Udržitelný rozvoj v praxi: Otis montuje výtahy poháněné sluneční energií

3. 5. 2017

  • Země: FR - Francie
  • Datum zveřejnění: 03.05.2017

Francouzská pobočka společnosti Otis spustila výrobu výtahů poháněných energií ze solárních panelů v roce 2015. Inteligentní GeWn2 Switch, který je nyní vyráběný v továrně v Gien v departementu Loiret, je určen k vybavení osmipodlažní budovy. Jen v roce 2016 prodala společnost celkem tisíc výtahů, z nichž stovku ve Francii a 600 ve Španělsku a Itálii. Zařízení vyráběné z 97 % z recyklovatelných materiálů jsou kromě vyspělých zemí určená také do rozvojových zemí, kde může docházet k častým výpadkům přísunu elektrické energie. Díky bateriím, které jsou součástí zařízení, jsou totiž schopné provozu i v případě poruchy v dodávkách energie.

Společnost Otis cílí na snížení dopadu na životní prostředí i v procesu výroby. Za svou snahu byla oceněna zlatou známkou mezinárodní agentury Ecovadis, specialisty na hodnocení společenské odpovědnosti firem. Její činnost tak zapadá do celostátního programu energetické přeměny, který ve Francii vešel v platnost v srpnu 2015 tzv. Zákonem pro energetickou přeměnu a zelený růst (LTECV). Zákon cílí mimo jiné i na přeměnu energetického mixu ve prospěch obnovitelných zdrojů.

Zdroj: L‘Usine Nouvelle

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Paříži.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: