Tunisko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)

Vzájemné obchodní vztahy jsou dlouhodobě na dobré úrovni. Vzájemná obchodní bilance obou zemí kontinuálně roste spíšeZáporné saldo bilance zahraničního obchodu zůstane v roce 2014 patrně na úrovni předešlých let, a to zejména vlivem stále silného dovozu komponentů pro automobilový a letecký průmysl. 

Nástupem nové prozatímní vlády v Tunisku v lednu 2014 se v zemi rozběhl národní ekonomický dialog, který byl v důsledku tíživějších témat v minulých letech, zcela opomíjen. Ekonomický dialog má navrhnout změny v zákoně o státním rozpočtu pro rok 2014 a představit dlouho očekávané strukturální reformy tuniského hospodářství, které by v důsledku mohly vést k větší otevřenosti tuniské ekonomiky a tím i rozšíření příležitostí pro české exportéry. Z obavy před nepopulárními reformami a možná ze zájmu spíše zakonzervovat současný stav se však dialogu nebudou účastnit zástupci odborových svazů a některých politických stran.  

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR - Tunisko (v tis. Kč)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

poř.

Index

poř.

Index

poř.

Index

1993

322 296

62.

-

32 534

92.

-

354 830

70.

-

289 762

1994

503 382

53.

156,2

41 825

90.

128,6

545 207

65.

153,7

461 557

1995

1 131 528

40.

224,8

27 610

98.

66,0

1 159 138

53.

212,6

1 103 918

1996

899 738

48.

79,5

114 548

83.

414,9

1 014 286

57.

87,5

785 190

1997

432 723

60.

48,1

502 162

57.

438,4

934 885

64.

92,2

-69 439

1998

343 658

73.

79,4

245 727

70.

48,9

589 385

72.

63,0

97 931

1999

277 489

77.

80,7

298 955

68.

121,7

576 444

71.

97,8

-21 466

2000

273 098

79.

98,4

306 537

70.

102,5

579 635

79.

100,6

-33 439

2001

330 243

79.

120,9

342 657

76.

111,8

672 900

77.

116,1

-12 414

2002

349 954

73.

106,0

625 391

63.

182,5

975 345

69.

144,9

-275 437

2003

583 761

62.

166,8

618 493

63.

98,9

1 202 254

65.

123,3

-34 732

2004

609 390

63.

104,4

595 463

66.

96,3

1 204 853

68.

100,2

13 927

2005

733 278

69.

120,3

832 777

61.

139,9

1 566 055

66.

130,0

-99 499

2006

942 312

59.

128,5

1 174 265

55.

141,0

2 116 577

59.

135,2

-231 953

2007

785 173

74.

83,3

846 271

63.

72,1

1 631 444

67.

77,1

-61 098

2008

915 025

67.

116,5

548 075

70.

64,8

1 463 100

66.

89,7

366 950

2009

1 163 160

62.

127,1

705 547

64.

128,7

1 868 707

68.

127,7

457 613

2010

1 728 641

60.

148,6

1 131 820

60.

160,4

2 860 461

63.

153,1

596 821

2011

1 672 980

59.

96,8

2 061 354

56.

182,1

3 734 334

61.

130,6

-388 374

2012

1 349 829

69.

80,7

1 448 290

60.

70,3

2 798 119

67.

74,9

-98 461

2013

1 527 440

67.

113,2

2 273 995

56.

157,0

3 801 435

65.

135,9

-746 555

2014

1 704 973

65.

111,6

3 032 206

57.

133,3

4 737 179

65.

124,6

-1 327 233

2014/I-III

391 637

67.

-

665 830

55.

-

1 057 467

64.

-

-274 193

2015/I-III

450 312

66.

115,0

862 729

55.

129,6

1 313 041

63.

124,2

-412 417


Obchodní výměna ČR - Tunisko (tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

1993

11 056

62.

-

1 116

92.

-

12 172

70.

-

9 940

1994

17 491

53.

158,2

1 453

90.

130,2

18 944

65.

155,6

16 038

1995

42 640

40.

243,8

1 040

98.

71,6

43 680

53.

230,6

41 600

1996

33 146

48.

77,7

4 220

83.

405,8

37 366

57.

85,5

28 926

1997

13 642

60.

41,2

15 831

57.

375,1

29 473

64.

78,9

-2 189

1998

10 650

73.

78,1

7 615

70.

48,1

18 265

72.

62,0

3 035

1999

8 020

77.

75,3

8 640

68.

113,5

16 660

71.

91,2

-620

2000

7 077

79.

88,2

7 943

70.

91,9

15 020

79.

90,2

-866

2001

8 682

79.

122,7

9 008

76.

113,4

17 690

77.

117,8

-326

2002

10 690

73.

123,1

19 104

63.

212,1

29 794

69.

168,4

-8 414

2003

20 681

62.

193,5

21 911

63.

114,7

42 592

65.

143,0

-1 230

2004

23 711

63.

114,7

23 169

66.

105,7

46 880

68.

110,1

542

2005

30 621

69.

129,1

34 776

61.

150,1

65 397

66.

139,5

-4 155

2006

41 679

59.

136,1

51 938

55.

149,4

93 617

59.

143,2

-10 259

2007

38 663

74.

92,8

41 672

63.

80,2

80 335

67.

85,8

-3 009

2008

53 714

67.

138,9

32 173

70.

77,2

85 887

66.

106,9

21 541

2009

61 036

62.

113,6

37 023

64.

115,1

98 059

68.

114,2

24 013

2010

90 453

60.

148,2

59 223

60.

160,0

149 676

63.

152,6

31 230

2011

94 583

59.

104,6

116 540

56.

196,8

211 122

61.

141,1

-21 957

2012

68 929

69.

72,9

73 956

60.

63,5

142 885

67.

67,7

-5 027

2013

78 070

67.

113,3

116 228

56.

157,2

194 298

65.

136,0

-38 158

2014

82 183

65.

105,3

146 159

57.

125,8

228 342

65.

117,5

-63 976

2014/I-III

18 878

67.

-

32 094

55.

-

50 972

64.

-

-13 216

2015/I-III

18 343

66.

97,2

35 142

55.

109,5

53 485

63.

104,9

-16 799

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz

Nomenklatura SITC3

tis. Kč

Podíl v %

tis. USD

Kód

Název

772

Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.

324 655

26,47

15 983

773

Prostředky k rozvodu elektrické energie jn.

202 648

16,53

9 977

752

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky perifer.

105 153

8,57

5 177

571

Polymery etylénu v prvotní formě

69 910

5,70

3 442

581

Trubky, potrubí a hadice z hmot plastických

40 617

3,31

2 000

657

Příze speciální, textilní materiály speciální ap. výr

28 816

2,35

1 419

741

Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich díly jn.

27 234

2,22

1 341

684

Hliník

24 715

2,02

1 217

781

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

23 138

1,89

1 139

778

Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.)

21 759

1,77

1 071

743

Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory ap

19 802

1,61

975

541

Léčiva, výr. farmaceut. (ne antibiotika, hormony ap.)

19 442

1,59

957

764

Zař.telekom., přísl. pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu

18 439

1,50

908

334

Oleje ropné,oleje z ner. živičných(ne surové),odpadní

17 976

1,47

885

812

Výrobky techniky zdravotnické, instalační, vytápěcí

16 908

1,38

832

776

Elektronky, rentgenky, diody, tranzistory ap., díly

16 172

1,32

796

893

Předměty z hmot plastických jn.

15 266

1,24

752

665

Zboží skleněné

14 766

1,20

727

699

Výrobky z kovů základních jn.

14 251

1,16

702

692

Konstrukce kovové ke   skladování a přepravě

12 249

1,00

603

723

Stroje, zaříz. pro stavebnictví, stavební inženýrství

11 968

0,98

589

874

Přístroje měřicí, kontrolní, analyzační, řídicí jn.

10 733

0,88

528

625

Pneumatiky pryžové a duše

10 418

0,85

513

872

Zařízení, přístroje pro účely lékařské, veterinární

9 729

0,79

479

891

Zbraně a munice

8 428

0,69

415

Dovoz

Nomenklatura SITC3

tis. Kč

Podíl v %

tis. USD

Kód

Název

773

Prostředky k rozvodu elektrické energie jn.

1 177 593

52,56

57 975

713

Motory pístové s vnitřním spalováním a díly jn.

351 534

15,69

17 307

772

Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.

111 149

4,96

5 472

851

Obuv

97 138

4,34

4 782

842

Oděvy a prádlo dámské, dívčí (ne pletené, háčkované)

74 672

3,33

3 676

841

Oděvy a prádlo pánské, chlapecké (ne pletené, háčk.)

68 613

3,06

3 378

845

Součásti oděvní z materiálu textilního i pletené ap.

68 284

3,05

3 362

764

Zař.telekom., přísl. pro záznam, reprodukci zvukuobrazu

52 485

2,34

2 584

743

Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory ap

32 826

1,47

1 616

778

Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.)

31 115

1,39

1 532

844

Oděvy a prádlo dámské, dívčí pletené, háčkované

23 940

1,07

1 179

784

Díly a příslušenství vozidel motorových

23 099

1,03

1 137

776

Elektronky, rentgenky, diody, tranzistory ap., díly

17 655

0,79

869

057

Ovoce a ořechy (ne olejnaté) čerstvé, sušené

15 100

0,67

743

714

Stroje, motory neelektrické (ne turbíny, motory píst)

12 209

0,54

601

291

Suroviny živočišného původu jn. (kosti, vlasy ap.)

11 090

0,49

546

771

Stroje elektrické (ne točivé) a jejich díly

6 803

0,30

335

763

Přístroje pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu

6 574

0,29

324

658

Výrobky hotové z materiálů textilních jn.

6 559

0,29

323

893

Předměty z hmot plastických jn.

5 111

0,23

252

821

Nábytek, díly, žíněnky, matrace aj. nábytek čalouněný

4 863

0,22

239

843

Oděvy a prádlo pánské, chlapecké pletené, háčkované

4 441

0,20

219

523

Soli kovové, peroxosoli kyselin anorganických

3 611

0,16

178

792

Letadla a zařízení související, lodě kosmické, rakety

2 891

0,13

142

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Informace nejsou dostupné.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Tunisku v současné době působí obchodní partneři českých vývozních firem, a to zejména v oblastech:

 • Automobilový průmysl
 • Železniční doprava
 • Energetika
 • Chemický průmysl/dusíkatá hnojiva/barviva
 • Letecký průmysl
 • Obranný průmysl
 • Potravinářství/výživové doplňky
 • Stavební, těžební průmysl
 • Sanitární keramika/keramické obklady a dlažby
 • Výroba zemědělských strojů
 • Zdravotnictví/nemocniční zařízení a vybavení
 • Umělecké sklo, porcelán, design

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V ekonomické oblasti tak byly uzavřeny následující bilaterální dohody:

 • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění a odstranění daňových úniků v oblasti daní z příjmu a z majetku z 14. 3. 1990, v platnosti od r. 1992;
 • Obchodní dohodu z 16. 4. 1994, v platnosti od r. 1995 (včetně doložky nejvyšších výhod);
 • Dohoda o podpoře a ochraně investic z 6.1.1997, v platnosti od r. 1997;
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Tuniské republiky a vládou České republiky - dohoda byla podepsána v rámci oficiální návštěvy prezidenta V. Klause v Tunisku dne 16. dubna 2009.

Vybrané smluvně právní dokumenty:

 • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky (Tunis, dne 18. 4. 1963)
 • Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě (Tunis, dne 1. 2. 1963); č. 193/1964 Sb.
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou (Tunis, dne 6. 4. 1963); č. 103/1965 Sb.
 • Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské  republiky (Praha, dne 29. 5. 1964); č. 11/1967 Sb.
 • Protokol mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úpravě platů mezi oběma zeměmi  (Praha, dne 3. 10. 1973); č. 7/1975 Sb.
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky (Praha, dne  2. 9. 1976); č. 24/1977 Sb.
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání a Dodatkový protokol (Tunis, dne 12. 4. 1979); č. 40/1981 Sb.
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou (Tunis, dne 12. 4. 1979); č. 44/1981 Sb.
 • Dodatkový protokol k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky z 2.9.1976 (Tunis, dne 20. 2. 1983)
 • Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku (Praha, dne 14. 3. 1990), č. 419/1992 Sb.
 • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Tuniské republiky (Tunis, dne 4. 12. 1990)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Tunis, 18. 5. 1996)
 • Dohoda mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (Tunis, 6. 1. 1997), č. 203/1998 Sb.
 • Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Tuniské republiky
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a zvláštních pasů Tuniské republiky (Praha, 8. 10. 1999), č. 1/2000 Sb.m.s.
 • Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Tuniské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti (Tunis, dne 11. 5. 2000). č. 51/2000 Sb. m.s.
 • Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky (Tunis, dne 16.4. 1994). S ohledem na vstup ČR do EU bylo dohodnuto ukončení její platnosti ke dni vstupu ČR do EU
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Tuniské republiky a vládou České republiky (Tunis, 16.4. 2009, v platnosti od 6. 10. 2009)

Smlouvy v jednání:

Protokol k Dohodě o podpoře a ochraně investic - V říjnu 2010 proběhla v Praze renegociace Protokolu k Dohodě mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 1997. Cílem 2. kola jednání bylo dosáhnout harmonizace této dohody s komunitárním právem. V roce 2012 byly jednání o Protokolu pozastaveny z důvodu dokončování EU legislativy v oblasti přímých zahraničních investic.

Smlouva o sociálním zabezpečení - V roce 2003 v Praze a téhož roku v Tunisu proběhla expertní jednání o uzavření dvoustranné Smlouvy o sociálním zabezpečení. Vzhledem k tomu, že se v té době jednalo pro českou stranu o první modelovou dohodu tohoto typu s arabskou zemí, stejně tak pro Tuniskou republiku se zemí střední a východní Evropy, byla jednání velmi složitá. V říjnu 2012 se v Tunisu podařilo nalézt shodu nad textem návrhu smlouvy. Návrh správního ujednání smlouvy byl posuzován v Praze v května 2013. V dubnu 2015 má v Tunisu dojít k finalizaci všech částí smlouvy a možnému podpisu.

Smlouva o mezinárodní silniční přepravě

Smlouva o vzájemném uznání řidičských průkazů

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Projekty rozvojové zahraniční pomoci ČR podporuje v Tunisku sociálně slabé skupiny obyvatelstva, a to především svobodné matky vychovávající své děti bez rodinného a materiálního zázemí. V roce 2014 byl  projekt rozšířen o podporu žen v tuniských věznicích.

Od roku 2011 věnovala Česká republika na podporu sociálně slabých skupin v Tunisku částku Kč 1 150 000 (cca EUR 45 000).

Velvyslanectví ČR v Tunisu spolupracuje na projektu podpory svobodných matek v Tunisku s mezinárodní nevládní organizací Association de la Coopération en Tunisie (ACT), která distribuje finanční a materiální pomoc prostřednictvím svých partnerských organizací do hlavního města Tunisu a tuniských regionů nejvíce zasažených sociální nerovnováhou – Gabes, Medenine, Zarzis, Gafsa, Djerba.

Finanční pomoc ČR výroazně přispívá svobodným matkám k založení vlastní živnosti, prostřednictvím které je matka schopna uživit sebe a své děti. Vzhledem k tomu, že většina žen pochází z chudého prostředí, početných rodin a jsou často negramotné, založení vlastní živnosti jim mimo jiné dává šanci na první vzdělání v různých oborech např. řemeslná výroba, zemědělství, obchod. Díky projektu dochází ke znatelnému rozvoji osobnosti svobodných matek, což je pozitivně přijímáno okolím.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: