Turkmenistán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

24. 5. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj vzájemného obchodu mezi ČR a Turkmenistánem (mln. USD)
 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz do Turkmenistánu

16,9

22,6 23,7 27,1 20,5

Dovoz z Turkmenistánu

1,6

0,8 2,0 0,8

0,3

Obrat

18,5

23,4 25,7 27,9

 20,8

Saldo

15,4

21,8 21,8 26,2

 20,2

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2015 byly ve vývozu z ČR do TM nejvíce zastoupeny nálsedující položky (dle HS4):

 

Kód zboží

Název zboží

Podíl (%)

1.

3305

Přípravky na vlasy

9,9

2.

1107

Slad i pražený

9,1

3.

8409

Části součásti pro motory pístové

7,1

4.

8411

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

6,0

5.

8212

Břitvy strojky čepelky holicí

5,5

6.

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

4,3

7.

8481

Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

3,9

8.

9402

Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj

3,7

9.

7308

Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli

3,5

10.

8421

Odstředivky přístroje k filtrování čištění

2,9

V roce 2015 byly v dovozu z TM do ČR nejvíce zastoupeny nálsedující položky (dle HS4):

 

Kód zboží

Název zboží

Podíl (%)

1.

6302

Prádlo ložní stolní toaletní kuchyňské

51,5

2.

5205

Příze bavlněná nad 85% neupravená pro prodej

26,4

3.

6203

Obleky saka kalhoty komplety ap pánské chlap

20,7

4.

9021

Pomůcky příst ortopedické pro nedoslýchavé aj

0,3

 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Nejsou k dispozici statistiky.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Královopolská RIA - realizuje dodávky pro výstavbu čistírny odpadních vod v Balkanabádu v západní části Turkmenistánu.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled platných smluvních a jiných dvoustranných dokumentů mezi Českou republikou a Turkmenistánem:

  • „Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republika a Ministerstvem ekonomiky a financí Turkmenistánu" podepsána v Ašchábádu 09.09.1993, účinnost 09.09.1993, 124/1994 Sb.
  • „Smlouva mezi ČR a Turkmenistánem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku" podepsána v Ašchabadu 18.3.2016.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR nerealizuje v Turkmenistánu žádný projekt zahraniční rozvojové spolupráce, Turkmenistán nepatří mezi prioritní země bilaterální zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: