Turkmenistán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj vzájemného obchodu mezi ČR a Turkmenistánem (mln. USD)
 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz do Turkmenistánu

23,7 27,1 20,5 24,6 20,1

Dovoz z Turkmenistánu

2,0 0,8

0,3

0,6

0,6

Obrat

25,7 27,9

 20,8

25,2

20,7

Saldo

21,8 26,2

 20,2

24,0

19,5

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2017 byly ve vývozu z ČR do TM nejvíce zastoupeny následující položky (dle HS4):

 

Kód zboží

Název zboží

Podíl (%)

1.

8525

Přístroje vysílací pro rozhlas,televizi apod;kamery

21,4

2.

8404 Přístroje pro kotle, generátory, ústřední topení 11,9

3.

9402

Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj

10,4

4.

1701

Cukr třtinový, řepný, sacharóza, chemicky čistá

5,5

5.

4011

Pneumatiky nové z pryže

5,0

6.

8479 Stroje mechanické z vlastní indiv  jn 3,5

7.

3004 Léky odměřené na krev, antiséra ap vata aj 3,0

8.

8481

Kohouty ventily aj pro portubí kotle vany aj

3,0

9.

8477

Stroje na zpracování kaučuku plastů aj 2,5

10.

7301 Štětovice z železa oceli profily aj svařované 2,5

 

V roce 2017 byly v dovozu z TM do ČR nejvíce zastoupeny nálsedující položky (dle HS4):

 

Kód zboží

Název zboží

Podíl (%)

1.

5208 Tkaniny bavlněné nad 85% do 200 g.m-2 33,3

2.

5205

Příze bavlněná nad 85% neupravená pro prodej

16,7

3.

9013 Zařízení s kapalnými krystaly 15,0

4.

6302

Prádlo ložní stolní toaletní kuchyňské

13,3

5.

6109 Trička vrchní tílka aj nátělníky pletené 6,7
6. 6203 Obleky saka kalhoty komplety ap pánské chlap 1,0
7. 5701 Kobeaj podlahové krytiny textilní vázané 0,2
8. 6204 Kostýmy šaty sukně kalhoty ap dámské dívčí 0,2
9. 8544 Izolované (též s lakovaným povrchem) dráty 0,1
10. 6202 Svrchníky kabáty ap dámské dívčí 0,1

 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Nejsou k dispozici statistiky.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Královopolská RIA - realizuje dodávky pro výstavbu čistírny odpadních vod v Balkanabádu v západní části Turkmenistánu.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled platných smluvních a jiných dvoustranných dokumentů mezi Českou republikou a Turkmenistánem:

  • „Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republika a Ministerstvem ekonomiky a financí Turkmenistánu" podepsána v Ašchábádu 09.09.1993, účinnost 09.09.1993, 124/1994 Sb.
  • „Smlouva mezi ČR a Turkmenistánem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku" podepsána v Ašchabadu 18.3.2016, účinnost od 1.1.2019.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V současné době Česká republika v Turkmenistánu nerealizuje projekty zahraniční rozvojové spolupráce. Nicméně z hlediska budoucí perspektivy je při zvažování možností účasti v těchto projektech možné zaměřit pozornost na následující sektory:

 

Sektor vody a sanitace

Turkmenistán chce inicializovat technicky a finančně udržitelné změny v oblasti vodohospodářství. Turkmenistán se zaměřuje na 4 hlavní složky: 1) Zlepšení zásobování vodou, rozšíření a opravení vodohospodářské sítě, výměna a obnova materiálu. Dílčími komponenty jsou: oprava a výměna pouliční svodů a instalace nových kohoutků; zařízení ke snížení ztráty vody a nákladů na provoz a údržbu, zlepšení kvality vody. 2) Zlepšení hygieny a zdraví. Zlepšení úrovně sanitárních zařízení a hygienické praxe díky odstranění latrín a instalaci zařízení pro mytí rukou ve školách a na trzích s využitím komunitních přístupů; financování nákupu vozidel a zařízení; podpora zdraví a vzdělávání v oblasti hygieny; zlepšení sledování kvality vody a hygieny. 3) Posílení vodohospodářských institucí.  4) Zefektivnění projektového managementu.

 

Sektor zemědělství

Zemědělství je druhým největším sektorem ekonomie Turkmenistánu s 26 % HDP. Ve venkovských oblastech žije více než polovina obyvatel. S přispěním státu vznikl projekt na renovaci a modernizaci farmářského vybavení a strojů. Pravdou ale je, že investice do tohoto sektoru ze strany státu jsou příliš malé. Evropská unie asistuje v tomto případě zejména v oblasti vědy a výzkumu a podpory vzdělávání místních farmářů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: