Turecko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

4. 6. 2018

S ohledem na nefunkčnost spojení se serverem je text STI 2018 uložen pod kapitolou 1.1 a také jako PDF na konci stránky v příloze (a na webu ZÚ a GK).

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: