Tuvalu: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod (mil. USD) 2011 2012 2013 2014 2015
Export 13 31 25 8 37
Import 73 243 107 123 66
Obchodní bilance -60 -212 -82 -115 -29

 Zdroj: Intracen - International Trade Centre

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální skladba obchodu podle údajů z roku 2015

Hlavní exportní destinace v roce 2015:

 • Lotyšsko (36%)
 • Japonsko (21,3%)
 • Fiji (5,7%)
 • Austrálie (4,9%)

Zdrojové země importu v roce 2015:

 • Fiji (39,2%)
 • Japonsko (17,1%)
 • Singapur (15,1%)
 • Austrálie (4,8%)

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Austrálie

Obchod s EU je statisticky zanedbatelný.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Importní položky:

 • potraviny
 • zvířata
 • minerální oleje
 • stroje a dopravní prostředky
 • hotové výrobky (spotřební zboží)

Exportní položky:

 • kopra
 • ryby
 • rukodělné výrobky
 • poštovní známky a mince

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

ZÚ neeviduje informace o zónách volného obchodu v Tuvalu.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Údaje o přímých zahraničních investicích nejsou známy. Lze zvažovat investice do turistického ruchu, především ubytování.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vláda Tuvalu vítá zahraniční investice, ale ty s ohledem na omezené přírodní zdroje nejsou četné.  Příliv zahraničních investic upravuje Foreign Direct Investment Act z roku 1996 (novelizovaný v roce 2008). Každý návrh na zahraniční investici je posuzován případ od případu, nejsou stanoveny pevné investiční pobídky, ale je umožněno některé položky pro novou investici (zařízení, stroje a dopravní prostředky, stavební materiály) dovážet bezcelně. Daňové úlevy mají vybraná odvětví jako např. turistika, kdy tzv. pionýrský statut uděluje ministerstvo financí (níže). Zahraniční investor nemůže vlastnit nemovitosti a půdu si musí pronajímat od původních majitelů. Nájem podléhá schválení ministerstvem pro přírodní zdroje. Není žádný požadavek státu na účast místního subjektu v zahraničním investičním projektu. Z V Tuvalu nejsou limity na transfer finančních prostředků do země (místní měnou je australský dolar), při repatriaci zisku je na základě devizových předpisů vyžadováno povolení ministerstva financí.

 

Ministerstvo financí, ekonomického plánování a průmyslu zajišťuje informace o investičních příležitostech. Návrhy na potenciální investiční záměry musí být předány do Foreign Investment Facilitation Board / FIFB. Tento orgán návrhy posuzuje před vydáním povolení. Žádost k povolení zahraniční investice se podává na standardizovaném dotazníku, musí obsahovat informace o rozsahu, podstatě a efektivnosti projektu, požadavcích na pozemky a dále informace o dosavadních aktivitách žadatele vč. bankovní informace a výpisu z trestního rejstříku.

Zahraniční investoři se v případě Tuvalu často potýkají s netransparentností a neefektivitou. Vláda v rámci své střednědobé strategie a reformy veřejného sektoru zvažuje vytvoření nového legislativního rámce pro zahraniční investice.

 

Kontakt na místní agenturu pro podporu přímých zahraničních investic
Ministry of Finance, Economic Planning & Industries
Department of Trade & Industries (Foreign Investment Facilitation Board)
Government Building, Vaiaku, Funafuti, Tuvalu
Tel: (688) 20840
Fax: (688) 20210

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: