Turkmenistán: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Sektorové příležitosti Turkmenistán

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zdůvodnění ZÚ

Veřejná a nákladní doprava

- infrastruktura

- dopravní telematika 

- dopravní prostředky

- intermodální terminály

8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

Turkmenistán se stále více stává významnou tranzitnmí zemí v mezinárodní dopravě. Jde především o severo-jižní dopravní koridor umožňující přístup z Kazachstánu přes území Turkmenistánu do Iránu. Významnou roli hraje výstavba intermodálních logistických center, a to zejména v návaznosti na budování přístavů na pobřeží kaspického moře, přičemž za v současné době nejvýznamnější projekt je považována výstavba Turkmenbashi International Sea Port a s tím spojeného rozšiřování námořní a říční obchodní flotily Turkmenistánu. Modernizace veřejné dopravy ve městech formou zavádění telematických systémů řízení.

8517 Přístroje telefonní, přístroje pro vysílání, příjem dat

8528 Monitory, projektory bez TV; přijímače televizní

8529 Části přístr vysílacích přijímacích televizí

8530 Přístroje elektrické pro řízení dopravy

8531 Přístroje elektrické akustické vizuální jiné

8608 Materiál kolejový svrškový přístroje návěstní ap

8702 Vozidla motorová pro veřejnou osobní dopravu

8704 Vozidla motorová pro dopravu nákladní

Těžba energetických surovin

- zemní plyn

- ropa

7304 Trouby duté profily bezešvé ze železa oceli

Turkmenistánu patří jedny z největších zásob zemního plynu ve světě. Výstavba a modernizace systému těžby a tranzitu této suroviy vytváří možnosti pro zahraniční dodavatele potřebných technologií.  

7305 Trouby trubky z železa oceli nad 406,4 mm

7306 Trouby profily ap duté jiné z železa oceli

7307 Příslušenství pro trouby trubky z železa oceli

7311 Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli

8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory

8481 Kohouty ventily pro potrubí

9880 Kompletní investiční celek

Zpracování bavlny a výroba textílií

8444 Stroje k tvarování, stříhání ap. mat. textilních

Turkmenistán je jedním z největších světových vývozců bavlny. Je kladen důraz ne modernizaci a zvýšení kapacity zpracování bavlny, výroby bavlněnýé příze, látek a textilních výrobků. 

8445 Stroje pro přípravu vláken a spřádání přízí

8452 Stroje šicí nábytek kryty jehly aj k strojům

Energetika

8402 Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

Turkmenistán ročně vyváží 3 mld. Kwh elektrické energie do sousedních zemí, zejména pak do Iránu. Kromě výstavby a modernizace elektráren s paroplynovým cyklem je na pořadu dne zejména výstavba a modernizace vysokonapěťových přenosových sítí.

8406 Turbíny na páru vodní nebo jinou

8535 Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, >1000V

8536 Zařízení el.k ochraně,spínání el. obvodů, <1000V

8537 Rozvaděče, panely, rozvodné stoly aj ovládací

8538 Části přístrojů k ochraně obvodů rozvaděčů

8544 Dráty kabely vodiče elektrické ost izolované aj

Exportní riziko podle OECD: 6/7

Aktuální sektorové příležitosti pro Turkmenistán

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Přehled mezinárodních výstav 2016 v Turkmenistánu v oblasti energetiky a plynárenského průmyslu.

Mezinárodní plynárenský kongres a výstava v Avaze, 19. - 20. 05.

  • přehled trhu zemního plynu a ropy na pozadí světového těžebního průmyslu
  • efektivní využití ložisek plynu v Turkmenistánu
  • rozvoj naleziště „Galkynyš“
  • investiční příležitosti a mezinárodní spolupráce pro rozvoj energetické a dopravní infrastruktury Turkmenistánu
  • těžba energetických surovin na moři a na souši
  • použití moderních inovačních technologií aj.


Mezinárodní výstava a vědecká konference „Hlavní směry rozvoje energetického sektoru Turkmenistánu“ v Ašchabadu, 8. - 10. 09.

  • výroba elektrické energie a její distribuce, přenosové soustavy
  • těžba, distribuce a využití zemního plynu, ropy a uhlí
  • využití vodní, větrné, geotermální a sluneční energie
  • výstavba a výroba energetických zařízení aj.

Organizátorem obou výše uvedených akcí je Ministerstvo energetiky a Obchodně průmyslová komora Turkmenistánu, tel.: + 993 123 988 98 / 91 / 92, exhibition@cci.gov.tm, www.cci.gov.tm.

 

Mezinárodní výstava ropného a plynárenského průmyslu "Oil & Gas Turkmenistan - 2016" v Ašchabadu, 15. - 17. 11.

  • rozvoj ropného a plynárenského průmyslu
  • zkapalňování plynu a jeho přeprava
  • zvýšení efektivity průzkumu, těžby a zpracování alternativních zdrojů energie.

Organizátorem výstavy je Ministerstvo ropného a plynárenského průmyslu a nerostných surovin a Obchodně průmyslová komora Turkmenistánu, tel: + 902 122 726 162, e-mail: info@ogtexpo.com, www.ogtexpo.com.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: