Tuzemské firmy dobývají CERN. Ten jim přináší zajímavý byznys

2. 3. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN), jejíž vědecké výzkumy hýbou světem, je mimořádně prestižní adresou. V jejích výběrových řízeních mají šanci uspět i české podniky.

Foto: CERN
Foto: CERN
Tuzemské společnosti se zakázek pro CERN účastní už několik let a jsou stále úspěšnější. Příkladem může být stavební firma PSJ, která ve Švýcarsku realizovala už dvě zakázky a další má před sebou.

„Zakázka pro takto prestižního zákazníka má velký referenční význam. Velmi dobře jsme se zde zapsali a můžeme směle uvažovat o dalších realizacích. Navíc jsou tyto zakázky pro všechny české firmy zdrojem cenných zkušeností,“ říká projektový manažer PSJ Jaroslav Řičánek.

PSJ v areálu CERN rekonstruovala 4. a 5. patro budovy, která je ubytovacím zařízením pro zdejší vědecké pracovníky. Šlo o odstrojení a bourání stávajících konstrukcí. Předmětem prací byla kompletní modernizace společných prostor a 72 malých bytových jednotek v uvedených patrech budovy.

Druhou zakázku získala společnost na konci loňského roku a už se chystá na další dva tendry. Dobré vztahy s místním projektantem otevírají Čechům i dveře do Francie. Milionových tendrů se zúčastňují špičky ve svém oboru z Francie, Itálie, Švýcarska i dalších zemí.

PSJ, ale v minulosti například i firmy ATEKO či Vakuum Praha, dláždí cestu k úspěchu dalším tuzemským podnikatelům.

Menší podniky se mohou ve výběrových řízeních CERN prosadit i jako subdodavatelé. „Jsme rádi, že se nám do stavebních prací podařilo z velké části zapojit české firmy a pracovníky včetně výrobních kapacit PSJ,“ doplňuje projektový manažer firmy.

Rozsáhlý areál CERN, který leží na francouzsko-švýcarské hranici, zahrnuje zhruba 400 budov a objektů. V tamních vědeckých zařízeních pracuje přibližně 9500 vědců, což je polovina všech částicových fyziků na světě.

Pomoc CzechTrade

Českým podnikům pomáhá již několik let zástupce agentury CzechTrade Oldřich Veselý, který působí jako koordinátor pro styk českých firem s nákupním oddělením CERN (Industrial Liaison Officer - ILO). Stejně tomu bylo i v případě PSJ. K prvotnímu kontaktu mezi oběma stranami došlo v červnu roku 2014 díky jeho asistenci.

Vědecký gigant, jehož činnost je hrazena z příspěvků členských zemí, vypisuje ročně velké množství soutěží právě pro společnosti z členských států EU.

„Počet výběrových řízení záleží na průběhu vědeckých experimentů a potřebě jejich materiálního zajištění, na tom, zda některým zařízením končí životnost, kdy budovy potřebují opravu, výpočetní technologie vyžadují upgrade či končí časově omezené smlouvy na služby. Lze říci, že jejich počet se pohybuje kolem 150 ročně,“ vysvětluje Oldřich Veselý.

„Také v minulosti se stala řada českých firem úspěšnými dodavateli, lze uvést například dodávku zdrojů nízkého napětí pro projekt ALICE od firmy AREM PRO, turbocirkulátory firmy ATEKO, pixelové senzory od ON Semiconductor Czech Republic nebo vakuové systémy Vakuum Praha,“ připomíná.

„Firmám, které odpovídají zadání, je zprostředkována informace s podrobnou specifikací a kontakt na příslušného pracovníka nákupního oddělení CERN k zahájení přímé komunikace a zaslání nabídky. Základní podmínkou pro zahájení jednání s firmou je registrace do databáze dodavatelů CERN. I zde firmám rovněž poradíme, jak tuto registraci provést,“ dodává zástupce CzechTrade.

O tom, jak konkrétně funguje koordinátor pro styk s průmyslem a co mají české firmy udělat pro to, aby se úspěšně zapojily do byznysu s CERN, si přečtěte v článku Vědecký gigant nabízí řadu šancí pro české firmy na BusinessInfo.cz.

Jakub Procházka
Foto: © CERN

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek