnických potřeb, nakládání s odpadními vodami, energetického odvětví, kolejových vozidel a zabezpečovacích zařízení. Mezi hlavní a perspektivní oblasti spolupráce řadíme: strojírenský průmysl, dopravu, kovozpracující a chemický průmysl (fosfáty a minerálních hnojiva), dále pak potravinářství (vývoz sacharózy, mléčných výrobků a alko/nealkoholických nápojů), stavebnictví (výstavbu levného sociálního bydlení a turistických komplexů), zemědělství, vodohospodářství, automobilový průmysl a energetiku. Vzájemný obrat obchodní výměny trvale roste.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

(v tis. USD)

rok

vývoz

dovoz

obrat

bilance

2012

68 929

73 956

142 885

- 5 027

2013

78 070

116 228

194 298

-38 158

2014

82 183

146159

228 342

-63 976

2015

90 226

144 569

234 794

-54 343

2016

127 901

146 158

274 059

-18 257

Zdroj: MPO ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Vývoz

Dovoz

strojírenství, elektrická zařízení (spínače, kabely, izolátory, kondenzátory) 

Izolované dráty a kabely, díly pro motory, díly pro auto-průmysl

kotle, motory

kůže a kožené výrobky

plasty a polotovary plastů

Textil

polotovary železa, slitiny, hliníkové folie

chemikálie

osobní automobily a traktory

průmyslové výrobky

sklo

minerální paliva

lustry

Potraviny, ovoce, rajčata, datle

textilní příze, vlna, plsť

nepoživatelné suroviny

léčiva

nápoje a tabák

kaučuk

rostlinné oleje

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní položkou služeb je turistický ruch, který doznal výrazného poklesu po dvou teroristických útocích mířených na zahraniční turisty (2015 Muzeum Bardo a 2016 letovisko Sousse). Útoky namířené proti zahraničním turistům způsobily dramatický pokles turistů z Evropy, které částečně nahradili turisté z Ruska a Alžírska. V roce 2016 Tunisko navštívilo 28 500 českých turistů, tj. o 28% méně proti roku 2015. Mezi Tunisem a Prahou létá jedenkrát týdně ekonomicky výhodná přímá letecká linka Tunisair. 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 

automobily

Škoda, Tatra

energetika

ČKD DIZ, AB Komponenty, ZPA Smart Energy, ZEZ Silko

export

VV Africa Traiding

chemický průmysl

Chemoprojekt, Synthesia

hospodaření s vodou

PBS Power Equipment, Aquel Bohemia

krystal, porcelán, bižuterie

Bohemia, Lasvit, Rudolf Kampf

letecký průmysl

Aero Trade, Aero Vodochody

obranný průmysl

Pamco,Česká zbrojovka

ochrana životního prostředí

Dekonta, Reo Amos

papírnický průmysl

Optaglio

plastové hadice

Osma, Pipelife

potravinářství

Budwaiser, Emco, Hamé

průmyslová klimatizace

Fans

průmyslové sušení

Lac

sanitární keramika, dlažba

Ravac, Lassersberger

stavebnictví

Geosan, PSJ Jihlava

telekomunikace

Optokon

vybavení pro kuchyně a hotely

Blex

zdravotnická technika

Linet

zemědělské stroje

Zetor

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou TR o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku (14.3.1990)

Dohoda mezi ČR a TR o podpoře a vzájemné ochraně investic (6.1.1997)

Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSSR a TR. (6.4.1963)

Dohoda mezi ČSSR a TR o letecké dopravě (6.4.1963)

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou ČSSR  a vládou TR (18.4.1963)

Dohoda o spolupráci na úseku zdravotnictví mezi vládou ČSSR  a vládou TR (29.5.1964)

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou ČR a vládou TR (2.9.1976) ,Dodatkový protokol k Dohodě (16.04.2009).

Obchodní dohoda mezi vládou ČR a vládou TR (4.12.1990).

Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem vnitra TR (10.5.1999)

Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem národní obrany TR (11.5.2000)

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou ČSFR a vládou TR (4.12.1990)

Smlouva mezi ČSSR a TR  o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání a dodatkový protokol (12.4.1979)

Konzulární úmluva mezi ČSSR a TR (12.4.1979)

Dohoda mezi vládou ČR a vládou TR o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů ČR a pro držitele diplomatických a zvláštních pasů TR (8.9.1999)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2016 se velvyslanectví podílelo na průběhu filmového festivalu zaměřeného na promítání filmů s lidskoprávní tématikou HUMAN SCREEN festival. Významnou přidanou hodnotou akce byl její přesah do sousední Libye, festivalu se účastnili dva stážisti z Libye a jejich stáž se zaměřila na praxi v organizaci obdobného festivalu, až to situace v zemi umožní.   

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: