Účast ČR na Obchodně ekonomickém semináři EU – Brasil v brazilském Minas Gerais

23. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Účast ČR na Obchodně ekonomickém semináři EU – Brasil v brazilském Minas Gerais Ve dnech od 16. do18. května 2016 ekonomický diplomat ZÚ Brasília Filip Kanda navštívil hlavní město státu Minas Gerais, Belo Horizonte, kde se zúčastnil konference, semináře a následného workshopu EU – Brasil – Minas Gerais. Akci pořádala pro obchodní rady členských států Delegace EU v Brasília ve spolupráci s Federací průmyslu státu Minas Gerais, FIEMG.

Cílem akce bylo vzájemné poznání, vyhledání a zhodnocení možností obchodně-ekonomické spolupráce a navázání partnerství. Evropskou delegaci reprezentovali diplomaté z 15 zemí plus zástupci DEU.

Stát Minas Gerais byl vybrán k oficiální návštěvě delegace z EU, protože jde o jeden z větších, nejlidnatějších a ekonomicky nejproduktivnějších a nejperspektivnějších států BFR, přičemž konkurence businessu a zahraničních firem zde není až tak silná, jako např. ve státech São Paulo či Rio de Janeiro (byť i tato skutečnost se může ve velmi brzké budoucnosti změnit).

Dnes představuje 3. největší brazilskou ekonomiku a je druhým největším exportérem. Samotná návštěva sestávala z několika částí. 16. května, v předvečer oficiálního zahájení, se konala schůzka evropských obchodních radů s představiteli Evropských komor, které působí v Minas Gerais. Nejvíce početná je obchodní komora italsko-brazilská, francouzsko-brazilská a portugalsko-brazilská.

Během setkání si účastníci vyměnili informace a názory na současnou hospodářskou situaci, investiční a podnikatelské prostředí, zásadní problémy a překážky, situaci hlavních firem. Během oficiální části návštěvy, 17. května, proběhla společná konference s představiteli státních úřadů Minas Gerais, klíčových sekretariátů, Rozvojové banky Minas Gerais (BDMG), Společnosti pro hospodářský rozvoj Minas Gerais (CODEMIG), Energetické společnosti Minas Gerais (CEMIG), Asanační společnosti (COPASA), Integrovaného rozvojového institutu Minas Gerais (INDI) a exportní agentury EXPORTAMINAS.

Účastníci delegace rovněž navštívili závod jednoho z největších místních výrobců autosoučástek, AENTRA, který sídlí v průmyslové zóně Contagem. AENTRA vyrábí autodíly a designové součásti téměř pro všechny hlavní zahraniční automobilové výrobce se sídlem v Brazílii (nejvíce Volkswagen, Ford, FIAT, Chevrolet ad.).

Hlavní část, Seminář o možnostech ekonomické a obchodní spolupráce, proběhl v sídle Federace průmyslu (FIEMG) 18. května. Ekonomický diplomat ZÚ Filip Kanda byl mezi vybranými představiteli pěti států EU, kteří vystoupili s ekonomickou prezentací. Kanda představil současnou ekonomickou situaci, příklady dosavadní úspěšné spolupráce v Brazílii a hlavní perspektivní sektory obchodně ekonomické spolupráce pro stát Minas Gerais.

Ještě předtím vystoupil též prezident rady pro trh a mezinárodní politiku FIEMG, Aguinaldo Diniz. Zmínil nedávnou výměnu tržních nabídek při vyjednávání Asociační dohody mezi EU a Mercosurem a vyjádřil naději, že jednání konečně budou moci pokročit. Uvedl, že věří, že zmíněná dohoda je potřebná, a oba bloky z ní mohou výrazně těžit. Připomněl též, že země Mercosuru jsou 48% příjemcem všech přímých zahraničních investic, které míří do Jižní a Střední Ameriky a Mexika.

Výměnu tržních nabídek uvítala též výkonná ředitelka pro mezinárodní obchod Národní průmyslové konfederace (CNI), Soraya Rosar. Podle ní se Brazílie v posledních letech dostává do určité izolace, kterou je třeba překonat. Návštěvu delegace z EU označila jako skvělou příležitost k vzájemnému poznání našich trhů, vzájemných rozdílů a specifik a možností spolupráce.

Na závěr návštěvy proběhl rovněž workshop B2B, na kterém Kanda jednal se zástupci místních firem, jako Delp Engenharia, Baeta Indústria, Franca Ltda, Centere Engenharia, Uniagro a Cachaça Germana.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Brasilii (Brazílie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek