Turkmenistán: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoz zboží poklesl v roce 2016 oproti předchozímu roku přibližně o čtvrtinu. Pokles dovozu byl mírnější, i když představoval řádově 20 %.

Vývoj zahraničního obchodu Turkmenistánu za období 2012–2016
 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz (mln. USD) 11 205,5 11 950,4 12 277,9 10 021,3 7 391,1
Dovoz (mln. USD) 8 651,4 8 450,2 8 657,3 5 933,1 4 658,2
Saldo (mln. USD) 2 554,1 3 500,2 3 620,6 4 088,2 2 732,9

Zdroj: International Trade Centre

 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největší obchodní partneři Turkmenistánu z hlediska jeho vývozu v r. 2016 (mln. USD)

Dovozci z Turkmenistánu

2012

2013

2014

2015

2016

Celkem

11 205,5 11 950,4 12 277,9 10 021,3 7 391,1
z toho:
EU 28 867,5 1 158,9 1 088,2 471,7 704,0
Čína 8 673,4 8 893,3 9 516,2 7 827,6 5 563,3
Turecko 303,5 653,8 624,1 557,4 422,5
Itálie 537,5 485,6 526,1 184,6 420,3
Rusko  183,8 139,4 91,0 71,3 331,2
Kazachstán  179,0 219,4 121,2 63,7 214,4
Rumunsko 4,0 3,7 21,9 92,4 104,1
Gruzie 30,7 47,9 69,3 111,8 75,5
Německo 97,0 12,8 183,6 9,5 56,8
Řecko 0 46,4 26,3 34,6 40,7
Francie 27,3 3,4 33,8 3,2 35,3
 
Česká repubika (38)
0,8 2,0 0,9 0,3 0,6

 

Největší obchodní partneři Turkmenistánu z hlediska jeho dovozu v r. 2016 (mln. USD)

Vývozci do Turkmenistánu

 2012

2013

2014

2015

2016

Celkem 8 651,4 8 450,2 8 657,3 5 933,1 4 658,2
z toho:
EU 28 1 764,4 1 611,8 1 675,4 1 236,8 1 286,2
Turecko 1 480,1 1 957,5 2 231,2 1 858,0 1 245,5
Rusko 1 210,6 1 429,9 1 137,7 843,9 570,6
Německo 419,3 519,9 368,8 343,6 397,8
Japonsko 121,5 55,4 59,8 26,8 397,3
Jižní Korea 195,4 141,2 193,1 182,1 361,6
Čína 1 699,1 1 137,6 954,3 817,1 340,0
Itálie 218,3 183,7 215,4 233,6 249,6
Francie 226,3 161,2 246,0 99,7 110,0
USA 92,0 261,8 455,5 80,8 106,4
Bělorusko 230,2 315,7 174,0 81,8 102,0
 
Česká repubika (22)
22,6 23,7 27,1 21,0 24,6

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejvíce zastoupené položky v dovozu do Turkmenistánu v letech 2012–2016 (mln. USD)

Kód HS2

Označení zboží dle HS

2012   

2013   

2014   

2015  

2016

 

Celkem

8 651,4

8 450,2

8 657,3

5 933,1

4 658,2

84

Kotle, stroje a mechanická zařízení

1 769,0

1 531,0

1 624,9

1 134,6

1 340,2

73 

Výrobky ze železa nebo oceli

1 654,6 831,5

1 017,5

831,5

595,0

85 El.stroje, přístr. a zaříení pro záznam a reprodukci

 821,5

1 199,5

986,6

854,7

554,3

87

Vozidla jiná než kolejová, jejich části a součásti

750,9

715,1

577,7

397,3

204,6

72

Železo a ocel 

416,6

446,6

371,2

258,9

131,3

90 

Přístroje optické, fotograf., kinem., lékař., chirurg.

191,4

175,1

181,3

161,2

129,0

39

Plasty a výrobky z nich 

172,3 193,3 249,2

176,2

116,4

94 

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované 

221,7

294,0 248,1

178,2

110,3

30 

Farmaceutické výrobky

105,9

113,5

132,8

115,7

106,6

88 Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

174,1

346,0

504,4

19,7

104,8

44 

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

148,4

186,7

179,7

119,5

87,6

76 

Hliník a výrobky z něho 

78,3 90,1 104,9 99,9

87,1

27 Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky 64,4 65,2 64,6 45,5

81,0

38

Různé chemické výrobky

121,0 90,5 91,8 80,0

76,8

99

Vyhrazeno pro zvláštní účely stanovené smluvními stranami

14,6 46,3 44,3 16,7 60,2

93

Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství

20,9 46,6 110,2 119,9 43,3

40

Kaučuk a výrobky z něj

116,0 118,0 111,0 64,8 42,3

 

Nejvíce zastoupené položky ve vývozu z Turkmenistánu v letech 2012–2016 (mln. USD)

Kód HS2

Označení zboží dle HS

2012

2013

2014

2015

2016

 

 Celkem

11 205,5

11 950,4

12 277,9

10 021,3

7 391,1

27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; vosk

10 368,4

10 660,0

11 144,0

9 049,4

6 433,5

52

Bavlna

398,7

601,5

624,3

490,5

446,4

89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

1,1

0

23,9

2,4

219,6

39

Plasty a výrobky z nich

134,8

107,5

106,3

87,3

69,0

25

Sůl, síra, zeminy a kameny; sádrovcové materiály

7,9

32,2

26,4

87,7

39,4

31

Hnojiva

0,001

0

8,8

15,7

30,5

63

Zhotovené textilní výrobky; soupravy; oděvy

45,5

47,5

50,3

39,2

28,5

62

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

18,5

24,4

23,9

22,6

20,3

14 

Rostlinné pletací materiály, rostlinné produkty 

12,3

4,4

11,2

10,8

19,8

84 Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení

20,6

7,3

13,1

5,6

15,6

13

Šelak, gumy, pryskyřiče; rostlinné štávy a výtažky

17,0

20,8

21,3

18,3

13,1

28

Anorganické chemikálie, sloučeniny drahých kovů

20,5

34,9

23,0

18,9

10,9

41

Surové kůže a kožky; usně

7,3

9,9

9,5

8,1

7,8

 

 

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Turkmenistánu nejsou zóny volného obchodu.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Celkové dosavadní přímé zahraniční investice do Turkmenistánu představují odhadem řádově 5 mld. USD.

Přímé zahraniční investice (mln. USD)

2012

3 129,6

2013

3 076,0

2014

3 163,5

2015

4 259,0

 2016

 5 000,0

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční společnosti, které se snaží účastnit mezinárodních výběrových řízení musí projít zdlouhavým schvalovacím procesem. Jakákoliv investiční smlouva musí být schválena Státní komoditní a surovinovou burzou, Centrální bankou, Nejvyšším kontrolním úřadem a na konci schvalovacího procesu Kabinetem ministrů. Schvalovací proces není transparentní a je často politicky řízený. Neexistuje žádná právní záruka, že informace poskytnuté zahraničním investorem turkmenské vládě budou považovány za důvěrné.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: