Turkmenistán: Zahraniční obchod a investice

24. 5. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoj zahraničního obchodu Turkmenistánu za období 2011–2015
 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz (mln. USD) 7 450,0 11 120,0 11 920,3 12 426,4 9 243,2
Dovoz (mln. USD) 6 599,2 8 652,3 8 448,2 9 594,1 5 536,8
Saldo (mln. USD) 850,817 2 467,6 3 472,0 2 832,2 3 706,5

Zdroj: International Trade Centre

Snížení exportní části vnějšího obchodního obratu země se dá zdůvodnit poklesem vývozu do Číny a globálních cen plynu a ropy.  Negativně situaci ovlivnilo i pozastavení nákupu zemního plynu Ruskem.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největší obchodní partneři Turkmenistánu z hlediska jeho vývozu v r. 2015 (mln. USD)

Dovozci z Turkmenistánu

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem

7 450,0 11 120,0 11 920,3 12 426,4 9 243,2
z toho:
EU 28 642,7 865,6 1 155,9 1 084,7 481,7
Čína 4 693,2 8 673,4 8 893,3 9 516,2 7 827,6
Turecko 392,7 303,5 653,8 624,1 557,4
Itálie 368,5 537,5 485,6 526,1 194,8
Gruzie 55,5 30,7 47,9 69,3 111,2
Rumunsko 43,6 4,0 3,7 21,4 93,3
Rusko 142,6 183,8 139,4 91,0 72,9
Kazachstán 66,7 179,0 219,4 121,2 63,7
Španělsko 12,3 10,2 53,4 12,9 60,9
USA 45,1 94,1 32,5 21,2 59,2
Velká Británie 31,7 119,0 453,7 207,7 57,8
 
Česká repubika (38)
1,6 0,8 2,0 0,9 0,3
Největší obchodní partneři Turkmenistánu z hlediska jeho dovozu v r. 2015 (mln. USD)

Vývozci do Turkmenistánu

2011

 2012

2013

2014

2015

Celkem 6 599,2 8 652,3 8 448,2 9 594,2 5 536,8
z toho:
EU 28 1 323,3 1 764,8 1 609,8 1 673,7 1 236,8
Turecko 1 493,4 1 480,5 1 957,5 2 232,8 1 859,3
Rusko 1 116,9 1 210,6 1 429,9 1 137,7 901,7
Čína 784,4 1 699,1 1 137,6 954,3 817,1
Německo 434,3 419,3 519,9 368,8 343,6
Itálie 314,1 218,3 183,7 215,4 233,6
Jižní Korea 242,7 193,5 141,2 193,1 182,1
Kazachstán 116,3 165,6 177,5 353,8 114,5
Francie 124,3 226,3 161,3 246,0 99,7
Bělorusko 213,3 230,2 315,7 174,0 82,1
USA 71,0 92,0 261,8 455,5 80,6
 
Česká repubika (24)
16,9 22,6 23,7 27,1 20,5

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejvíce zastoupené položky v dovozu do Turkmenistánu v letech 2011–2015 (mln. USD)

Kód HS2

Označení zboží dle HS

 2011   

2012   

2013   

2014   

2015  

 

Celkem

6 599,2

8 652,3

8 448,2

9 594,2

5 536,8

84

Kotle, stroje a mechanická zařízení

1 287,2

1 769,2

1 530,8

1 655,8

1 047,2

85

El.stroje, přístr. a zaříení pro záznam a reprodukci

679,1

821,8

1 199,5

995,3

784,0

73

Výrobky ze železa nebo oceli

933,7

1 654,9

831,5

1 263,4

748,1

87

Vozidla jiná než kolejová, jejich části a součásti

449,0

749,0

715,0

577,7

384,0

72

Železo a ocel 

230,6

416,7

446,6

407,9

245,7

94

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

198,6

221,7

294,0

252,0

170,7

90

Přístroje optické, fotograf., kinem., lékař., chirurg.

175,7

191,4

175,1

181,7

156,5

39

Plasty a výrobky z nich

197,6

172,2

193,3

385,7

152,4

44

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

108,4

148,4

186,7

185,0

117,7

30

Farmaceutické výrobky

72,6

105,9

112,3

133,0

112,8

93

Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství

100,6

20,9

46,6

110,2

104,4

99

Vyhrazeno pro zvláštní účely stanovené smluvními stranami

28,4

14,6

46,3

44,3

101,0

76

Hliník a výrobky z něho

106,2

78,3

90,1

110,6

98,3

38

Různé chemické výrobky

87,4

121,0

90,6

92,6

76,1

02

Maso a jdelé droby

5,4

18,6

51,1

89,6

68,7

40

Kaučuk a výrobky z něj

73,0

116,0

118,0

112,8

60,6

Nejvíce zastoupené položky ve vývozu z Turkmenistánu v letech 2011–2015 (mln. USD)

Kód HS2

Označení zboží dle HS

 2011

2012

2013

2014

2015

 

 Celkem

7 450,0

11 120,0

11 920,2

12 426,4

9 243,2

27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; vosk

6 740,7

10 368,4

10 660,0

11 266,1

8 474,9

52

Bavlna

417,3

397,4

599,6

622,3

472,8

39

Plasty a výrobky z nich

75,7

134,8

107,5

105,8

79,0

25

Sůl, síra, zeminy a kameny; sádrovcové materiály

0,4

7,9

32,2

26,5

75,6

63

Zhotovené textilní výrobky; soupravy; oděvy

44,0

45,5

47,5

50,2

38,2

62

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

23,9

17,5

23,0

22,7

21,3

28

Anorganické chemikálie, sloučeniny drahých kovů

22,1

20,5

34,9

23,0

17,2

14

Rostlinné pletací materiály, rostlinné produkty

14,0

12,3

4,4

11,1

10,8

13

Šelak, gumy, pryskyřiče; rostlinné štávy a výtažky

3,8

17,0

20,8

21,2

10,6

88

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

1,3

3,8

1,5

43,4

7,7

41

Surové kůže a kožky; usně

7,0

7,3

9,9

9,4

5,9

 

 

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Turkmenistánu nejsou zóny volného obchodu.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Celkový dosavadní příliv přímých zahraničních investic do Turkmenistánu za dobu jeho samostatné existence představuje řádově 117,2 mld. USD.

Přímé zahraniční investice (mln. USD)

2011

3 391,1

2012

3 129,6

2013

3 076,0

2014

3 163,5

2015

 n/a

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční společnosti, které se snaží účastnit mezinárodních výběrových řízení musí projít zdlouhavým schvalovacím procesem. Jakákoliv investiční smlouva musí být schválena Státní komoditní a surovinovou burzou, Centrální bankou, Nejvyšším kontrolním úřadem a na konci schvalovacího procesu Kabinetem ministrů. Schvalovací proces není transparentní a je často politicky řízený. Neexistuje žádná právní záruka, že informace poskytnuté zahraničním investorem turkmenské vládě budou považovány za důvěrné.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: