Udržitelnost Rakouska je v dlouhodobém horizontu pouze průměrná

18. 8. 2016

  • Země: AT - Rakousko
  • Datum zveřejnění: 18.08.2016

Dle zveřejněných výsledků nadace Bertelsmann, která provedla srovnání 41 zemí EU a OECD, si vede Rakousko pouze průměrně. Země byly srovnávány v oblasti státní správy a reforem na základě 141 kritérií. Rakousko se umístilo na 16. místě. Vytýkáno je mu především špatné nastavení penzí, vzdělání a integrace. Vzor by mohlo hledat u svých sousedů, jelikož Německo se umístilo v průzkumu na 6. místě a Švýcarsko dokonce na 4. Stupeň vítězů tradičně obhájily skandinávské země, v čele se Švédskem.

 

Z hlediska srovnání potřeby zásadních reforem v hospodářské, sociální a environmentální politice se Rakousko nepohybuje nad 16. příčkou. I přes stabilní hospodářskou situaci a tradici sociálního partnerství se země u kritéria pracovní trh umístila na 15. místě a vykazuje mírně negativní trend. Ačkoliv se míra zaměstnanosti v porovnání s předchozími lety mírně zvýšila, celková míra nezaměstnanosti roste.

 

V budoucnu bude muset Rakousko čelit výrazným strukturálním deficitům, obzvlášť v již výše zmíněné oblasti penzí, vzdělání, integraci a obecně v rozpočtové politice. V té se Rakousko umístilo až na 27. příčce. U penzí zaujímá 26. místo a již nyní autoři varují před dlouhodobou neudržitelností penzijního systému, který není mezigeneračně spravedlivý. 

 

Dalším problémem je veřejné zadlužení země, které činí 86 % HDP, díky čemuž v tomto kritériu zaujalo Rakousko až 28. místo ze všech 41 porovnávaných zemí. Pomoci by mohl nový spolkový rámcový zákon o rozpočtu, který stanovuje střednědobé výdajové stropy s cílem zamezit nadměrnému zadlužování.

 

U vzdělání si Rakousko oproti roku 2014 polepšilo o 5 příček a letos se umístilo na 24. místě. Autoři studie zemi vytýkají, že sociální status rodičů hraje stále velmi důležitou roli při rozhodování jejich potomků o výběru školy. Tuto spojitost o to více posiluje skutečnost, že už po čtvrté třídě dochází k rozdělení žáků do jednotlivých typů škol. Provést důslednou reformu vzdělávacího systému je však s ohledem na školské odbory zatím nedosažitelné. Pozitivně je hodnocen duální vzdělávací systém.

 

Provádět rozsáhlé reformy je však v Rakousku komplikované. Ačkoliv politický systém vykazuje značnou stabilitu a je orientovaný na konsensus, chybí inovační potenciál. Schopnost reforem bude stále častěji omezována možností veta a problémy činí také velká autonomie jednotlivých rezortů, která tak snižuje možnosti kancléře při provádění strategických rozhodnutí.

 

Zdroj: Wirtschaftsblatt.at

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni.

Tisknout Vaše hodnocení: