Sjednocení patentové ochrany firmám ušetří peníze

13. 7. 2015 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Sjednocení patentové ochrany firmám ušetří peníze Užší výbor Správní rady Evropského patentového úřadu (EPO) schválil návrh na výši udržovacích poplatků za patent s jednotným účinkem. Navrhovaná výše udržovacích poplatků by měla platit na území 25 členských států a v současné době odpovídá sumě ve čtyřech nejčastěji validovaných státech EU.

Užší výbor Správní rady Evropského patentového úřadu (EPO) schválil návrh na výši udržovacích poplatků za patent s jednotným účinkem. Navrhovaná výše udržovacích poplatků by měla platit na území 25 členských států a v současné době odpovídá sumě udržovacích poplatků ve čtyřech nejčastěji validovaných státech EU.

EPO v souvislosti s tímto rozhodnutím uvádí, že současný systém evropského patentu, který po udělení musí být validován v každém členském státě zvlášť, je administrativně i finančně náročný, a proto je průměrný evropský patent validován pouze ve třech až čtyřech členských státech. Nejednotná a nákladná patentová ochrana v EU pak znevýhodňuje domácí podnikatele oproti podnikatelům například z USA nebo Asie, které mají mnohem snazší a méně nákladný přístup na své domovské a regionální trhy dříve, než se svými inovacemi vstoupí na globální trh. 

Patent s jednotným účinkem by měl snížit jak administrativní náklady – jednotnou správou před EPO, tak náklady na překlady a zastoupení v jednotlivých členských státech patentovými zástupci nebo specializovanými poskytovateli služeb, a to u průměrného patentu platného ve čtyřech členských státech cca o 50 procent.

Užším výborem podpořená výše udržovacích poplatků „True TOP 4“ by měla přinést majitelům patentů další úspory ve výši až 78 procent v případě validace v 25 členských státech. V prvních deseti letech, což je průměrná délka životnosti patentu, budou náklady na udržování patentu v platnosti do 5 000 eur, za celých 20 let by náklady činily 35 500 eur. V současné době je to v případě 25 členských států za prvních 10 let 29 500 eur a za celých 20 let udržovaní patentu v platnosti 159 000 eur.   

Aby byl patent s jednotným účinkem atraktivní též pro malé a střední podniky (MSP), univerzity, výzkumná střediska a také jednotlivce byla v prvních 10 letech výše udržovacích poplatků stanovena poměrně nízko. Vedle nižších udržovacích poplatků MSP a další subjekty původem z členských států EU, v nichž není úředním jazykem některý z jazyků EPO (aj, nj, frj), budou mít dále možnost získat kompenzace za náklady na překlad přihlášky do úředního jazyka EPO.

Rozhodnutí užšího výboru o výši udržovacích poplatků je předběžné, s konečnou platností by mělo být rozhodnuto o celém balíčku společně s distribučním klíčem pro rozdělení výnosů z udržovacích poplatků mezi jednotlivé členské státy na podzim tohoto roku.

Srovnání udržovacích poplatků  

Rok True TOP 4 25 členských států
 
2 35 0
3 105 1 298
4 145 1 874
5 315 2 545
6 475 3 271
7 630 3 886
8 815 4 625
9 990 5 513
10 1 175 6 416
11 1 460 7 424
12 1 775 8 473
13 2 105 9 594
14 2 455 10 741
15 2 830 11 917
16 3 240 13 369
17 3 640 14 753
18 4 055 16 065
19 4 455 17 660
20 4 855 19 197
Celkem 35 555 158 621

Bližší informace naleznete na internetových stránkách EPO.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek