Turecko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Ankaře (Turecko)

5.      Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

5.1.  Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

ZÚ Ankara a GK Istanbul vypracoval pro Turecko, tzv. Mapu oborových příležitostí pro Turecko definuje perspektivní sektory hodné zřetele českých exportérů a investorů v Turecku:

Perspektivní sektor

Konkrétní   příležitosti

Energetika včetně obnovitelných   zdrojů energie

výstavba elektráren, kogeneračních jednotek, bioplynových stanic,   zásobníků plynu, modernizace stávajících energetických celků, subdodávky pro   jaderné elektrárny

Dopravní strojírenství (kolejová doprava)

Tramvaje, nákladní vagony a další kolejová vozidla

Elektrifikace železničních koridorů

Kolejová infrastruktura

Signalizační a zabezpečovací zařízení, telematika

Důlní zařízení a technologie

stroje a technologie – nákladní auta, důlní lokomotivy, důlní   exkavátory, drtiče, vrtací stroje, kombajny, mísičky, třídičky, přenosné   hydraulické podpěry, podzemní ventilační zařízení

Strojírenství

Obráběcí stroje

Stroje na jemné obrábění

Automobilový průmysl

Subdodávky a investice

Enviromentální technologie ve   vodohospodářství a sanaci odpadů, nanotechnologie

Výstavba čističek odpadních vod, úpraven vody, vodovodů,   kanalizačních systémů a spaloven

Zpracování biologického odpadu (bio-stanice, kompostárny)

Potravinářsko-agrární sektor

Zařízení masného průmyslu, mlékáren, polotovarů

Stroje na výrobu potravinářských obalů

Plnící, balící a etiketovací linky

Zdravotnictví

Zdravotnická a laboratorní technika a materiály

Obranný průmysl

Protichemické prostředky, dekontaminační jednotky, protichemické   obleky, masky, filtry apod.

Systémy detekce

Výrobky pro záchranné systémy a krizový management

Doplňky stravy, farmaceutické produkty, korekční a estetické   výkony v rámci zdravotní turistiky

 

Dynamický a rozvíjející se turecký trh plně reflektuje teritoriální i oborové priority ČR a determinuje exportní příležitosti v níže uvedených sektorech, kterými jsou:

 • Moderní technologie s vysokou přidanou hodnotou (enviromentální technologie ve vodohospodářství a sanaci odpadů, nanotechnologie).
 • Energetika včetně obnovitelných zdrojů energie –rozvoj turecké ekonomiky má za následek stále větší potřebu a spotřebu energie. ČR může těžit z minulosti a velmi dobrých referencí v tomto sektoru (výstavba velkých energetických celků). Participace českých firem je perspektivní rovněž v oblasti výstavby produktovodů, podzemních zásobníků plynu, výstavby a subdodávek obnovitelných zdrojů energie a subdodávek pro plánované jaderné elektrárny.
 • Důlní zařízení a technologie - Turecko je producentem mnohých nerostných surovin, zvláště lignitu, bauxitu, chrómu, zinku, stříbra, olova, antimonu, borátů, bentonitů, živců či kaolínů. Pro české podniky se naskýtá možnost participovat na projektech využití nerostného bohatství včetně dodávek technologických zařízení, zejm. domácího lignitu a obecně při bezpečném a efektivním provozu hlubinných dolů (norma ATEX bude závazně uplatňována od r. ledna 2019).
 • Automobilový průmysl a návazné obory - v posledních letech se jedná o dynamicky se rozvíjející sektor.
 • Dopravní strojírenství vč. dodávek pro light-rail - Turecko plánuje v dlouhodobém měřítku rozvoj železniční, silniční, letecké i lodní dopravy. Perspektivní je i export kolejových vozidel, zejména nákladních vagónů, kde Turecko stále ještě nesaturovalo stávající poptávku. Dále pak projekty související s železniční a kolejovou infrastrukturou, komunikačních a zabezpečovacích systémů a dodávek komponentů v železničním průmyslu. Významné příležitosti generují municipální městské projekty -  dodávky CNG autobusy a plnících stanic.
 • Potravinářsko-agrární sektor: exportní příležitosti, při správné akvizici, představují potravinářské technologie v oblasti zařízení pro mlékárny, pekárny a jatka, konzervárny, mražené potraviny a „ready-to-eat meals“. Stranou zájmu by neměly zůstat ani investiční příležitosti v oblasti chovu a zpracování skotu a drůbeže a tradiční položky jako pivo.
 • Chemický průmysl a návazné obory
 • Strojírenská produkce - české a turecké výrobky nejsou považovány za konkurenční. Turecké společnosti vynikají především v lisování, dobré jsou i v řezání materiálu plazmou či vysekávání plechu. V obráběcích strojích jsou naopak lepší české společnosti.

Kromě výše uvedených oborů poskytuje řadu příležitostí českým firmám rovněž výroba stavebních hmot, chemická a farmaceutická produkce a stejně tak odvětví turismu a lázeňství. Významnou příležitostí mohou být též dodávky zbrojní produkce, resp. ručních palných zbraní (Česká zbrojovka Uherský Brod na zdejším trhu těží z historické dodávky sahající do 90. let více než 120 tis. ks legendárních pistolí CZ 75, které dosud policejní složky TR částečně používají). Perspektivní a rozsáhlý turecký trh se zdravotním zařízením a technikou představuje rovněž příležitost pro české exportéry vyspělých technologií a zároveň zvyšuje podíl exportu zboží a služeb založených na inovacích.

Turecko může být partnerem k penetraci nových obchodních příležitostí a tzv. třetích trhů na BV, Balkánu a v post sovětských asijských republikách. Vidíme významnou příležitost pro obě země jak dosáhnout synergického efektu, tedy spojit tradičně pozitivní Turecka, jako tradičního obchodního partnera na těchto trzích, a české podnikatelské subjekty, jakožto nositele know-how a vyspělých technologií a inovativních produktů, které je možné v Turecku a na třetích trzích komercionalizovat. Turecké stavební koncerny jsou druhým největším vývozcem stavebních prací na světě a tyto firmy jsou tradičně pozitivně vnímány v turkických republikách, mají silnou pozici v RF, v Saudské Arábii, Kataru a Maghrebu. To skýtá významné možnosti pro např. konsorcionální přístup v energetickém sektoru.

      5.2. Kalendář akcí

Z kalendáře akcí, resp. Plánu činnosti ZÚ Ankara a GK Istanbul, resp. CzechTrade Istanbul uvádíme pouze nejpodstatnější akce, které se uskuteční v roce 2016:

 • Projekt ekonomické diplomacie – „Česká jaderná energetika v tureckém kontextu“ (GK Istanbul)
 • Projekt ekonomické diplomacie  - „Delegace tureckých expertů na železniční dopravu do ČR“ (spolupráce se železničním klastrem ARUS, Magistrátem města Istanbul, dopravním podnikem Ulasim a Asociace firem z oboru kolejové dopravy do ČR (termín: květen 2016, garant: GK Istanbul, ACRI a Škoda Transportation)
 • Realizace incomingové mise tureckých expertů AFAD (Ředitelství pro mimořádné situace a katastrofy) v oblasti ochrany proti chemickým a biologickým látkám a radiační ochrany do ČR ve spolupráci s českými podnikatelskými subjekty (mj. i ÚJV Řež) – ZÚ Ankara.
 • Prezentační akce a podnikatelská mise českých firem v oblasti důlní bezpečnosti a techniky. Cílem je prezentovat českou expertízu a na ní navázané produkty českých firem, které splňují technické normy EU, o jejichž přijetí či částečném převzetí Turecko usiluje– ZÚ Ankara, červen 2016.
 • Projekt ekonomické diplomacie - prezentační akce a podnikatelská mise českých firem v oblasti environmentálních a municipálních technologií a projektů, která bude navázána na proaktivní podporu pro české firmy v jednotlivých velkých městech – ZÚ Ankara ve spolupráci s GK, podzim 2016.

 

Další aktuální ekonomické příležitosti:

 

 • Tendery v oblasti energetického strojírenství, mj. rehabilitace uhelných elektráren, stavby bioplynových stanic  –  poskytování informací, prezentačních příležitostí a podpory konkrétním firmám (CzechTrade + podpora ZÚ, příp. GK).

 

 • Projekty v oblasti výstavby produktovodů, výstavby rafinérií a zásobníků ropy a plynu - ZÚ Ankara zprostředkoval zapojení firem do tenderové procedury na dodávku armatur pro plynovod TANAP.

 

 • Tendery municipalit na dodávku spaloven, bioplynových stanic, vozů kolejové městské dopravy.

 

 • Organizace odborného energetického semináře – spolupráce GK Istanbul a  Istanbul Technical University,  spol. ČEZ/Akenerji a CzechTrade (říjen 2016).

 

 • Prezentační akce českých firem za asistence ZÚ Ankara a GK Istanbul.

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

ZÚ Ankara a GK Istanbul vypracoval pro Turecko, tzv. Mapu oborových příležitostí pro Turecko, která je v platnosti od září 2014 a definuje perspektivní sektory hodné zřetele českých exportérů a investorů v Turecku:

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetika včetně obnovitelných zdrojů energie

výstavba elektráren, kogeneračních jednotek, bioplynových stanic, zásobníků plynu, modernizace stávajících energetických celků, subdodávky pro jaderné elektrárny

Dopravní strojírenství (kolejová doprava)

Tramvaje, nákladní vagony a další kolejová vozidla
Elektrifikace železničních koridorů
Kolejová infrastruktura
Signalizační a zabezpečovací zařízení, telematika

Důlní zařízení a technologie

stroje a technologie – nákladní auta, důlní lokomotivy, důlní exkavátory, drtiče, vrtací stroje, kombajny, mísičky, třídičky, přenosné   hydraulické podpěry, podzemní ventilační zařízení

Strojírenství

Obráběcí stroje
Stroje na jemné obrábění

Automobilový průmysl

Subdodávky a investice

Enviromentální technologie ve vodohospodářství a sanaci odpadů, nanotechnologie

Výstavba čističek odpadních vod, úpraven vody, vodovodů, kanalizačních systémů a spaloven
Zpracování biologického odpadu (bio-stanice, kompostárny)

Potravinářsko-agrární sektor

Zařízení masného průmyslu, mlékáren, polotovarů
Stroje na výrobu potravinářských obalů
Plnící, balící a etiketovací linky

Zdravotnictví

Zdravotnická a laboratorní technika a materiály

Obranný průmysl

Protichemické prostředky, dekontaminační jednotky, protichemické obleky, masky, filtry apod.
Systémy detekce
Výrobky pro záchranné systémy a krizový management

Doplňky stravy, farmaceutické produkty, korekční a estetické výkony v rámci zdravotní turistiky

 

Dynamický a rozvíjející se turecký trh plně reflektuje teritoriální i oborové priority ČR a determinuje exportní příležitosti v níže uvedených sektorech, kterými jsou:

 • Moderní technologie s vysokou přidanou hodnotou (enviromentální technologie ve vodohospodářství a sanaci odpadů, nanotechnologie).
 • Energetika včetně obnovitelných zdrojů energie – raketový rozvoj turecké ekonomiky má za následek stále větší potřebu a spotřebu energie, přičemž toto tempo růstu se pohybuje kolem 5-6,5% ročně. ČR může těžit z minulosti a velmi dobrých referencí v tomto sektoru (výstavba velkých energetických celků). Participace českých firem je perspektivní rovněž v oblasti výstavby produktovodů, podzemních zásobníků plynu, výstavby a subdodávek obnovitelných zdrojů energie a subdodávek pro plánované jaderné elektrárny.
 • Důlní zařízení a technologie - Turecko je producentem mnohých nerostných surovin, zvláště lignitu, bauxitu, chrómu, zinku, stříbra, olova, antimonu, borátů, bentonitů, živců či kaolínů. Pro české podniky se naskýtá možnost participovat na projektech využití nerostného bohatství včetně dodávek technologických zařízení, zejm. domácího lignitu.
 • Automobilový průmysl a návazné obory - v posledních letech se jedná o dynamicky se rozvíjející sektor.
 • Dopravní strojírenství vč. dodávek pro light-rail - Turecko plánuje v dlouhodobém měřítku rozvoj železniční, silniční, letecké i lodní dopravy. Perspektivní je i export kolejových vozidel, zejména nákladních vagónů, kde Turecko stále ještě nesaturovalo stávající poptávku. Dále pak projekty související s železniční a kolejovou infrastrukturou, komunikačních a zabezpečovacích systémů a dodávek komponentů v železničním průmyslu. Významné příležitosti generují municipální městské projekty -  dodávky CNG autobusy a plnících stanic.
 • Potravinářsko-agrární sektor: exportní příležitosti, při správné akvizici, představují potravinářské technologie v oblasti zařízení pro mlékárny, pekárny a jatka, konzervárny, mražené potraviny a „ready-to-eat meals“. Stranou zájmu by neměly zůstat ani investiční příležitosti v oblasti chovu a zpracování skotu a drůbeže a tradiční položky jako pivo.
 • Chemický průmysl a návazné obory
 • Strojírenská produkce - české a turecké výrobky nejsou považovány za konkurenční. Turecké společnosti vynikají především v lisování, dobré jsou i v řezání materiálu plazmou či vysekávání plechu. V obráběcích strojích jsou naopak lepší české společnosti.

Kromě výše uvedených oborů poskytuje řadu příležitostí českým firmám rovněž výroba stavebních hmot, chemická a farmaceutická produkce a stejně tak odvětví turismu a lázeňství. Významnou příležitostí mohou být též dodávky zbrojní produkce, resp. ručních palných zbraní (Česká zbrojovka Uherský Brod na zdejším trhu těží z historické dodávky sahající do 90. let více než 120 tis. ks legendárních pistolí CZ 75, které dosud policejní složky TR částečně používají). Perspektivní a rozsáhlý turecký trh se zdravotním zařízením a technikou představuje rovněž příležitost pro české exportéry vyspělých technologií a zároveň zvyšuje podíl exportu zboží a služeb založených na inovacích.

Turecko plní stále významnější roli v procesu regionální stability a je klíčovým hráčem v řešení blízkovýchodního konfliktu, což v obchodně-ekonomické oblasti, i vzhledem ke geografické poloze a dynamicky se rozvíjejícímu exportnímu potenciálu JV Turecka, předurčuje k možnostem penetrace nových obchodních příležitostí a tzv. třetích trhů na BV, Balkánu a v post sovětských asijských republikách. Vidíme významnou příležitost pro obě země jak dosáhnout synergického efektu, tedy spojit tradičně pozitivní Turecka, jako tradičního obchodního partnera na těchto trzích, a české podnikatelské subjekty, jakožto nositele know-how a vyspělých technologií a inovativních produktů, které je možné v Turecku a na třetích trzích komercionalizovat. Turecké firmy jsou tradičně pozitivně vnímány v zemích BV, turkických republikách, ale i v RF kde jsou velmi aktivní a realizují rozsáhlou exportní činnost, což skýtá významné možnosti pro např. konsorcionální přístup v energetickém sektoru zejména s přispěním silných tureckých rodinných holdingů.

Aktuální sektorové příležitosti pro Turecko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Z kalendáře akcí, resp. Plánu činnosti ZÚ Ankara a GK Istanbul, resp. CzechTrade Istanbul uvádíme pouze nejpodstatnější akce, které se uskuteční v druhém pololetí r. 2015:

 • Pracovní cesta hospodářského výboru PSP ČR a jednání s tureckými partnery z Velkého národního shromáždění TR, zástupci Ministerstva dopravy, námořních záležitostí a komunikací TR, Ministerstva hospodářství TR (předpokládaný termín: 29. 9. - 4. 10.2015 či 17. - 22. 11. 2015, garant: ZÚ Ankara, GK Istanbul)
 • Projekt ekonomické diplomacie ZÚ Ankara „Prezentační akce a mise českých podnikatelských subjektů v oblasti zdravotnické techniky a zařízení, záchranných integrovaných systémů a prostředků v civilní, biologické ochraně a krizovém managementu“ (termín: říjen 2015, garant: ZÚ Ankara)
 • Projekt ekonomické diplomacie GK Istanbul „Obchodní mise do Samsunu a účast na mezinárodním veletrhu Istanbul Food-Tech 2015“ (termín: říjen 2015, garant: GK Istanbul, CzechTrade Istanbul)
 • V. zasedání Pracovního výbor pro energetiku (v jednání místo i termín, předpoklad: 3. čtvrtletí 2015, garant: MPO, ZÚ Ankara)
 • Mise podnikatelských subjektů sdružených v Asociaci důlní a dobývací techniky (CDT) do Turecka (termín: 4. čtvrtletí 2015, příp. 2. čtvrtletí 2016), garant. ZÚ Ankara, GK Istanbul, CzechTrade Istanbul a CDT)
 • Oficiální cesta předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky s podnikatelskou delegací do Turecké republiky (předpokládaný termín: listopad/prosinec 2015, garant: ZÚ Ankara, GK Istanbul)
 • Mise představitelů Magistrátu města Istanbul a zástupců dopravního podniku Ulasim do ČR (termín: v jednání, garant: GK Istanbul, ACRI a Škoda Transportation)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: