Tuvalu: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod (tis. AUD)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Export

238

385

327

291

290

311

Import

31 468

17 951

17 443

24 237

24 145

16 573

Obchodní bilance

-31 229

-17 566

-17 116

-23 946

-23 855

-16 262

Zdroj: Asian Development Bank / ADB: Asian Development Outlook 2013 a Key Indicators for Asia and the Pacific 2013, 44th Edition. V nové edici jsou údaje o exportu a importu zaznamenávány pouze v % růstu. Obchodní bilance v roce 2014 činila -1 mil. USD.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální skladba obchodu podle údajů z roku 2015

Exportní destinace v roce 2014:

 • Japonsko 
 • Indie
 • Velká Británie

Zdrojové země importu v roce 2014:

 • Fiji
 • Singapur
 • Japonsko

Obchod s EU je statisticky zanedbatelný.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Importní položky:

 • potraviny
 • zvířata
 • minerální oleje
 • stroje a dopravní prostředky
 • hotové výrobky (spotřební zboží)

Exportní položky:

 • kopra
 • ryby
 • rukodělné výrobky
 • poštovní známky a mince

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Údaje o přímých zahraničních investicích nejsou známy. Lze zvažovat investice do turistického ruchu, především ubytování.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vláda Tuvalu vítá zahraniční investice, ale ty s ohledem na omezené přírodní zdroje nejsou četné. V r. 2013 byly zaznamenány čisté PZI ve výši 336,8 tis. USD. Příliv zahraničních investic upravuje Foreign Direct Investment Act z roku 1996. Každý návrh na zahraniční investici je posuzován případ od případu, nejsou stanoveny pevné investiční pobídky, ale je umožněno některé položky pro novou investici (zařízení, stroje a dopravní prostředky, stavební materiály) dovážet bezcelně. Daňové úlevy mají vybraná odvětví jako např. turistika, kdy tzv. pionýrský statut uděluje ministerstvo financí (níže). Zahraniční investor nemůže vlastnit nemovitosti a půdu si musí pronajímat od původních majitelů. Nájem podléhá schválení ministerstvem pro přírodní zdroje. Není žádný požadavek státu na účast místního subjektu v zahraničním investičním projektu. Z V Tuvalu nejsou limity na transfer finančních prostředků do země (místní měnou je australský dolar), při repatriaci zisku je na základě devizových předpisů vyžadováno povolení ministerstva financí.

Ministerstvo financí, ekonomického plánování a průmyslu zajišťuje informace o investičních příležitostech. Návrhy na potenciální investiční záměry musí být předány do Foreign Investment Facilitation Board / FIFB. Tento orgán návrhy posuzuje před vydáním povolení. Žádost k povolení zahraniční investice se podává na standardizovaném dotazníku, musí obsahovat informace o rozsahu, podstatě a efektivnosti projektu, požadavcích na pozemky a dále informace o dosavadních aktivitách žadatele vč. bankovní informace a výpisu z trestního rejstříku.

Zahraniční investoři se v případě Tuvalu často potýkají s netransparentností a neefektivitou. Vláda v rámci své střednědobé strategie a reformy veřejného sektoru zvažuje vytvoření nového legislativního rámce pro zahraniční investice.

Kontakt na místní agenturu pro podporu přímých zahraničních investic
Ministry of Finance, Economic Planning & Industries
Department of Trade & Industries (Foreign Investment Facilitation Board)
Government Building, Vaiaku, Funafuti, Tuvalu
Tel: (688) 20840
Fax: (688) 20210

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: