Tuvalu: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní bilance

Období

Stat. hodnota USD (tis.)

2008

-93

2009

-472

2010

-58

2011

-10

2012

409

2013

-3

2014

-308

2015

-28

Zdroj: ČSÚ

Dovoz z Tuvalu do ČR

Období

Stat. hodnota USD (tis.)

2008

93

2009

472

2010

58

2011

10

2012

27

2013

3

2014

308

2015

28

Zdroj: ČSÚ

Vývoz z ČR do Tuvalu

Období

Stat. hodnota USD (tis.)

2012

436

Zdroj: ČSÚ

Obrat vzájemného obchodu

Období

Stat. hodnota USD (tis.)

2008

93

2009

472

2010

58

2011

10

2012

463

2013

3

2014

308

2015

28

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura dovozu z Tuvalu za rok 2015  
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.)
9209 Části ap nástrojů hudebních metronomy ladičky 14
8517 Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn 4
7118 Mince 4
8527 Přístroje přijímací pro rozhlas.vysílání,se zázn.zař,s hodinami 3
8427 Vozíky stohovací vidlicové aj s zaříz manipul 1
6107 Spodky pyžama župany ap pánsk chlapec pletené 1
8207 Nástroje vyměnitelné pro nářadí stroje obráb 0
6110 Pulovry svetry vesty apod pletené háčkované 0

Vývoz z ČR do Tuvalu

V roce 2014 se žádný vývoz do Tuvalu neuskutečnil.

V roce 2012, kdy naposled proběhl vývoz z ČR byla komoditní struktura následující:

Kód zboží

 

Stat. hodnota USD (tis.)

8421

Odstředivky přístroje k filtrování čištění

227

8541

Diody tranzistory ap zařízení polovodičová aj

144

8422

Myčky stroje k čištění plnění ap lahví aj

53

3923

Výr přepravy balení zboží zátky ap z plastů

12

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistiky výměny služeb mezi ČR a Tuvalu nejsou ČNB zveřejňovány.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ neeviduje v teritoriu české firmy.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ZÚ neeviduje žádnou bilaterální smlouvu mezi ČR a Tuvalu.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR realizovala v r. 2013 na Tuvalu malý lokální rozvojový projekt (MLP), týkající se vytvoření systému elektronického vzdělávání pro střední školu na ostrově Motufoua.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: