Turkmenistán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj vzájemného obchodu mezi ČR a Turkmenistánem (mln. USD)
 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz do Turkmenistánu

22,6 23,7 27,1 20,5 24,6

Dovoz z Turkmenistánu

0,8 2,0 0,8

0,3

0,6

Obrat

23,4 25,7 27,9

 20,8

25,2

Saldo

21,8 21,8 26,2

 20,2

24,0

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2016 byly ve vývozu z ČR do TM nejvíce zastoupeny následující položky (dle HS4):

 

Kód zboží

Název zboží

Podíl (%)

1.

8414

Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

23,2

2.

8525

Přístroje vysílací pro rozhlas,televizi apod;kamery

11,4

3.

8406

Turbiny na páru vodní nebo jinou

10,6

4.

7301

Štětovice z železa oceli profily aj svařované

8,1

5.

9304

Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

6,9

6.

3808

Insekticidy herbicidy fungicidy ap přípravky

3,3

7.

9402 Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj

2,8

8.

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

2,4

9.

8415

Stroje přístroje klimatizační

2,4

10.

4011

Pneumatiky nové z pryže

2,0

 

V roce 2016 byly v dovozu z TM do ČR nejvíce zastoupeny nálsedující položky (dle HS4):

 

Kód zboží

Název zboží

Podíl (%)

1.

5208 Tkaniny bavlněné nad 85% do 200 g.m-2

66,7

2.

5205

Příze bavlněná nad 85% neupravená pro prodej

15,0

3.

6302 Prádlo ložní stolní toaletní kuchyňské

11,7

4.

6203

Obleky saka kalhoty komplety ap pánské chlap

6,7

5.

3902

Polymery propylenu olefínů v primár formách

5,0
6. 6103 Obleky saka kalhoty ap pánské chlapec pletené 0,2
7. 6204 Kostýmy šaty sukně kalhoty ap dámské dívčí 0,2

 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Nejsou k dispozici statistiky.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Královopolská RIA - realizuje dodávky pro výstavbu čistírny odpadních vod v Balkanabádu v západní části Turkmenistánu.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled platných smluvních a jiných dvoustranných dokumentů mezi Českou republikou a Turkmenistánem:

  • „Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republika a Ministerstvem ekonomiky a financí Turkmenistánu" podepsána v Ašchábádu 09.09.1993, účinnost 09.09.1993, 124/1994 Sb.
  • „Smlouva mezi ČR a Turkmenistánem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku" podepsána v Ašchabadu 18.3.2016.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR nerealizuje v Turkmenistánu žádný projekt zahraniční rozvojové spolupráce, Turkmenistán nepatří mezi prioritní země bilaterální zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: